Luyện tập cấu trúc too to

Too to là một trong các điểm ngữ quan trọng trong tiếng Anh. Nó được sử dụng thường xuyên trong cả văn nói và văn viết.Với cấu trúc khá đơn giản nên việc học cấu trúc too to khá dễ học . Trong bài viết này Step Up sẽ chia sẻ kiến thức về cấu trúc too và cách dùng của nó trong tiếng Anh.Cùng theo dõi nhé. 

Nội dung bài viết

1. Cấu trúc too to trong tiếng Anh và cách dùng

Cấu trúc too to có hai vị trí đứng phụ thuộc vào loại từ trong tiếng Anh đứng sau nó.

Cấu trúc too to khi đi cùng với tính từ

S + BE + TOO + ADJ +(FOR SB) + TO + v

Ví dụ:

 • She is too fat to wear that dress.
  (Cô ấy quá béo để mặc chiếc váy đó.)
 • He’s too short to be a model.
  (Anh ấy quá thấp để trở thành người mẫu.)

Cấu trúc too to khi đi cùng với trạng từ

S + V + TOO + ADV + (FOR SB) + TO + V

Ví dụ:

 • He walks too fast for me to keep up.
  (Anh ấy đi nhanh đến nỗi mà tôi không thể theo kịp.)
 • The water was too strong for me to swim.
  (Nước chảy mạnh đến nỗi tôi không thể bơi được.)

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

NHẬN NGAY

2. Các cấu trúc tương đồng với cấu trúc too to

Dưới đây là một số cấu trúc tương đồng với cấu trúc too to trong tiếng Anh

Luyện tập cấu trúc too to

Cấu trúc enough to

Cấu trúc enough to: Đủ…để làm gì…

Cấu trúc enough to đối với tính từ

S + tobe + adj + enough + (for someone) + to V

Ví dụ: 

 • This table is big enough for 10 people to sit.
  (Cái bàn này đủ cho 10 người ngồi.)
 • The water is warm enough for you to have a bath pass.
  (Nước đủ nóng để bạn có thể tắm.)

Cấu trúc enough to đối với trạng từ

S + V + adv + enough + (for someone) + to V

Ví dụ:

 • He spoke loud enough for me to hear it.
  (Anh ấy nói đủ to để tôi có thể nghe tiếng.)
 • He punched hard enough to break the glass.
  (Anh ta đẩm đủ mạnh để làm vỡ kính.)

Cấu trúc enough to đối với danh từ trong tiếng Anh

S + V/tobe + enough + noun + (for someone) + to V

Ví dụ:

 • We have enough food for the next week.
  (Chúng ta có đủ đồ ăn cho một tuần tới.)
 • This car has enough seats for all of us.
  (Chiếc xe này có đủ chỗ cho tất cả chúng ta.)

Cấu trúc so that và such that

Cấu trúc so that: Quá…đến nỗi….

Cấu trúc so that đối với tính từ: 

S + be+ so + adj + that + S + V

Ví dụ:

 • She is so beautiful that everyone pays attention.
  (Cô ấy đẹp đến nỗi mà ai cũng phải chú ý.
 • The shirt is so tight that I can’t wear it.
  (Chiếc áo chật đến nỗi tôi không mặc được.)

Cấu trúc so that đối với trạng từ:

S + V + so + adv + that + S + V

Ví dụ:

 • They talked so loud that I couldn’t sleep.
  (Họ nó to đến mức tôi không thể ngủ được.)
 • The dog grew so fast that I couldn’t recognize it.
  (Con chó lớn nhanh đến nỗi tôi không thể nhận ra.)

Cấu trúc so that đối với danh từ đếm được:

S + V+ so many/ few + danh từ/cụm danh từ đếm được + that + S + V

Ví dụ: 

 • He has so much money that he doesn’t know what to spend.
  (Anh ta có quá nhiều tiền đến nỗi mà anh ta không biết tiêu gì.)
 • I ate so much bread that I didn’t want to see us anymore
  (Tôi đã ăn quá nhiều bánh mì đến nỗi mà tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa.)

Cấu trúc so that đối với danh từ không đếm được:

 S + V + so much/ little + uncountable noun + that + S + V

Ví dụ:

 • He added so much salt that the soup was salty.
  (Anh ta cho nhiều muối đến mức là bát canh mặn chát.)
 • She drank so much alcohol that she was soft drunk.
  (Cô ấy uống nhiều rượu đến mức cô ấy say mềm.)

Xem thêm: Danh từ đếm được và danh từ không đếm được trong tiếng Anh.

Cấu trúc such that

Cấu trúc such that có nghĩa tương tự như cấu trúc so that. Tuy nhiên thì such sẽ đi với danh từ hoặc một cụm danh từ.

S + V + such + (a/an) + adj + noun + that + S + V

Ví dụ:

 • They are such beautiful dresses that I want to buy them now.
  (Những chiếc váy đẹp đến nỗi mà tôi muốn mua cúng ngay bây giờ.)
 • It was such a bad day that we were on a picnic.
  (Ngày hôm nay thật tệ để có thể đi picnic.)

[MIỄN PHÍ] 1000 Khoá Phát âm IPA trên App Hack Não Pro – Nắm chắc 90% tất cả phiên âm quan trọng nhất trong tiếng Anh chỉ sau 4 giờ. Hơn 205.350 học viên đã tự tin mở miệng phát âm nhờ tranh thủ 15 phút tự học mỗi ngày.

NHẬN NGAY

3. Bài tập cấu trúc too…to

Luyện tập cấu trúc too to

Điền từ còn thiếu vào chỗ trống. Sử dụng cấu trúc too to và enough to.

 1. He wasn’t heavy ______ Become a navy soldier.
 2. I’m _____busy _____ eat with you tonight.
 3. The Shirt isn’t good _____.
 4. He’s not patient ______ be a doctor.
 5. It’s 1 pm. It’s _____ late _____ the museum.
 6. He couldn’t run fast _____ catch the bus.
 7. It’s nice _____ go outside.
 8. We have ______ seats for all people here.
 9. She’s _____ busy _____ come up to our party tonight.
 10. We haven’t _____ people _____ form four groups.
 11. Anna is _____ young _____ drive a car.
 12. There is _____ flour _____ make thirty loads of bread.
 13. we were _____ far away _____ turn around.
 14. The cellar was _____ dark for him _____ see.
 15. The tea is _____ cold for me _____ drink.

Đáp án

 1. He wasn’t heavy enough to Become a navy soldier.
 2. I’m too busy to eat with you tonight.
 3. The Shirt isn’t good enough.
 4. He’s not patient enough to be a doctor.
 5. It’s 1 pm. It’s too late to the museum.
 6. He couldn’t run fast enough to catch the bus.
 7. It’s nice enough to go outside.
 8. We have enough seats for all people here.
 9. She’s too busy to come up to our party tonight.
 10. We haven’t enough people to form four groups.
 11. Anna is too young to drive a car.
 12. There is enough flour to make thirty loads of bread.
 13. we were too far away to turn around.
 14. The cellar was too dark for him to see.
 15. The tea is too cold for me to drink.

Xem thêm các chủ điểm ngữ pháp thường gặp trong thi cử và giao tiếp được trình bày chi tiết trong bộ đôi sách Hack Não Ngữ Pháp và App Hack Não PRO

TÌM HIỂU NGAY

Trên đây là tổng hợp kiến thức về cấu trúc too to và các cấu trúc tương đồng của nó. Sau bài viết này các bạn có thể tự tin sử dụng cấu trúc này trong khi giao tiếp hay các bài kiểm tra trên lớp rồi đó. Chú ý học thật kỹ để tránh nhầm lẫn giữa các cấu trúc nhé!