Chủ đề: L���p 9

Có 1,817 bài viết

Đề bài - bài 46 trang 118 vở bài tập toán 9 tập 2
Đề bài - bài 46 trang 118 vở bài tập toán 9 tập 2

Vĩ độ của Hà Nội là (20^circ 01). Mỗi vòng kinh tuyến Trái Đất khoảng (40000 km). Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo. Đề bài ...

Đề bài - giải bài 1 trang 20 vở bài tập địa lí 8
Đề bài - giải bài 1 trang 20 vở bài tập địa lí 8

Hãy điền vào các ô trống của sơ đồ sau các nội dung cần thiết Đề bài Hãy điền vào các ô trống của sơ đồ sau các ...

Đề bài - đề số 13 - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - ngữ văn 9
Đề bài - đề số 13 - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 2 - ngữ văn 9

- Cuộc sống hiện đại đòi hỏi con người tiếp xúc với máy vi tính để khám phá và học hỏi chứ không nên sa đà vào những trò chơi ảnh hưởng đến sức ...

Đề bài - giải bài 1 trang 34 tập bản đồ địa lí 11
Đề bài - giải bài 1 trang 34 tập bản đồ địa lí 11

+ Cuối thập niên 80 thế kỉ XX, tỉ trọng một số sản phẩm công nông nghiệp chủ yếu của LB Nga (dầu mỏ, điện, thép, lương thực) trong Liên Xô đều chiếm ...

Đề bài - bài 11 trang 109 tài liệu dạy – học toán 9 tập 1
Đề bài - bài 11 trang 109 tài liệu dạy – học toán 9 tập 1

Một cái diều đang bay ở độ cao 60 m. Sợi dây cột diều nghiêng với mặt đất một góc ({60^o}). Tìm chiều dài của sợi dây khi nó được căng thẳng (không ...

Đề bài - đề số 17 - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - ngữ văn 9
Đề bài - đề số 17 - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - học kì 1 - ngữ văn 9

-» Nét riêng ấy đã thể hiện sự phát triển trong nhận thức, khám phá của các nhà thơ về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ. Đó là sự trưởng thành của ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - đề số 8 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 7 phần 2 lịch sử 9 - đề số 8 có lời giải chi tiết

Mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 4 có lời giải chi tiết

Lối đánh được quân dân Việt Nam sử dụng trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là đánh điểm (tấn công cứ điểm Đông Khê khiến cho hệ thống phòng ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 1 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 2 lịch sử 9 - đề số 1 có lời giải chi tiết

Chỉ thị Toàn dân kháng chiến, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến và tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi là những văn kiện lịch sử quan trọng về ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 9 - đề số 3 có lời giải chi tiết
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 9 - đề số 3 có lời giải chi tiết

- Chung tay hành động bằng những việc làm thiết thực hàng ngày như: phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định, không sử dụng túi nilon, chai nhựa, chấp hành ...

Đề bài - bài 7 trang 96 (phần hữu cơ) tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2
Đề bài - bài 7 trang 96 (phần hữu cơ) tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2

Đốt cháy chất hữu cơ X bằng oxi thấy sản phẩm tạo ra gồm có (C{O_2},{H_2}O,{N_2}). Hỏi X có thể là những chất nào trong các chất sau: tinh bột, ...

Đề bài - bài 1 trang 31 tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2
Đề bài - bài 1 trang 31 tài liệu dạy - học hoá học 9 tập 2

Tính chất vật lí nào sau đây không phải của benzen? Đề bài Tính chất vật lí nào sau đây không phải của benzen? A. ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – đề số 9 – chương 5 – hóa học 9
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – đề số 9 – chương 5 – hóa học 9

(eqalign{ & A.{C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,{C_6}{H_{12}}{O_6} cr & B.{C_2}{H_5}OH,C{H_3}COOH,C{H_3} - COO - {C_2}{H_5} cr & C.{C_2}{H_5}OH,{({C_{17}}{H_{35}}COO)_3}{C_3}{H_5},{C_6}{H_{12}}{O_6} cr & ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút – đề số 6 – chương 3 – hóa học 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút – đề số 6 – chương 3 – hóa học 9

(eqalign{ & A.3C{l_2} + 2Febuildrel {{t^0}} over longrightarrow 2FeC{l_3} cr & B.C{l_2} + Cubuildrel {{t^0}} over longrightarrow CuC{l_2} cr & C.2C{l_2} + {O_2}buildrel {{t^0}} over ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 10 - học kì 1 - sinh học 9
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 10 - học kì 1 - sinh học 9

* Theo tỉ thuyết thì ti lệ trai: gái là 1 : 1, tỉ lệ thực tế ở giai đoạn bào thai là 114 trai : 100 gái; ở tuổi sơ sinh 105 trai : 100 gái; ở khoảng 10 tuổi tỉ ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 6 - học kì 1 - sinh học 9
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 6 - học kì 1 - sinh học 9

- Các nuclêôtit giữa hai mạch liên kết với nhau theo NTBS, trong đó A liên kết với T còn G liên kết với X. Do NTBS của từng cặp nuclêôtit đã đưa đến tính ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 5 - chương 9 - sinh học 9
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 5 - chương 9 - sinh học 9

Luật Bảo vệ môi trường được ban hành nhằm điều chỉnh hành vi của xã hội để ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do hoạt động của con người và ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 1 - chương 5 - sinh học 9
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 1 - chương 5 - sinh học 9

- Các tính trạng số lượng (các chỉ tiêu về hình thái và năng suất...) do nhiều gen quy định. Ở cơ thể bố mẹ thuần chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái ...

Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 2 - chương 1- sinh học 9
Đề bài - đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - đề số 2 - chương 1- sinh học 9

Phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen được gọi là phương pháp phân tích cơ thể lai. Để kiểm tra kiểu gen của cơ thể mang tính trạng trội ta dùng lai ...

Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 1 - bài 9 - chương 2 - đại số 8
Đề bài - đề kiểm tra 15 phút - đề số 1 - bài 9 - chương 2 - đại số 8

Bài 2.Rút gọn biểu thức: ( P = left( {{{{x^2}} over {{y^2}}} + {y over x}} right):left( {{x over {{y^2}}} - {1 over y} + {1 over x}} right).) ...