Chủ đề: Ph����ng tr��nh

Có 59 bài viết

Đề bài - giải bài 8 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2
Đề bài - giải bài 8 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2

Một nhà hàng thu phiếu phản hồi về độ hài lòng của một số khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trong tháng 1. Kết quả thu được như sau: Đề bài ...

Đề bài - giải bài 6.3 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 6.3 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Số 15 cm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: (frac{15}{10000})=(frac{15:5}{10000:5})=(frac{3}{2000}) Đề bài ...

Đề bài - trả lời câu hỏi mục 3 trang 111 sgk môn địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - trả lời câu hỏi mục 3 trang 111 sgk môn địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Đường đi từ Ga Đà Lạt đến Bảo tàng Lâm Đồng: Từ Ga Đà Lạt, ra đường Nguyễn Trãi; đến ngã tư rẽ vào đường Phạm Hồng Thái, rẽ phải ở ngã ba ...

 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ - lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. tìm đường đi trên bản đồ địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ - lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. tìm đường đi trên bản đồ địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường thích hợp với mục đich. 1. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồa. Kí hiệu bản đồ- Là các ...

Đề bài - giải bài 5 trang 87 sgk toán 6 cánh diều tập 1
Đề bài - giải bài 5 trang 87 sgk toán 6 cánh diều tập 1

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. Đề bài Trong các phát biểu sau đây phát biểu ...

Đề bài - bài 5 trang 100 sbt sử 11
Đề bài - bài 5 trang 100 sbt sử 11

- Lợi dụng sự bạc nhược của triều đình Huế, ngày 20-6- 1867, Pháp ép Phan Thanh Giản nộp thành Vĩnh Long không điều kiện. Chúng còn khuyên ông viết thư cho ...

Kết nối bài học trang 53 sbt hướng dẫn học tin học 4
Kết nối bài học trang 53 sbt hướng dẫn học tin học 4

Nếu chọn một phần văn bản thì em có thể thực hiện được thao tác nào sau đây với phần văn bản đã chọn đó ? Lựa chọn ...

Đề bài - bài 1 trang 114 sbt sử 10
Đề bài - bài 1 trang 114 sbt sử 10

Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính, phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người chống lại nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX phản ...

Bài 28 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao
Bài 28 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao

(eqalign{ & {S_n} = n.{S_{Delta {A_1}{O_1}{C_1}}} = n.{1 over 2}{R^2}sin {{2pi } over n} cr&;;;;;;= {n over 2}{R^2}sin {{2pi } over n} = {n over 2}sin {{2pi } over n} cr & ...

Bài 23 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao
Bài 23 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao

Cho hìnhchữ nhật ABCD với AB = a, BC = 2a và đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (ABCD), (Delta ) song song với AD và cách AD một khoảng bằng x, (Delta ) ...

Đề bài - bài 14 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 14 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,,e = {3 over 2} cr& (B),,,e = - {{sqrt 5 } over 3} cr& (C),,,e = {2 over 3} cr& (D),,,e = {{sqrt 5 } over 3} cr} ) Đề bài ...

Đề bài - bài 9 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 9 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao

Đáp án A: (overrightarrow {{n_1}} = left( {2;1} right) ) (Rightarrow overrightarrow n .overrightarrow {{n_1}} = 2.2 - 1.1 = 3 ne 0) nên hai đt không vuông góc. Đề bài ...

Đề bài - câu 3 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn
Đề bài - câu 3 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn

* Yêu cầu về màu sắc :Sau khi làm chín thực phẩm, các món ăn tạo nên những màu sắc riêng, nó phụ thuộc vào sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong ...

Đề bài - các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? hãy lấỵ ví dụ chứng minh.
Đề bài - các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? hãy lấỵ ví dụ chứng minh.

Các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? Hãy lấỵ ví dụ chứng minh. Đề bài ...

Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?
Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật ...

Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11
Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11

- Đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Mở ra kỷ nguyên mới, Lần đầu tiên trong lịch ...

Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 179 sgk công nghệ 8
Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 179 sgk công nghệ 8

Tại sao tay nắm cầu dao lại được bọc gỗ, nhựa hoặc sứ? Trên vỏ của một cầu dao có ghi số 250V-15A, hãy giải thích ý nghĩa của các số đó Đề bài ...

Đề bài - giải bài 52 trang 85 sách bài tập toán 6 - cánh diều
Đề bài - giải bài 52 trang 85 sách bài tập toán 6 - cánh diều

Cho a,b ((a ne b)) là các số nguyên và a chia hết cho b. Điền các dấu + , - thích hợp cho [?] Đề bài Cho a,b ((a ne b)) là các ...

Đề bài - câu 13.7 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức
Đề bài - câu 13.7 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức

Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất ...