Chủ đề: WP_Query

Có 3 bài viết

Hướng dẫn order by post title wordpress - đặt hàng theo tiêu đề bài viết wordpress
Hướng dẫn order by post title wordpress - đặt hàng theo tiêu đề bài viết wordpress

Có vẻ như lỗi ngu ngốc, nhưng làm thế nào tôi có thể đặt hàng theo tiêu đề? Nó đơn đặt hàng dù sao theo ngày! Tôi đang sử dụng:query_posts( array( ...

Hướng dẫn post php wordpress - đăng php wordpress
Hướng dẫn post php wordpress - đăng php wordpress

Post WordPress là gì?Post WordPress là bài viết hoặc nội dung chia sẽ đăng trên website được lập trình trên nền tảng WordPress. Một ví dụ điển hình của Post ...

Hướng dẫn wordpress meta_query
Hướng dẫn wordpress meta_query

Nếu bạn thiết kế hoặc phát triển themes hoặc plugin WordPress, các bạn có thể làm việc với các truy vấn cho các custom fields. Đây là những cặp khóa / giá trị ...