Chủ đề: c++

Có 619 bài viết

Câu hỏi về vòng lặp while trong c++
Câu hỏi về vòng lặp while trong c++

Trong ví dụ bên dưới, mã trong vòng lặp sẽ chạy đi chạy lại, miễn là một biến (i) nhỏ hơn 5Ghi chú. Đừng quên tăng biến được sử dụng trong điều kiện ...

Phân tích chuỗi giữa hai dấu phân cách C++
Phân tích chuỗi giữa hai dấu phân cách C++

Điều tôi muốn là nhận được từ visualbasic giữa hai dấu phân cách < và >, sau đó thêm . com đến từ tôi. e trực quan. com và cuối cùng thêm từ này trở ...

Tổng bình phương các chữ số trong C++
Tổng bình phương các chữ số trong C++

/* www.programming9.com */ #include main() { int n,i,sum; i=1,sum=0; printf(Enter Maximum Value(n):); scanf(%d,&n); while(i

Diện tích hình thang C++
Diện tích hình thang C++

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem các chương trình tìm diện tích và chu vi hình thang bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhauNhưng trước khi viết chương trình, ...

Chuỗi thành số C++
Chuỗi thành số C++

Vấn đềBạn có ý nghĩa gì khi chuyển đổi Chuỗi thành số và số thành chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C?Giải phápCó hai chức năng có sẵn để chuyển đổi. ...

Hướng dẫn hoán vị c++
Hướng dẫn hoán vị c++

Code c:#includeint Hoanvi(int a, int b);int main() {                                             int a, ...

C++ kiểm tra xem chuỗi có chứa chữ hoa không
C++ kiểm tra xem chuỗi có chứa chữ hoa không

Để kiểm tra xem một chuỗi có chứa các chữ cái viết hoa trong JavaScript hay không, hãy gọi phương thức test() trên biểu thức chính quy này /[A-Z]/, i. e. , ...

Kế thừa đa cấp và đa cấp trong C++
Kế thừa đa cấp và đa cấp trong C++

Trong hướng dẫn trước, chúng ta đã học về thừa kế trong C++. Tùy thuộc vào cách dẫn xuất của lớp hoặc lớp kế thừa bao nhiêu lớp cơ sở mà ta có các ...

21 Hợp nhất hai danh sách đã sắp xếp C++
21 Hợp nhất hai danh sách đã sắp xếp C++

Hợp nhất hai danh sách trong một danh sách được sắp xếp. Danh sách phải được tạo bằng cách nối các nút của hai danh sách đầu tiên lại với nhauTrả về ...

Làm thế nào để tránh các biến toàn cầu c ++
Làm thế nào để tránh các biến toàn cầu c ++

Các biến toàn cục có thể truy cập được từ mọi nơi khiến chúng thuận tiện và hữu ích nhưng cũng nguy hiểm vì chúng có thể bị lạm dụngNgười ta có thể ...

C++ tách chuỗi có nhiều khoảng trắng
C++ tách chuỗi có nhiều khoảng trắng

Nếu bạn muốn tách một chuỗi thành nhiều dấu cách, hãy chuyển một biểu thức chính quy, i. e. , /s+/ đến phương thức split(). Biểu thức chính quy này sẽ phân ...

Danh sách chèn C++
Danh sách chèn C++

Hàm chèn danh sách C++ chèn () chèn một phần tử mới ngay trước vị trí đã chỉ định. Nó làm tăng kích thước của vùng chứa danh sách theo số phần tử được ...

Java hay c ++ dễ học hơn?
Java hay c ++ dễ học hơn?

C là ngôn ngữ lập trình thủ tục, cấp trung, được biên dịch và có mục đích chung. Java là ngôn ngữ lập trình cấp cao, hướng đối tượng, thông dịch và có ...

Hàm tính căn bậc 2 trong c++
Hàm tính căn bậc 2 trong c++

Hàm sqrt() là hàm có sẵn trong thư viện math, vì vậy trước khi sử dụng nó hãy khai báo thư viện đã nhé: #includeHàm sqrt() là hàm được sử dụng để tính căn ...

Xây dựng lớp điểm trong c++
Xây dựng lớp điểm trong c++

Đề bài: Viết chương trình quản lý sinh viên trong C/C++. Mỗi đối tượng sinh viên có các thuộc tính sau: id, tên, giới tính, tuổi, điểm toán, điểm lý, điểm ...

Sự khác biệt C ++ và Java là gì?
Sự khác biệt C ++ và Java là gì?

Bạn có muốn biết sự khác biệt giữa Java và C không? . với điều này, bạn có thể chọn đúng ngôn ngữ để theo đuổi. Vậy hãy bắt đầu.  Như chúng ta ...

Sửa phần tử trong mảng C++
Sửa phần tử trong mảng C++

[C++] Nhập mảng và thêm, xóa phần tử trong mảngPhần mềm sử dụng: Visual StudioCODE:Select ...

Giải pháp hackerrank đầu vào và đầu ra c ++
Giải pháp hackerrank đầu vào và đầu ra c ++

Trong thử thách này, chúng ta sẽ tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về C để giúp bạn bắt đầu với ngôn ngữ này. Bạn sẽ cần sử dụng cùng một cú pháp ...

Tìm C++
Tìm C++

Khi bạn giải phương trình bậc hai, việc xác định a, b và c có thể thực sự hữu ích. Các giá trị này được sử dụng để tìm trục đối xứng, phân biệt ...

C ++ sửa đổi danh sách trong khi lặp lại
C ++ sửa đổi danh sách trong khi lặp lại

Vòng lặp vô hạn và tự quản lý điều kiện để dừng vòng lặp xử lý sau khi bạn đã xử lý mọi thứ ở đó khi bạn bắt đầu xử lý và mọi thứ trong hàng ...

Chương trình C++ để chuyển đổi feet sang mét
Chương trình C++ để chuyển đổi feet sang mét

Các chương trình chấp nhận các giá trị feet, yard, centimet và mét làm đầu vào và chuyển đổi chúng thành inch. Và cả từ feet, yard, mét, cm đến inch. Họ sử ...

Tailieuhust kỹ thuật lập trình C C++
Tailieuhust kỹ thuật lập trình C C++

Trong quá trình học tập, việc có tài liệu để mà học tập và nghiên cứu hay để ôn thi qua môn thì là một việc rất là quan trọng. Tại trường thì mình cũng ...

Lỗi thời gian chạy C++
Lỗi thời gian chạy C++

Sau hàng giờ nỗ lực thiết kế thuật toán và triển khai mã, điều tồi tệ nhất mà một lập trình viên có thể gặp phải là lỗi thời gian chạy. Thông ...

Sự khác biệt giữa nhận xét một dòng và nhận xét nhiều dòng trong C++
Sự khác biệt giữa nhận xét một dòng và nhận xét nhiều dòng trong C++

Nhận xét có thể được sử dụng để giải thích mã và làm cho nó dễ đọc hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực thi khi kiểm tra mã ...

C++ hoặc Java cho khoa học dữ liệu
C++ hoặc Java cho khoa học dữ liệu

Khoa học dữ liệu là một lĩnh vực thú vị để làm việc, kết hợp các kỹ năng thống kê và định lượng nâng cao với khả năng lập trình trong thế giới ...

Thay thế một ký tự trong chuỗi C++
Thay thế một ký tự trong chuỗi C++

Một trong những cách tiếp cận để thực hiện điều này là lặp qua chuỗi để tìm khoảng trắng. Nếu có khoảng trắng, thì hãy gán ký tự cụ thể trong chỉ ...

Đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong chuỗi C++
Đếm số lần xuất hiện của mỗi ký tự trong chuỗi C++

Viết chương trình C để đếm tần số của từng ký tự trong một chuỗi bằng cách sử dụng vòng lặp. Cách tìm tần suất xuất hiện của từng ký tự trong ...

Làm cách nào để kiểm tra xem một số có phải là số có 4 chữ số C++ không?
Làm cách nào để kiểm tra xem một số có phải là số có 4 chữ số C++ không?

Trong hướng dẫn nhanh này, chúng ta sẽ khám phá các cách khác nhau để lấy số chữ số trong một Số nguyên trong JavaChúng tôi cũng sẽ phân tích các phương pháp ...

Which control can be used to display text which can be modified?
Which control can be used to display text which can be modified?

Text Display objects are used to display text using a formula. Text Display objects are workhorses, they will be one of your most frequently used objects. They can be simple or complex, as the two ...

Toán tử bậc ba c++
Toán tử bậc ba c++

Tài liệu này đóng vai trò là định nghĩa đầy đủ về các tiêu chuẩn viết mã của Google cho mã nguồn bằng Ngôn ngữ lập trình Java™. Một tệp nguồn Java ...

Which of the following types of errors occur while a program is executing?
Which of the following types of errors occur while a program is executing?

Syntax errors are mistakes in using the language. Examples of syntax errors are missing a comma or a quotation mark, or misspelling a word. MATLAB itself will flag syntax errors and give an error ...

Chức năng ghép nối cantor C++
Chức năng ghép nối cantor C++

Theo một cách thực dụng hơn, có thể cần phải mã hóa hai giá trị thành một cho mục đích nén dữ liệu hoặc khai thác một giao thức không cho phép gửi nhiều ...

Lập trình hướng đối tượng C++ quản lý sinh viên
Lập trình hướng đối tượng C++ quản lý sinh viên

Tiếp theo buổi làm việc giữa Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) với Công ty TNHH phần mềm FPT Software Đà Nẵng (FSOFT Đà ...

Bản đồ băm C++
Bản đồ băm C++

Băm là một kỹ thuật hoặc quá trình ánh xạ các khóa và giá trị vào bảng băm bằng cách sử dụng hàm băm. Nó được thực hiện để truy cập nhanh hơn vào ...

Lấy c ++
Lấy c ++

Tìm hiểu từ hơn 300 ví dụ. Với trình chỉnh sửa của chúng tôi, bạn có thể chỉnh sửa CSS và nhấp vào nút để xem kết quảChuyển đến ví dụ về CSSSử ...

Dãy Fibonacci C++
Dãy Fibonacci C++

Dãy Fibonacci trong C: Chương trình C cho dãy Fibonacci sử dụng vòng lặp và đệ quy. Sử dụng mã bên dưới, bạn có thể in bao nhiêu cụm từ của dãy theo yêu cầu. ...

Tạo Project C# trong Visual Studio Code
Tạo Project C# trong Visual Studio Code

Visual Studio cho phép chúng ta tạo project có dạng Win32 Console Application. Cá nhân tơikhơng khuyến khích các bạn tạo project theo kiểu này.11 12 Giao diện sau khi tạo 1 ...

Which method returns the next integer less than or equal to a given number?
Which method returns the next integer less than or equal to a given number?

In the C Programming Language, the ceil function returns the smallest integer that is greater than or equal to x (ie: rounds up the nearest integer).SyntaxThe syntax for the ceil function in the C ...

Planning, organizing, leading and motivating, and controlling make up the
Planning, organizing, leading and motivating, and controlling make up the

Management has been described as a social process involving responsibility for economical and effective planning & regulation of operation of an enterprise in the fulfillment of given purposes. It is ...

Toán tử (C++)
Toán tử (C++)

Toán tử chỉ đơn giản là một ký hiệu được sử dụng để thực hiện các thao tác. Có thể có nhiều loại hoạt động như số học, logic, bitwise, v.v.Có các ...