Top 10 tóm tắt lý thuyết kinh tế chính trị 2022

Kinh tế chính trị Marxist.

Top 1: Tóm tắt Kinh tế Chính trị Mác - Lênin - NEU - StuDocu

Tác giả: studocu.com - Nhận 197 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Nên đọc để nắm sơ lược thông tin kết hợp với học hiểu trong giáo trình kinh tế chính trị mac lenin 2021 chương học thuyết. ...

Top 2: Tóm Tắt Kiến Thức Kinh Tế Chính Trị Mac - Lenin - StuDocu

Tác giả: studocu.com - Nhận 225 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Các lý thuyết này hướng vào phê phán những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản, dựa trên cơ sở tình cảm cá nhân, chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, chưa chỉ ra ... ...

Top 3: Giáo Trình Kinh Tế Chính Trị Mác

Tác giả: moet.gov.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Dòng lý thuyết thể hiện từ D.Ricardo kế thừa những giá trị trong lý luận khoa học của A.Smith, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nội dung luận giải. ...

Top 4: BÀI GIẢNG TÓM TẮT TOÀN BỘ KIẾN THỨC KINH TẾ CHÍNH TRỊ MỚI

Tác giả: text.123docz.net - Nhận 181 lượt đánh giá
Tóm tắt: Chương 1ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CHỨC NĂNGCỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN1.1. KHÁI QUÁT SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾCHÍNH TRỊ MÁC – LÊNIN- Thuật ngữ khoa học kinh tế chính trị (political economy) được xuất hiệnvào đầu thế kỷ thứ XVII trong tác phẩm Chuyên luận về kinh tế chính trị đượcxuất bản năm 1615 của nhà kinh tế người Pháp A.Montchretien. Tới thế kỷXVIII, với sự xuất hiện lý luận của A.Smith – một nhà kinh tế học người Anh –thì kinh tế chính trị mới trở thành mộtmơ
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lênin cho đến ngày nay. + Dòng lý thuyết kinh tế chính trị tầm thường: Dựa trên sự kế thừa những luận điểm mang tính khái quát tâm lý, hành vi của kinh tế chính ... ...

Top 5: Tóm Tắt Lý Thuyết Và Bài Tập Thực Hành Kinh Tế Chính Trị Mác - LêNin

Tác giả: vinabook.com - Nhận 191 lượt đánh giá
Tóm tắt: Tóm Tắt Lý Thuyết Và Bài Tập Thực Hành Kinh Tế Chính Trị Mác – LêNin: Những thành tựu đổi mới của đất nước trong 20 năm qua đã giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn con đường đi lên đã giúp chúng ta nhận thức ngày càng rõ hơn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Trong quá trình đó, việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập các môn khoa học Mác – Lênin đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả nhất định. Xuất phát từ tình hình thực tiễn và yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy, học
Khớp với kết quả tìm kiếm: Tóm Tắt Lý Thuyết Và Bài Tập Thực Hành Kinh Tế Chính Trị Mác - LêNin (Nguyễn Tiến Dũng) - GIẢM 22%, Tóm Tắt Lý Thuyết Và Bài ... ...

Top 6: Kinh tế chính trị Mac - Lenin - SlideShare

Tác giả: slideshare.net - Nhận 99 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1. Tái sản xuất xã hội a. Một số khái niệm cần nắm vững: - Sản xuất: Là quá trình tạo ra của cải vật chất thoả mãn ... ...

Top 7: Phân tích nội dung và đặc điểm kinh tế chính trị Mác - Lênin ?

Tác giả: luatminhkhue.vn - Nhận 161 lượt đánh giá
Tóm tắt: Mục lục bài viết1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời của học thuyết kinh tế chính trị Mác - LêNin1.1 Vềkinh tế1.2 Về chính trị - xã hội1.3 Về mặt tư tưởng2. Đặc điểm kinh tế chính trị Mác - Lênin3. Quá trình hình thành và phát triển của học thuyết kinh tế chính trị Mác3.1 Giai đoạn 1843 - 18483.2 Giai đoạn 1848 - 18954. Những đóng góp của Mác và Ăng-ghen trong kinh tế chính trị5. Sự bổ sung và phát triển của V.I.LêNin5.1 Điều kiện mới5.2 Quá trình hình thành và phát triển lý luận của V.Lênin6. Những lý l
Khớp với kết quả tìm kiếm: Lý luận về xây dựng chủ nghĩa xã hội — 3. Quá trình hình thành và phát triển của học thuyết kinh tế chính trị Mác. 3.1 Giai đoạn 1843 - 1848. Đây là giai ... ...

Top 8: Tóm tắt của SSH1202 - Kinh Tế Chính Trị Mác - Lênin K12

Tác giả: elearning.eaut.edu.vn - Nhận 118 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Môn học trang bị cho sinh viên hệ thống tri thức lý luận cốt lõi của kinh tế chính trị Mác - Lênin trong bối cảnh phát triển mới của Việt Nam và thế giới. ...

Top 9: Tóm tắt công thức kinh tế chính trị

Tác giả: ancanmarketing.com - Nhận 112 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Kinh tế chính trị Marx-Lenin hay kinh tế chính trị học Marx-Lenin là một lý thuyết kinh tế và là môn khoa học về kinh tế chính trị do Marx, Engels và sau ... ...

Top 10: Kinh tế chính trị – Wikipedia tiếng Việt

Tác giả: vi.m.wikipedia.org - Nhận 121 lượt đánh giá
Tóm tắt: Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa đặt trong mối quan hệ với chính trị dưới nhãn quan của chính trị gia. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" được dùng lần đầu tiên năm 1615 bởi trong tác phẩm Traité d'économie politique. Thuật ngữ "kinh tế chính trị" xuất hiện do kết hợp các từ có nguồn gốc Hy Lạp với nghĩa là "thiết chế chính trị"[1]. Kinh tế chính trị học cung cấp các khái niệm và hệ thống kiến thức cơ bản nhất cho khoa kinh tế hiện đại như cun
Khớp với kết quả tìm kiếm: Kinh tế chính trị là một môn khoa học xã hội nghiên cứu việc sản xuất và trao đổi hàng hóa đặt trong mối quan hệ với chính trị dưới nhãn quan của chính trị ... ...