- lí thuyết bài 51: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa

- Cơ quan sinh dục đực của hoa gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ.

- Hoa là cơ quan sinh sản của những loài thực vật có hoa.

- Cơ quan sinh dục đực của hoa gọi là nhị, cơ quan sinh dục cái gọi là nhuỵ.

- Đa số cây có hoa, trên cùng một hoa có cả nhị và nhuỵ.