Bài tập So sánh số có hai chữ số lớp 1

Lý thuyết Toán lớp 1: So sánh các số có hai chữ số bao gồm chi tiết 2 dạng Toán cơ bản, sử dụng các ví dụ kèm theo hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các em học sinh lớp 1 tham khảo, giúp các em học sinh rèn luyện giải môn Toán lớp 1. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Lý thuyết Toán lớp 1: So sánh các số có hai chữ số

  • I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
  • II. CÁC DẠNG TOÁN
    • Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống
    • Dạng 2: Khoanh tròn số lớn nhất, số bé nhất.
    • Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

a) Biết dựa vào cấu tạo số để so sánh hai hoặc nhiều số có hai chữ số:

+) Hai số có cùng chữ số hàng chục thì số nào có hàng đơn vị lớn hơn sẽ lớn hơn.

+) Hai số khác chữ số hàng chục thì số nào có hàng chục lớn hơn sẽ lớn hơn.

b) Xác định số lớn nhất, số bé nhất trong một dãy số có hai chữ số.

So sánh các số rồi chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất trong dãy số đó.

Bài tập So sánh số có hai chữ số lớp 1

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống

Ví dụ: 35.....37

Giải:

Hai số có cùng hàng chục là 3, hàng đơn vị có 5 < 7 nên 35 < 37

Dấu cần điền vào chỗ chấm là dấu <.

Dạng 2: Khoanh tròn số lớn nhất, số bé nhất.

So sánh các số và chọn số có giá trị lớn nhất hoặc bé nhất, tùy theo yêu cầu của đề bài.

Ví dụ: Tìm số lớn nhất trong các số: 73;68;79

Giải:

Ta có: 68 < 73 < 79 nên số lớn nhất trong ba số là số 79

Dạng 3: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần.

So sánh các số rồi sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn (tăng dần) hoặc ngược lại, từ lớn đến bé (giảm dần)

Ví dụ: Sắp xếp các số 73;68;79 theo thứ tự giảm dần.

Giải:

Vì 68 < 73 < 79 nên các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là: 68;73;79.

Tài liệu lý thuyết tổng hợp tất cả các kiến thức lớp 1, chắc chắn sau khi học xong phần lý thuyết này sẽ đem đến cho các bạn học sinh những kiến thức hữu ích và việc tìm ra phương pháp giải toán sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các em.

Ngoài bài Lý thuyết Toán lớp 1: So sánh các số có hai chữ số, các em học sinh có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1, đề thi học kì 2 lớp 1 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi môn Toán lớp 1 học kì 1 và cuối học kì 2 đạt kết quả cao.