Bài tập tạo bảng trong html

Thẻ table trong HTML được sử dụng để hiển thị dữ liệu ở dạng bảng (hàng * cột). Có thể có nhiều cột trong một hàng.

Các thẻ table trong HTML được sử dụng để quản lý việc bố cục trang web. Ví dụ: Phần tiêu đề, thanh điều hướng, nội dung trang, phần chân trang... Nhưng bạn nên sử dụng thẻ div thay vì table để quản lý bố cục của trang.

Các thẻ định nghĩa bảng trong HTML

ThẻMô tảĐịnh nghĩa bảng.Định nghĩa một hàng trong một bảng.Chỉ định một nhóm của một hoặc nhiều cột trong một bảng để định dạng.Được sử dụng với thẻ để chỉ định thuộc tính cột cho mỗi cột.Được sử dụng để nhóm nội dung body trong một bảng.Được sử dụng để nhóm nội dung header trong một bảng.Được sử dụng để nhóm nội dung footer trong một bảng.


Ví dụ về bảng trong HTML

Định nghĩa phần header (dòng đầu tiên) của bảng.Định nghĩa 1 ô của bảng.
Định nghĩa phụ đề bảng.
First_NameLast_NameMarks
SonooJaiswal60
JamesWilliam80
SwatiSironi82
ChetnaSingh72

Output:

First_NameLast_NameMarksSonooJaiswal60JamesWilliam80SwatiSironi82ChetnaSingh72

Thuộc tính border của bảng trong HTML

Có hai cách để xác định border cho các bảng trong HTML.

 1. Sử dụng thuộc tính border của bảng trong HTML.
 2. Sử dụng thuộc tính border trong CSS.

1. Sử dụng thuộc tính border của bảng trong HTML

Bạn có thể sử dụng thuộc tính border của thẻ table trong HTML để chỉ định đường viền. Nhưng bạn không nên sử dụng cách này.

Ví dụ:

First_NameLast_NameMarks
SonooJaiswal60
JamesWilliam80
SwatiSironi82
ChetnaSingh72

Output:

First_NameLast_NameMarksSonooJaiswal60JamesWilliam80SwatiSironi82ChetnaSingh72

2. Sử dụng thuộc tính border trong CSS

Bạn nên sử dụng thuộc tính border của CSS để chỉ định đường viền của bảng.

Ví dụ: 
First_NameLast_NameMarks
SonooJaiswal60
JamesWilliam80
SwatiSironi82
ChetnaSingh72

Output:

Bài tập tạo bảng trong html


Table trong HTML với cell padding

Bạn có thể chỉ định padding cho tiêu đề của bảng và data của bảng bằng hai cách:

 1. Bằng thuộc tính cellpadding của thẻ table trong HTML
 2. Bằng tính chất padding trong CSS

Bạn nên sử dụng tính chất của CSS thay vì thuộc tính của thẻ trong HTML, dưới đây là ví dụ chỉ định padding cho tiêu đề và nội dung của bẳng bằng CSS.

Yêu cầu

Tạo bố cục (layout) trang web sử dụng thẻ TABLE (table tag) như hình sau:
Bài tập tạo bảng trong html

Step 1: tạo cấu trúc chuẩn file HTML5

 • Tạo file: layout-website.html
 • Nội dung file: Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
 
 
  

Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản


Step 2: phân tích bố cục (layout) tổng thể

Có nhiều cách để phân tích bố cục (layout) tùy theo trí tưởng tượng/sáng tạo của mỗi người. Cách đơn giản nhất là:
 • Chia tổng số dòng và số cột nhiều nhất có thể.
 • Sau đó gom cột (colspan) hay gom dòng (rowspan) từ từ lại.
Bước đầu thực hiện bố cục (layout) của trang web, cần phải vẽ ra giấy để hình dung được bố cục (layout) tổng thể của trang web. Sau khi phân tích, ta có bố cục (layout) như hình sau:
Bài tập tạo bảng trong html

2.1. Chúng ta sẽ chia bố cục (layout) như sau:

 • Có tổng cộng nhiều nhất là 6 dòng3 cột.
 • Hiệu chỉnh nội dung file code như sau: Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
 
 
  

Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

HEADER
MENU NGANG
SIDEBAR SLIDER
SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]

2.2. Gom các dòng, cột theo bố cục đã phân tích

 • Vùng chứa nội dung HEADER chúng ta sẽ gom 3 cột lại.
 • Vùng chứa nội dung MENU NGANG chúng ta sẽ gom 3 cột lại.
 • Vùng chứa nội dung SLIDER chúng ta sẽ gom 2 cột lại.
 • Vùng chứa nội dung SIDEBAR, chúng ta sẽ gom 2 dòng lại.
 • Vùng chứa nội dung FOOTER 1, FOOTER 2, FOOTER 3, chúng ta sẽ gom 2 dòng lại.
 • Vùng chứa nội dung BẢN QUYỀN, chúng ta sẽ gom 3 cột lại.
Hiệu chỉnh nội dung file code như sau: Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
 
 
  

Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

HEADER
MENU NGANG
SIDEBAR SLIDER
SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]

2.3. Hiệu chỉnh định dạng bảng tính, chiều cao, chiều rộng các dòng, cột theo yêu cầu

 • Hiệu chỉnh cho khoảng cách giữa các ô table nhỏ lại để đường nét được nhỏ hơn, sử dụng thuộc tính cellspacing="? px" cho thẻ
  
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]
  0 cho thẻ
 • hoặc hoặc hoặc
 • Hiệu chỉnh chiều rộng sử dụng thuộc tính
  
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]
  1 cho thẻ
 • Tô màu nền sử dụng thuộc tính
  
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]
  2 cho thẻ
 • 
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]

  2.4. Canh lề nội dung trong ô

  • Canh lề theo chiều ngang: sử dụng thuộc tính
   
   
   
    Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
    
    
    
   
   
   
    

   Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

   HEADER
   MENU NGANG
   SIDEBAR SLIDER
   SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
   THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
   Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
   ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
   Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]
   3 cho thẻ
 • Canh lề theo chiều dọc: sử dụng thuộc tính
  
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1 SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]
  4 cho thẻ
 • 
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY Các đường link FOOTER 1 2 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]

  Step 3: phân tích bố cục (layout) chi tiết

  Bên trong Vùng chứa nội dung FOOTER 1, FOOTER 2, FOOTER 3, chúng ta sẽ tạo 1 table con nằm bên trong, bao gồm:
  • 1 dòng và 3 cột.
  • Có chiều rộng width = 100% chiều rộng của cột cha chứa nó.
  Bài tập tạo bảng trong html
  
  
  
   Nền tảng căn bản về HTML5 đầu tiên - nentang.vn
   
   
   
  
  
  
   

  Bố cục trang web Sử dụng thẻ TABLE đơn giản

  HEADER
  MENU NGANG
  SIDEBAR SLIDER
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 1
  SẢN PHẨM NỔI BẬT 2
  THÔNG TIN CÔNG TY
  Các đường link FOOTER 1 Các đường link FOOTER 2 Các đường link FOOTER 3
  Bản quyền bởi © 2020 bởi NenTang.vn
  ® Giấy phép đăng ký Kinh doanh số 001 do Sở KHĐT CT cấp ngày 01/01/2020
  Địa chỉ: Ninh Kiều, TP Cần Thơ - SĐT: 0915-659-223 - Email: [email protected]