Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ pdf

... – Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Thống kê. 2. Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất và Thống kê tốn – NXBTKê. 3. Đậu Thế Cấp – Xác suất – Thống kê – Lý thuyết ... TIỂU LUẬN: XÁC SUẤT THỐNG KÊ Tiểu luận Xác suất – Thống kê năm 2011 - 2012 ThS. Đoàn Vương Nguyên Trang 13 Câu 6. Năng suất lúa X (tấn/ha) và lượng ... dục. 4. Lê Sĩ Đồng – Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Giáo dục. 5. Đặng Hùng Thắng – Bài tập Xác suất; Thống kê – NXB Giáo dục. 6. Đặng Hấn – Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục. 7....

 • 21
 • 3,422
 • 4

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

tieu luan xac suat thong ke

... Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán – Nguyễn Thanh Sơn, Lê Khánh Luận – NXB Thống Kê 5. Xác suất – Thống kê – Lý thuyết và các bài tập – Đậu Thế Cấp – NXB Giáo dục6. Xác suất – Thống kê và Ứng ... Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu luận: Xác suất – Thống kê GVHD: Trần ChiếnKHOA: KHOA HỌC CƠ BẢNTIỂU LUẬNXÁC SUẤT THỐNG KÊĐỀ TÀI:ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤTVÀ BÀI TẬPGVHD: ... Thành phố Hồ Chí Minh Tiểu luận: Xác suất – Thống kê GVHD: Trần ChiếnKHOA: KHOA HỌC CƠ BẢNTIỂU LUẬNXÁC SUẤT THỐNG KÊĐỀ TÀI:ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM – CÁC XẤP XỈ XÁC SUẤTVÀ BÀI TẬPGVHD:...

 • 31
 • 2,513
 • 12

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

xac suat thong ke.pdf

... Giả sử kiểm tra 100 hộp. a. Tính xác suất có 25 hộp được nhận. b. Tính xác suất không quá 30 hộp được nhận. c. Phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu hộp để xác suất có ít nhất 1 hộp được nhận 95%≥? ... I không ít hơn 70 thì được thưởng. Giả sử công nhân A xác suất sản xuất sản phẩm loại I với 2 máy lần lượt là 0,6 và 0,7. a. Tính xác suất để A được thưởng. b. Giả sử A dự thi 200 lần, số ... a. Giả sử kiểm tra 100 kiện loại I. Tính xác suất phạm sai lầm 48 lần. b. Giả sử trong kho chứa 23số kiện loại I, 13số kiện loại II. Tính xác suất phạm sai lầm khi kiểm tra . 2. Tiến...

 • 32
 • 4,776
 • 23

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Xác suất thống kê.pdf

... bằng 0,008. Ví dụ 1.11: Thống kê cho thấy tần suất sinh con trai xấp xỉ 0,513. Vậy xác suất để bé trai ra đời lớn hơn bé gái. Nhận xét: Định nghĩa xác suất theo thống kê khắc phục được hạn chế ... vậy có 14 trường hợp ít nhất 1 nữ được chọn. Do đo xác suất tương ứng 15/14=P. 1.2.3. Định nghĩa thống kê về xác suất Định nghĩa xác suất theo cổ điển trực quan, dễ hiểu. Tuy nhiên khi ... ()1()()()(21111nnkjikjijijiniiniiAAAPAAAPAAPAPAP−<<<==−+−+−=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛∑∑∑∪. Quy tắc xác suất của biến cố đối )(1)( APAP −=. Xác suất có điều kiện Xác suất của biến cố B được tính trong điều kiện biết rằng biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B...

 • 177
 • 4,034
 • 31

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Tài liệu môn xác suất thống kê.pdf

... Tính xác suất để được 4 bi đỏ. b) Tính xác suất để được 2 bi đỏ và 2 bi trắng. c) Tính xác suất để được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. d) Giả sử đã lấy được 3 bi đỏ và 1 bi trắng. Hãy tìm xác suất ... tiêu bị diệt vơiù xác suất 80%. Nếu có 1 viên trúng thì mục tiêu bị diệt với xác suất 20%. a) Tính xác suất để mục tiêu bị diệt. b) Giả sử mục tiêu đã bị diệt. Tính xác suất có 10 viên trúng. ... trường. 1) Tính xác suất để có 80 sản phẩm loại A. 2) Tính xác suất để có từ 80 đến 85 sản phẩm loại A. p dụng công thức Bernoulli với n = 121, p = 0,66, ta có: 1) Xác suất để có 80 sản...

 • 13
 • 2,557
 • 33

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Tiểu luận xác xuất thống kê

... – Giáo trình Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Thống kê. 2. Nguyễn Thanh Sơn – Lê Khánh Luận – Lý thuyết Xác suất và Thống kê tốn – NXBTKê. 3. Đậu Thế Cấp – Xác suất – Thống kê – Lý thuyết ... 0,1 Tiểu luận Xác suất – Thống kê năm 2010 - 2011 ThS. Đoàn Vương Nguyên Trang 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN TIỂU LUẬN XÁC SUẤT THỐNG KÊ ... dục. 4. Lê Sĩ Đồng – Xác suất – Thống kê và Ứng dụng – NXB Giáo dục. 5. Đặng Hùng Thắng – Bài tập Xác suất; Thống kê – NXB Giáo dục. 6. Đặng Hấn – Xác suất và Thống kê – NXB Giáo dục. 7....

 • 20
 • 4,187
 • 16

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Tài liệu Đề cương môn xác suất Thống kê pdf

... số giá cả. Khi xây dựng chỉ số giá cả cần phải xác định những nhóm sản phẩm nào có tầm quan trọng đối với túi tiền của người tiêu thụ. Cục thống kê là cơ quan có chức năng lập danh mục các sản ... lợi nhuận tổng cộng từ doanh số bán , tỷ lệ lãi gộp , tỷ suất chi phí và tỷ suất thuế . Trong đó: Chú ý: cách tính tỷ lệ hoặc tỷ suất của chỉ tiêu nào thì bằng giá trị của chỉ tiêu đó chia ... Trang 122, ta có các cặp giả thuyết H0 và H1 như sau: 4. Hệ thống chỉ số: 4.1 Hệ thống chỉ số liên hoàn hai nhân tố: Hệ thống chỉ số được thành lập trên cơ sở các phương trình kinh tế bằng...

 • 180
 • 965
 • 5

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Tài liệu Đề cương chi tiết học phần môn học: Xác suất thống kê pdf

... học tập chính: Xác xuất thống kê (Giáo trình nội bộ).7.2. Tài liệu tham khảo: 1. Xác xuất thống kê (Lý thuyết, bài tập), Đặng Hấn, NXB thống kê, 1996. 2. Xác suất thống kê (Lý thuyết, ... ước lượng cho tỉ lệ.III.4. Các bài toán : Xác định cỡ mẫu, xác định độ tin cậy.Chương 6: KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ3I. Bài toán mở đầu. Khái niệm sai lầm loại I và II. ... trưng trung bình và phương sai mẫu : Trực tiếp, biến đổi, Tính bằng máy tính có chức năng thống kê. Chương 5: LÝ THUYẾT ƯỚC LƯỢNGI. Khái niệm ước lượng. II. Ước lượng điểm:II.1....

 • 4
 • 1,739
 • 20

Bài thảo luận xác suất thống kê toán luanvan

Tài liệu Đề cương ôn tập thi cuối học kỳ Môn Xác suất - Thống kê pdf

... nghĩa xác suất theo tiên đề, công thức cộng (và nhân) xác suất, xác suất có điều kiện, công thức xác suất toàn phần, công thức Bayes. Tính độc lập của 2 sự kiện. Thí nghiệm Béc nu li và xác suất ... hay chưa biết. Khoảng tin cậy của xác suất khi cỡ mẫu lớn.6) Kiểm định giả thuyết về xác suất (so sánh xác suất với một giá trị định trước, so sánh 2 xác suất) và giả thuyết về giá trị trung ... + 5/6 1/6 = 5/18.b) Xác suất xuất hiện mặt chẵn là 1/2. Do tính độc lập, xác suất xuất hiện đồng thời 2 mặt chẵn là 1/2.1/2 =1/4. c) Số trường hợp thuận lợi : 3. Xác suất cần tìm là 3/36 =...