Các bài đọc trong thánh lễ ngày 25 tháng 6 năm 2023

8 Đứa trẻ lớn lên và cai sữa; . 9Nhưng Sa-ra thấy đứa con trai của A-ga, người Ai-cập, mà bà đã sinh cho Áp-ra-ham, đang chơi với con trai bà là Y-sác. 10Bà nói với Áp-ra-ham: “Hãy đuổi con đòi này cùng với con trai nó đi, vì con trai của con đòi này sẽ không được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sác. “11 Sự việc khiến Áp-ra-ham rất đau buồn vì con trai ông. 12Nhưng Đức Chúa Trời phán với Áp-ra-ham: “Đừng lo lắng vì đứa trẻ và vì nô lệ của con; bất cứ điều gì Sa-ra nói với con, hãy làm theo lời bà ấy bảo con, vì chính nhờ Y-sác mà con cái sẽ được đặt tên cho con.”. 13 Về con trai của người nữ nô lệ, Ta cũng sẽ làm cho nó thành một dân tộc vì nó là dòng dõi của con. 14Áp-ra-ham dậy sớm, lấy bánh và bầu da nước đưa cho A-ga, đặt lên vai nàng và đứa trẻ rồi tiễn nàng đi. Bà ra đi và lang thang trong đồng vắng Bê-e-Sê-ba

15Khi nước trong bầu da đã cạn, bà quăng đứa trẻ dưới một bụi cây. 16Sau đó, cô đến ngồi đối diện với anh ta, cách một khoảng khá xa, khoảng cách một mũi tên; . " Và khi cô ngồi đối diện với anh, cô cất giọng và khóc. 17 Đức Chúa Trời đã nghe tiếng đứa trẻ; . 18Hãy nhấc đứa trẻ lên và dùng tay giữ chặt nó, vì ta sẽ làm cho nó thành một dân lớn. “19Đức Chúa Trời mở mắt bà ra, bà thấy một giếng nước. Cô đi lấy nước đổ đầy bầu da rồi cho cậu bé uống

20Đức Chúa Trời ở cùng đứa trẻ, và nó lớn lên; . 21Ông sống trong hoang mạc Pha-ran;

Thánh Vịnh 86. 1-10, 16-17

1Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghiêng tai và đáp lời tôi,

vì tôi nghèo và thiếu thốn

2Xin bảo toàn mạng sống tôi, vì tôi hết lòng vì Chúa;

cứu người hầu của bạn, người tin tưởng vào bạn

Ngài là Đức Chúa Trời của con;3Xin hãy thương xót con, lạy Chúa,

vì em mà anh khóc suốt ngày

4Xin làm cho tâm hồn đầy tớ Chúa được vui vẻ,

Vì Chúa ơi, con nâng tâm hồn con lên

5 Vì lạy Chúa, Ngài là Đấng nhân lành và hay tha thứ,

tràn đầy tình yêu thương kiên định đối với tất cả những ai kêu cầu Ngài

6 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện tôi;

lắng nghe tiếng cầu xin của tôi

7Trong ngày gian truân tôi kêu cầu Ngài,

vì bạn sẽ trả lời tôi

8Trong số các thần, không có ai giống như Ngài, lạy Chúa,

cũng không có tác phẩm nào như của bạn

9Tất cả các dân tộc mà Ngài đã tạo dựng sẽ đến

Và cúi lạy trước mặt Ngài, lạy Chúa,

và sẽ tôn vinh tên của bạn

10Vì Chúa là vĩ đại và làm những điều kỳ diệu;

chỉ có bạn là Chúa

16Xin hãy quay lại với tôi và làm ơn cho tôi;

trao sức mạnh của bạn cho người hầu của bạn;

cứu con của cô hầu gái của bạn

17Hãy cho tôi thấy dấu hiệu ân huệ của Ngài,

để những kẻ ghét tôi nhìn thấy và phải xấu hổ,

vì lạy CHÚA, Ngài đã giúp đỡ và an ủi tôi

Bài đọc thứ hai Rô-ma 6. 1b-11

1b Chúng ta có nên tiếp tục phạm tội để ân sủng được dồi dào không?2Không hề. Làm sao chúng ta, những người đã chết về tội lỗi, có thể tiếp tục sống trong tội lỗi đó? 3 Anh em không biết rằng tất cả chúng ta đã chịu báp-têm trong Đức Chúa Giê-su Christ, cũng chịu báp-têm trong sự chết của Ngài sao? 4 Vậy nên chúng ta đã được chôn với Ngài bởi phép báp-têm trong sự chết, để, chỉ .

5Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài trong cái chết giống như Ngài, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp nhất với Ngài trong sự sống lại giống như Ngài. 6Chúng ta biết rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh với Ngài để thân thể tội lỗi bị tiêu diệt và chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa. 7Vì ai chết thì được thoát khỏi tội lỗi. 8Nhưng nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ cùng sống với Ngài. 9Chúng ta biết rằng Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, sẽ không bao giờ chết nữa; . 10 Ngài đã chết, chết cho tội lỗi, một lần đủ cả; . 11Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-su Christ

Tin Mừng Mátthêu 10. 24-39

24 Môn đồ không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ; 25 Môn đồ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ là đủ rồi. Nếu người ta gọi chủ nhà là Beelzebul, thì họ sẽ nói xấu người nhà ông ấy biết bao

26Vậy, đừng sợ họ; vì chẳng có gì giấu mà không bị lộ, chẳng có gì bí mật mà không bị lộ ra. 27Điều ta nói với các ngươi trong bóng tối, hãy nói ra nơi sáng; . 28Đừng sợ kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn; . 29Hai con chim sẻ há chẳng từng bị bán một xu sao? . 30 Thậm chí tóc trên đầu các ngươi cũng được đếm hết. 31Vậy đừng sợ;

32Vậy ai xưng nhận ta trước mặt người khác, thì ta cũng sẽ xưng nhận trước mặt Cha ta ở trên trời;33nhưng ai chối ta trước mặt người khác, thì ta cũng sẽ chối trước mặt Cha ta ở trên trời

34 "Đừng tưởng rằng ta đến để đem bình an cho thế gian; ta không đến để đem bình an mà để đem gươm giáo. 35 Vì Ta đến để phân rẽ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng; 36 và kẻ thù của con người là người nhà mình. 37Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không xứng đáng cho ta; . 39Ai tìm được sự sống mình thì sẽ mất, ai mất mạng sống vì ta sẽ tìm lại được

Bài đọc Công giáo ngày 25 tháng 6 năm 2023 là gì?

Phúc Âm. Ma-thi-ơ 10. 26-33 . nhưng thà sợ kẻ có thể tiêu diệt cả linh hồn và thể xác trong địa ngục. 29 Hai con chim sẻ há chẳng bị bán một đồng tiền sao? .

Bài đọc và suy niệm Tin Mừng ngày 25 tháng 6 năm 2023 là gì?

Bài Tin Mừng hôm nay. Ma-thi-ơ 10. 26-33 . Chúa Kitô đã nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng: “Đừng sợ ai. . . đừng sợ kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. ”

Bài đọc Tin Mừng ngày 25 tháng 7 năm 2023 là gì?

Phúc âm. Ma-thi-ơ 20. 20-28 . Xin hãy truyền cho hai đứa con trai này của tôi được ngồi một đứa bên phải, một đứa ngồi bên trái Ngài trong vương quốc của Ngài. 22 Chúa Giê-xu trả lời rằng. Bạn không biết bạn hỏi gì. Bạn có thể uống chén mà tôi sẽ uống không? . Chúng ta có thể.

Câu Kinh Thánh ngày 25 tháng 6 năm 2023 là gì?

Hãy tiến lên, Chúa sẽ cho bạn những cơ hội mới. Anh ta đi tiếp và đào một cái giếng khác, và không ai tranh cãi về nó. Ông đặt tên nó là Rehoboth và nói: “Bây giờ CHÚA đã ban cho chúng ta chỗ ở và chúng ta sẽ thịnh vượng trong xứ. "