Cách biên dịch nhiều CSS thành MỘT CSS bằng Laravel MIX với các ví dụ

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi gửi đến bạn một số giải pháp cho câu hỏi Cách biên dịch nhiều CSS thành MỘT CSS bằng Laravel MIX kèm theo các ví dụ . Hi vọng đây sẽ là giải pháp mà bạn đang tìm kiếm, tiết kiệm thời gian cho bạn. thực thi.

Cách biên dịch nhiều CSS thành MỘT CSS bằng Laravel MIX kèm theo các ví dụ - Biên dịch nhiều CSS thành MỘT CSS bằng Laravel MIX
The solution was to import all the required css into one main css file, then use that inside the mix chain:

in app.css we import all of our css files

@import 'resources/css/plugin-1.css';
@import 'resources/css/plugin-2.css';


inside webpack.mix.js we use resource/app.css as an input

mix.styles([
'resources/app.css',
], output);

Một số ví dụ khác xoay quanh vấn đề Cách Compile nhiều CSS thành MỘT CSS với Laravel MIX with Examples được nhiều người quan tâm

chưa xác định