Cách laravel hiển thị đầy đủ url cho hình ảnh với Ví dụ

Bài viết này dành cho bạn nếu bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho truy vấn Cách laravel hiển thị url đầy đủ cho hình ảnh với các ví dụ . Tôi sẽ cung cấp cho bạn một ví dụ 1 để giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Cách laravel hiển thị url đầy đủ cho hình ảnh với các ví dụ - laravel hiển thị url đầy đủ cho hình ảnh
url($image_name);

asset($image_name);

Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Vui lòng xem thêm các mục bên dưới về Cách laravel hiển thị đầy đủ url cho hình ảnh với Ví dụ. Hoặc để lại câu hỏi cho chúng tôi

chưa xác định