Cách laravel xóa file sau khi download với Ví dụ

Với bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề mà nhiều bạn quan tâm khi viết chương trình Ví dụ cách xóa file sau khi tải xuống bằng laravel.

Cách laravel xóa tệp sau khi tải xuống bằng Ví dụ - laravel xóa tệp sau khi tải xuống
$filePath = public_path($file_name); //ex.
return Response::download($filePath)->deleteFileAfterSend(true);

Thêm các ví dụ minh họa xung quanh câu hỏi Làm thế nào để laravel xóa file sau khi download với Ví dụ. Hy vọng sẽ giúp bạn nhanh chóng hơn

Làm thế nào để bạn xóa một tập tin trong Laravel?

Bạn có thể sử dụng phương thức unlink() của PHP như @Khan đã đề xuất. Nhưng nếu bạn muốn làm theo cách của Laravel, hãy sử dụng Tệp. thay vào đó là phương thức xóa() . $files = mảng($file1, $file2); . xóa($tệp);

Làm cách nào để xóa tệp sau khi tải xuống từ máy chủ?

Tìm hiểu cách tự động xóa tệp khỏi máy chủ của bạn ngay khi người nhận dự kiến ​​đã tải tệp xuống. .
Tạo trình kích hoạt mới. .
Chọn loại sự kiện kích hoạt "Tải xuống tệp". .
Nhập một điều kiện kích hoạt (hoặc không).
Thêm hành động kích hoạt "Xóa tệp"

Làm cách nào để xóa các tệp khỏi thư mục Lưu trữ trong Laravel?

Một cách để xóa tệp khỏi thư mục chung trong Laravel là sử dụng Mặt tiền lưu trữ . Để xóa một tập tin, bạn sẽ cần làm theo các bước sau. Bước 1. Kiểm tra để đảm bảo rằng thư mục và tệp tồn tại. Bước 2. Xóa tệp cần thiết.

Làm cách nào để xóa một tệp trong Laravel 7?

Làm cách nào để xóa tệp trong Laravel 7? .
1. Sử dụng hệ thống tệp. chức năng công khai xóaFile() { if(\File. tồn tại (public_path ('upload/avtar. png'))){ \File. xóa (public_path ('tải lên/avtar. png')); . ');
2. Sử dụng hệ thống lưu trữ
3. Sử dụng các hàm PHP lõi