Cách tính điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới nhất 2024

1. Quy định chung

 • Điểm thi tốt nghiệp THPT được tính trên thang điểm 10.
 • Mỗi môn thi có hệ số khác nhau.
 • Tổng điểm là tổng số điểm của các môn thi nhân với hệ số tương ứng.
 • Điểm trung bình là tổng điểm chia cho tổng hệ số.

2. Cách tính điểm tổng kết

Điểm tổng kết = (Điểm Toán + Điểm Văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Khoa học tự nhiên + Điểm Khoa học xã hội + Điểm giáo dục thể chất) / 6

3. Cách tính điểm xét tuyển đại học

Điểm xét tuyển đại học = Điểm tổng kết + Điểm ưu tiên (nếu có)

4. Cách tính điểm xét tuyển cao đẳng

Điểm xét tuyển cao đẳng = Điểm trung bình + Điểm ưu tiên (nếu có)

5. Cách tính điểm xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp

Điểm xét tuyển trung cấp chuyên nghiệp = Điểm trung bình

Lưu ý:

 • Điểm ưu tiên xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp theo quy định của từng trường.
 • Điểm thi tốt nghiệp THPT có giá trị trong vòng 2 năm.

(LSVN) - Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, rất nhiều thí sinh, phụ huynh còn băn khoăn về cách tính điểm xét tuyển Đại học. Sau đây là các công thức tính điểm xét tuyển đại học được áp dụng hiện nay.

Cách tính điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông mới nhất 2024

Ảnh minh họa.

Theo Thạc sĩ, Luật sư Nguyễn Đức Hùng, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội cho biết, cách tính điểm đại học đang được áp dụng hiện nay như sau:

Cách tính điểm đại học theo kết quả thi tốt nghiệp

Công thức tính điểm đại học

Theo Điều 41, Quy chế tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, quy định về điểm xét tốt nghiệp THPT nêu rõ:

Trường hợp 1: Các ngành không có môn nhân hệ số

Thông thường, với các ngành không có môn chính hay không có môn nhân hệ số trong tổ hợp xét tuyển, có thể tính điểm xét tuyển theo công thức sau:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

- Điểm M1, M2, M3 là lần lượt là điểm các môn thành phần trong tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký;

- Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT hoặc từng trường đại học sẽ có quy định riêng.

Trường hợp 2: Với các ngành có môn nhân hệ số

Một số trường có áp dụng nhân hệ số với môn thi ở một số ngành học, ngành thi năng khiếu. Lúc này, công thức tính điểm xét tuyển đại học như sau:

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Công thức trên áp dụng với các trường đại học xét tuyển ngành theo thang điểm 40. Còn với các trường xét theo thang điểm 30, cách tính điểm sẽ quy về như sau:

Điểm xét đại học = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2] x 3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có).

Điểm xét tuyển trên áp dụng tương tự với các ngành thi năng khiếu tính hệ số 2 ở một số trường.

Mức cộng điểm ưu tiên

Theo Điều 7, Quy chế tuyển sinh đại học ban hành kèm Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT, thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh. Trong đó:

- Điểm ưu tiên theo đối tượng:

+ Thí sinh được cộng 2 điểm nếu thuộc các đối tượng 1, 2, 3, 4 theo Quy chế tuyển sinh đại học;

+ Thí sinh được cộng 1 điểm nếu thuộc các đối tượng 5, 6, 7 theo Quy chế tuyển sinh đại học.

- Điểm ưu tiên theo khu vực:

+ Khu vực 1 (KV1) được cộng 0,75 điểm, bao gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

+ Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) được cộng 0,5 điểm, bao gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;

+ Khu vực 2 (KV2) được cộng 0,25 điểm, bao gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);

+ Khu vực 3 (KV3) không được cộng điểm ưu tiên, bao gồm: Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Ngoài ra, cũng tại khoản 4, Điều 7, Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT cũng quy định, từ năm 2023, điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên (khi quy đổi về điểm theo thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30) được xác định theo công thức sau:

Điểm ưu tiên = [(30 - Tổng điểm đạt được)/7,5] x Mức điểm ưu tiên quy định tại ưu tiên theo khu vực và ưu tiên theo đối tượng chính sách.

Về điểm liệt xét tốt nghiệp THPT, theo Luật sư, nếu có điểm liệt, thí sinh sẽ không được tốt nghiệp THPT và đương nhiên không thể xét tuyển đại học.

Theo Điều 3, Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm Thông tư 15/2020/TT-BGDDT, ngoài 03 môn thi bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh phải lựa chọn một trong hai tổ hợp các môn Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội để xét tốt nghiệp.

Khoản 1, Điều 42, Quy chế thi tốt nghiệp THPT quy định, những thí sinh đủ điều kiện dự thi, không bị kỷ luật hủy kết quả thi, tất cả các bài thi và các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp ĐKDT để xét công nhận tốt nghiệp đều đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 và có ĐXTN từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT.

Như vậy, điểm liệt thi tốt nghiệp THPT là 1,0 điểm. Trong đó:

- Bắt buộc Toán, Văn và Ngoại ngữ phải đạt trên 1,0 điểm;

- Trường hợp thi 01 bài thi tổ hợp, bị điểm liệt trong các môn để xét tốt nghiệp thì sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp và không thể xét tuyển đại học, Cao đẳng bằng tổ hợp các môn này;

- Trường hợp thi cả 02 bài tổ hợp, thí sinh sẽ được chọn 01 trong 02 bài thi có điểm cao hơn và không bị điểm liệt để xét tốt nghiệp.

Cách tính điểm đại học theo học bạ THPT

Luật sư cho biết, cách tính điểm thi đại học dựa trên kết quả học tập THPT của mỗi trường đại học là khác nhau nên các thí sinh, phụ huynh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh. Cụ thể, có 02 hình thức xét điểm phổ biến như sau:

Tính theo tổ hợp môn

Xét tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển của 05 học kỳ từ học kỳ 1 lớp 10 đến học kỳ 1 lớp 12 hoặc 3 học kỳ từ học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 hoặc cả năm lớp 12 đối với một số trường sẽ có các mốc điểm học kỳ khác nhau.

Điểm xét đại học = Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 + Điểm ưu tiên (nếu có) với các ngành không có môn nhân hệ số.

Hoặc

Điểm xét đại học (thang điểm 30) = [Điểm M1 + Điểm M2 + Điểm M3 x2] x 3/4+ Điểm ưu tiên (nếu có).

Trong đó:

Điểm M1 = (Điểm trung bình cả năm lớp 10 môn 1 + Điểm trung bình cả năm lớp 11 môn 1 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 môn 1)/3

Hoặc đối với một số trường sẽ tính Điểm M1 = (Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 10 môn 1 + Điểm trung bình học kỳ 2 lớp 10 môn 1 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11 môn 1 + trung bình học kỳ 2 lớp 11 môn 1 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 môn 1)/5.

Điểm M2 và M3 sẽ tính tương tự với 02 môn còn lại của tổ hợp khối xét tuyển.

Tính theo kết quả trung bình cả năm

Điểm xét kết quả học tập dựa vào bảng điểm tổng kết học tập.

Điểm xét đại học = Điểm trung bình cả năm lớp 10 + Điểm trung bình cả năm lớp 11 + Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12.

Các cánh tính điểm đại học khác

Xét điểm thi đánh giá năng lực

Ngoài phương thức xét tuyển truyền thống, ngày càng có nhiều trường đại học sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực để tuyển sinh.

Kỳ thi đánh giá năng lực là bài kiểm tra cơ bản để đánh giá năng lực của các thí sinh trước khi bước vào đại học. Đây là hình thức thi do các trường đại học tổ chức riêng và dùng kết quả để xét tuyển.

Xét tuyển kết hợp

Phương pháp xét tuyển kết hợp phối hợp nhiều tiêu chí khác nhau để xét tuyển đại học. Ví dụ như sử dụng một phần kết quả thi cùng với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để làm căn cứ xét tuyển đại học; các tiêu chí kết hợp với điểm trung bình học bạ của các năm lớp 10, 11,12 hay điểm trung bình của các tổ hợp xét tuyển....

Quy đổi chứng chỉ quốc tế

Ngoài việc được miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ, các chứng chỉ quốc tế còn có thể dùng để quy đổi sang điểm ngoại ngữ. Mức điểm được quy đổi sẽ khác nhau, tùy vào đề án tuyển sinh của từng trường.

Không chỉ áp dụng cho chứng chỉ tiếng Anh như IELTS, TOEFL, các thí sinh đã có chứng chỉ khác như JLPT (năng lực tiếng Nhật), HSK và TOCFL (tiếng Trung) hoặc các ngôn ngữ khác cũng có thể đổi sang điểm ngoại ngữ để xét tuyển đại học.

Điểm thi trung học phổ thông tính như thế nào?

Ở cấp THPT, điểm xét tốt nghiệp sẽ được tính trên 4 điểm xét tuyển cộng thêm với điểm khuyến khích (nếu có), sau đó chia cho 4 rồi nhân với 7 và cộng với điểm trung bình tổng kết cả năm lớp 12, nhân với 3 ,tất cả đem chia cho 10, cuối cùng cộng với điểm ưu tiên (nếu có)

Báo nhiêu điểm thi đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông?

- Có điểm xét tuyển tốt nghiệp từ 5,0 (năm) điểm trở lên được công nhận tốt nghiệp THPT. Tóm lại, thí sinh đậu tốt nghiệp khi có điểm xét tuyển tốt nghiệp từ 5,0 điểm trở lên. Đồng thời mỗi môn cần đạt trên 1,0 điểm theo thang điểm 10 thì sẽ đậu tốt nghiệp.

Điểm thi vào lớp 10 được tính như thế nào?

Công thức tính như sau: Điểm xét tuyển = (Điểm bài thi môn toán + Điểm bài thi môn ngữ văn) x 2 + Điểm bài thi môn ngoại ngữ + Điểm ưu tiên (nếu có). Trong đó, điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.

8 cách tính điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông

 1. Chăm chỉ học tập trong suốt năm học: Đây là điều kiện tiên quyết để đạt được kết quả tốt trong kỳ thi THPTQG. Bạn cần dành thời gian để học tập, ôn luyện kiến thức thường xuyên và đều đặn.
 1. Lập kế hoạch ôn tập khoa học: Bạn cần lập cho mình một kế hoạch ôn tập khoa học, hợp lý để tránh tình trạng học tập quá sức hoặc không khoa học. Kế hoạch này nên bao gồm thời gian học tập, thời gian nghỉ ngơi, thời gian giải trí và thời gian dành cho các hoạt động ngoại khóa.
 1. Ôn luyện theo cấu trúc đề thi: Bạn nên tìm hiểu cấu trúc đề thi THPTQG để có thể phân bổ thời gian và sức lực một cách hợp lý. Bạn cũng nên luyện tập làm các đề thi mẫu để làm quen với hình thức thi và tăng sự tự tin cho mình.
 1. Tập trung vào các môn trọng tâm: Các môn trọng tâm là những môn có hệ số điểm cao trong kỳ thi THPTQG. Bạn cần tập trung ôn luyện các môn này để có thể đạt được điểm số cao nhất.
 1. Giải đề thi các năm trước: Giải đề thi các năm trước là một cách rất tốt để bạn làm quen với cấu trúc đề thi và kiểm tra kiến thức của mình. Bạn nên dành thời gian để giải đề thi các năm trước và đối chiếu với đáp án để biết mình còn thiếu sót những kiến thức gì.
 1. Tăng cường sức khỏe: Sức khỏe là yếu tố rất quan trọng trong quá trình ôn tập và thi cử. Bạn cần tăng cường sức khỏe bằng cách ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và tập thể dục thường xuyên.
 1. Giữ vững tâm lý: Tâm lý là yếu tố rất quan trọng trong kỳ thi THPTQG. Bạn cần giữ vững tâm lý, tránh căng thẳng và lo lắng. Bạn nên dành thời gian để thư giãn, giải trí và xả stress để có thể giữ được sự tập trung và bình tĩnh trong khi làm bài thi.
 1. Tự tin vào bản thân: Bạn cần tự tin vào bản thân và tin tưởng vào khả năng của mình. Sự tự tin sẽ giúp bạn vượt qua áp lực và đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi THPTQG.

Báo nhiêu điểm là đủ tốt nghiệp 2023?

Điều kiện được công nhận tốt nghiệp THPT 2023 Điểm xét tốt nghiệp đạt từ 5,0 trở lên. Các thí sinh đạt đủ điều kiện dự thi, được miễn toàn bộ những bài thi trong xét tốt nghiệp THPT theo quy định ở điều 36.