Cách truyền dữ liệu cho blade laravel với các ví dụ

Bài viết này mình sẽ cung cấp 1 ví dụ về cách sử dụng Cách truyền dữ liệu cho laravel blade với các ví dụ .

Ví dụ về cách truyền dữ liệu cho laravel của blade - truyền dữ liệu cho laravel của blade
 'Samantha']);
});
?>

// In Blade

Nếu bạn chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi của mình, vui lòng xem thêm các mục bên dưới có liên quan đến How to pass data to blade laravel with Examples. Nếu vẫn còn thắc mắc, bạn có thể để lại cho chúng tôi tại đây

Làm cách nào để truyền dữ liệu từ lưỡi điều khiển trong Laravel?

Làm thế nào để bạn chuyển các biến từ lưỡi dao sang bộ điều khiển? . Bạn phải tạo phương thức trong lớp trình điều khiển dưới dạng phương thức tĩnh và bạn có thể gọi trực tiếp phương thức của trình điều khiển bằng cách chỉ định đường dẫn đầy đủ của trình điều khiển trong tệp xem

Làm cách nào để bạn trả lại dữ liệu cho chế độ xem?

Dưới đây là một số cách chúng tôi có thể truyền dữ liệu cho chế độ xem. .
Sử dụng chế độ xem()
Sử dụng với()
Sử dụng nhỏ gọn()
Sử dụng lớp điều khiển

Làm cách nào để di chuyển dữ liệu từ trang này sang trang khác trong Laravel?

Làm cách nào để chuyển một giá trị từ trang này sang trang khác trong laravel? . Bạn chỉ cần chuyển dữ liệu từ tuyến đến bộ điều khiển và sau bộ điều khiển sang trang xem khác. using the route method in the anchor tag in the view file by passing the variable to it. You have to just pass data from route to controller and after controller to another view page.

@yield được sử dụng để làm gì trong Laravel?

Trong Laravel, @yield chủ yếu được sử dụng để xác định một phần trong bố cục và thường xuyên được sử dụng để lấy nội dung từ trang con cho đến khi .