Cân bằng sinh học là gì cho ví dụ năm 2024

Câu 1. Cá rô phi Việt Nam sống được trong khoảng nhiệt độ của nước từ 5,6oC đến 42oC và sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở 32oC. - Hãy gọi tên các giá trị nhiệt độ nêu trên về mặt sinh thái và khoảng 5,6oC đến 42oC gọi là gì? - Qua đó, hãy nêu khái niệm về giới hạn sinh thái và khái quát quy luật tác động của nhân tố sinh thái. Câu 2. Giải thích biểu hiện và ý nghĩa của các hình thức quan hệ giữa các...

Đọc tiếp

Câu 1. Cá rô phi Việt Nam sống được trong khoảng nhiệt độ của nước từ 5,6oC đến 42oC và sinh trưởng, phát triển tốt nhất ở 32oC.

- Hãy gọi tên các giá trị nhiệt độ nêu trên về mặt sinh thái và khoảng 5,6oC đến 42oC gọi là gì?

- Qua đó, hãy nêu khái niệm về giới hạn sinh thái và khái quát quy luật tác động của nhân tố sinh thái.

Câu 2. Giải thích biểu hiện và ý nghĩa của các hình thức quan hệ giữa các sinh vật cùng loài.

Câu 3. So sánh hai hình thức quan hệ sinh vật khác loài là cộng sinh với hội sinh và nêu một số ví dụ.

Câu 4. So sánh các quan hệ: cạnh tranh khác loài, kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác và nêu một số ví dụ minh họa.

Cân bằng sinh học là gì cho ví dụ năm 2024

1, Trình bày phương pháp phân tích các thế hệ lai của Menđen ? 2, Nêu cách tiến hành phép lai phân tích và mục đích của phép lai phân tích ? 3, Nêu vai trò của biến dị tổ hợp ? 4, Nêu những điểm khác nhau giữa nhiễm sắc thể thường và nhiễm sắc thể giới tính ? 5, Phân tích bộ nhiễm sắc thể đơn bội và bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội. Cho VD ? 6, a, Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN ? b, Nêu đặc điểm...

Giải bài 3 trang 149 SGK Sinh học 9. Hãy nêu những tính chât về số lượng và thành phần loài của quần xã.

 • Bài 4 trang 149 SGK Sinh học 9 Thế nào là cân bằng sinh học ? Hãy lấy ví dụ minh họa về cân bằng sinh học
 • Bài 1 trang 149 SGK Sinh học 9 Giải bài 1 trang 149 SGK Sinh học 9. Thế nào là một quán xă? Quần xã khác với quẫn thể như thế nào?
 • Ngoài các ví dụ trong SGK, hãy lấy một ví dụ về quan hệ giữa ngoại cảnh ảnh hưởng tới số lượng cá thể của một quần thể trong quần xã.

  Cân bằng sinh học là khái niệm chỉ việc kiểm soát số lượng cá thể trong một quần thể sinh vật, sao cho phù hợp với khả năng sinh tồn của môi trường. Qua đó, sự cân bằng này giúp duy trì sự ổn định và phát triển của quần xã. Bài viết này sẽ giải thích chi tiết về cân bằng sinh học và tầm quan trọng của nó. Trong quần xã, số lượng sinh vật luôn được kiểm soát ở mức độ phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. Ví dụ, sau mùa nước lên ở Đồng bằng Sông Cửu Long, số lượng chuột giảm mạnh nhưng sau đó, khi có đủ thức ăn, số lượng chuột tăng lên nhanh chóng. Điều này tạo thành sự cân bằng sinh học trong quần xã.

  Quần xã sinh học

  Quần xã sinh học là tập hợp các quần thể sinh vật khác loài sống chung trong cùng một môi trường và thời gian nhất định. Trong hệ sinh thái, quần xã sinh vật là thành phần quan trọng, tạo nên sự ổn định và phát triển của cả hệ sinh thái. Ví dụ, Vườn quốc gia Cúc Phương là một quần xã rừng nhiệt đới với nhiều loài sinh vật đa dạng như chò xanh, khướu,… Quần xã có cấu trúc tương đối ổn định và các quần thể sinh vật trong quần xã có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Ngoài ra, quần xã cũng có mối quan hệ mật thiết với môi trường xung quanh, thông qua quá trình trao đổi vật chất và năng lượng.

  Cân bằng sinh thái

  Cân bằng sinh thái là trạng thái ổn định và thích nghi nhất với điều kiện sống của một hệ sinh thái. Trong hệ sinh thái, các thành phần vật chất luân chuyển giữa nhau và tương quan giữa các thành phần này là cân bằng. Tuy nhiên, cân bằng sinh thái không phải là trạng thái tĩnh mà có thể thay đổi khi có tác nhân bên ngoài tác động. Để duy trì trạng thái cân bằng của một hệ sinh thái, sự đa dạng của các thành phần trong hệ rất quan trọng. Hệ sinh thái tự nhiên bền vững thường có sự đa dạng về loài, mỗi loài đóng vai trò là nguồn thức ăn cho loài khác. Tuy nhiên, con người cần hiểu rõ về hệ sinh thái trước khi tác động lên một thành phần nào đó của hệ. Nếu tác động quá mạnh, có thể gây suy thoái và mất cân bằng cho hệ sinh thái. Ví dụ, trên các cánh đồng cỏ, chuột bị săn bắt bởi rắn, chó sói, cáo, chim ưng, cú mèo,… Số lượng các loài này luôn cân bằng với nhau. Tuy nhiên, khi con người can thiệp và bắt rắn và chim, số lượng chuột tăng lên do không có kẻ thù, làm cho sự cân bằng trong quần xã bị mất. Đó là một số thông tin cơ bản về cân bằng sinh học trong quần xã và hệ sinh thái. Hiểu rõ cân bằng sinh học là quan trọng để duy trì sự ổn định, phát triển của các quần xã và hệ sinh thái.

  Câu 6 Thế nào là cân bằng sinh học cho ví dụ?

  - Cân bằng sinh học là hiện tượng số lượng cá thể sinh vật trong quần xã luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định (dao động quanh vị trí cân bằng) phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường. - Ví dụ: Mùa đông, thức ăn cạn kiệt nên số lượng thỏ rừng giảm.

  Thế nào là trạng thái cân bằng sinh học?

  Cân bằng sinh thái là trạng thái ổn định tự nhiên của hệ sinh thái, hướng tới sự thích nghi cao nhất với điều kiện sống. Cân bằng sinh thái được tạo ra bởi chính bản thân hệ và chỉ tồn tại được khi các điều kiện tồn tại và phát triển của từng thành phần trong hệ được đảm bảo và tương đối ổn định.

  Cân bằng sinh thái có ý nghĩa gì?

  Cân bằng sinh thái là một thuật ngữ dùng để chỉ sự cân bằng giữa các sinh vật sống như con người, động thực vật và môi trường của chúng. Quá trình quang hợp diễn ra trong hệ sinh thái góp phần tạo ra môi trường tốt, ổn định sự chung sống của mọi sinh vật.

  Cân bằng đồng sinh học là gì?

  Cân bằng sinh học là sự khống chế số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn ở mức phù hợp với khả năng của môi trường. Cân bằng sinh học là sự khống chế số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã luôn ở mức phù hợp với khả năng của môi trường.