Đề kiểm tra toán lớp 3 tuần 3 năm 2024

 • Đề kiểm tra toán lớp 3 tuần 3 năm 2024
 • Đăng nhập
 • Đăng ký

Đề kiểm tra toán lớp 3 tuần 3 năm 2024

Đề kiểm tra toán lớp 3 tuần 3 năm 2024

 • * Trắc Nghiệm
  • * Trắc nghiệm lớp 3
   • Trắc nghiệm lớp 6
   • Trắc nghiệm lớp 7
   • Trắc nghiệm lớp 8
   • Trắc nghiệm lớp 9
  • * Trắc nghiệm lớp 10
   • Trắc nghiệm lớp 11
   • Trắc nghiệm lớp 12
    • Học Tập
  • * Lớp 1
   • Lớp 2
   • Lớp 3
   • Lớp 4
   • Lớp 5
  • * Lớp 6
   • Lớp 7
   • Lớp 8
   • Lớp 9
   • Lớp 10
  • * Lớp 11
   • Lớp 12
   • Tuyển sinh
   • Tổng hợp kiến thức
    • Cửa hàng
  • * Đồng phục
   • Thời trang học sinh
    • Lời bài hát
  • * Nhạc trẻ
   • Nhạc trữ tình
   • Nhạc cách mạng
   • Nhạc thiếu nhi
   • Nhạc Tết
    • Thông tin pháp luật
  • * Thông tư - Nghị định
   • Biểu mẫu
   • Chứng chỉ
   • Kiến thức pháp luật
   • Thông tin chung
 • Lớp 1
  • Lớp 1 - Cánh diều
   • Tiếng Anh 1
   • ##### Toán lớp 1
   • ##### Tiếng Việt lớp 1
  • ##### Lớp 1 - Chân trời sáng tạo
   • Tiếng Anh 1
   • ##### Toán lớp 1
   • ##### Tiếng Việt lớp 1
  • ##### Lớp 1 - Kết nối tri thức
   • Tiếng Anh 1
   • ##### Toán lớp 1
   • ##### Tiếng Việt lớp 1
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
   • ##### Bộ đề ôn hè lớp 1 lên lớp 2
  • ##### Giáo án lớp 1
 • Lớp 2
  • Lớp 2 - Kết nối tri thức
   • Toán lớp 2
   • ##### Tiếng Việt lớp 2
   • ##### Đạo đức lớp 2
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 2
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 2
   • ##### Tiếng Anh lớp 2
   • ##### Âm nhạc lớp 2
  • ##### Lớp 2 - Cánh diều
   • Toán lớp 2
   • ##### Tiếng Việt lớp 2
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 2
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 2
   • ##### Tiếng Anh lớp 2
   • ##### Âm nhạc lớp 2
   • ##### Đạo đức lớp 2
  • ##### Lớp 2 - Chân trời sáng tạo
   • Toán lớp 2
   • ##### Tiếng Việt lớp 2
   • ##### Đạo đức lớp 2
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 2
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 2
   • ##### Tiếng Anh lớp 2
   • ##### Âm nhạc lớp 2
  • ##### Đề thi các môn lớp 2
   • Đề thi các môn lớp 2 - Kết nối tri thức
   • ##### Đề thi các môn lớp 2 - Cánh diều
   • ##### Đề thi các môn lớp 2 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
   • ##### Bộ đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3
  • ##### Giáo án lớp 2
 • Lớp 3
  • Lớp 3 - Kết nối tri thức
   • Toán lớp 3
   • ##### Tiếng Anh lớp 3
   • ##### Tiếng Việt lớp 3
   • ##### Đạo đức lớp 3
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 3
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 3
   • ##### Âm nhạc lớp 3
   • ##### Tin học lớp 3
   • ##### Giáo dục thể chất lớp 3
   • ##### Công nghệ lớp 3
  • ##### Lớp 3 - Cánh diều
   • Toán lớp 3
   • ##### Tiếng Việt lớp 3
   • ##### Tiếng Anh lớp 3
   • ##### Đạo đức lớp 3
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 3
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 3
   • ##### Âm nhạc lớp 3
   • ##### Tin học lớp 3
   • ##### Giáo dục thể chất lớp 3
   • ##### Công nghệ lớp 3
  • ##### Lớp 3 - Chân trời sáng tạo
   • Toán lớp 3
   • ##### Tiếng Việt lớp 3
   • ##### Tiếng Anh lớp 3
   • ##### Đạo đức lớp 3
   • ##### Tự nhiên và Xã hội lớp 3
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 3
   • ##### Âm nhạc lớp 3
   • ##### Tin học lớp 3
   • ##### Giáo dục thể chất lớp 3
   • ##### Công nghệ lớp 3
  • ##### Đề thi các môn lớp 3
   • Đề thi các môn lớp 3 - Kết nối tri thức
   • ##### Đề thi các môn lớp 3 - Cánh diều
   • ##### Đề thi các môn lớp 3 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
   • ##### Bộ đề ôn hè lớp 3 lên lớp 4
  • ##### Lớp 3 - Sách cũ
   • Tiếng Anh 3
   • ##### Tiếng Việt 3
   • ##### Toán 3
  • ##### Giáo án
   • Giáo án các môn lớp 3 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 3 - Cánh diều
   • ##### Giáo án các môn lớp 3 - Chân trời sáng tạo
 • Lớp 4
  • Lớp 4 - Kết nối tri thức
   • Tiếng Việt lớp 4
   • ##### Toán lớp 4
   • ##### Tiếng Anh lớp 4
   • ##### Lịch sử và Địa lí lớp 4
   • ##### Tin học lớp 4
   • ##### Khoa học lớp 4
   • ##### Đạo đức lớp 4
   • ##### Công nghệ lớp 4
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 4
  • ##### Lớp 4 - Cánh diều
   • Tiếng Việt lớp 4
   • ##### Toán lớp 4
   • ##### Tiếng Anh lớp 4
   • ##### Lịch sử và Địa lí lớp 4
   • ##### Tin học lớp 4
   • ##### Khoa học lớp 4
   • ##### Đạo đức lớp 4
   • ##### Công nghệ lớp 4
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 4
  • ##### Lớp 4 - Chân trời sáng tạo
   • Tiếng Việt lớp 4
   • ##### Toán lớp 4
   • ##### Tiếng Anh lớp 4
   • ##### Lịch sử và Địa lí lớp 4
   • ##### Tin học lớp 4
   • ##### Khoa học lớp 4
   • ##### Đạo đức lớp 4
   • ##### Công nghệ lớp 4
   • ##### Hoạt động trải nghiệm lớp 4
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
  • ##### Giáo án lớp 4
   • Giáo án các môn lớp 4 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 4 - Cánh diều
   • ##### Giáo án các môn lớp 4 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Đề thi các môn lớp 4
   • Đề thi các môn lớp 4 - Kết nối tri thức
   • ##### Đề thi các môn lớp 4 - Chân trời sáng tạo
   • ##### Đề thi các môn lớp 4 - Cánh diều
  • ##### Lớp 4 - Chương trình mới
   • Toán 4
   • ##### Tiếng Anh 4
   • ##### Tiếng Việt 4
   • ##### Lịch sử 4
   • ##### Địa lí 4
   • ##### Khoa học 4
   • ##### Đạo đức 4
   • ##### Tin học 4
 • Lớp 5
  • Toán 5
  • ##### Tiếng Việt 5
  • ##### Tiếng Anh 5
  • ##### Khoa học lớp 5
  • ##### Địa lí lớp 5
  • ##### Lịch sử lớp 5
  • ##### Đạo đức lớp 5
  • ##### Tin học lớp 5
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
  • ##### Đề thi các môn lớp 5
  • ##### Đề thi các môn vào lớp 6
 • Lớp 6
  • Lớp 6 - Kết nối tri thức
   • Ngữ văn 6
   • ##### Địa Lí 6
   • ##### Toán 6
   • ##### Tin học 6
   • ##### Công nghệ 6
   • ##### Lịch Sử 6
   • ##### Giáo dục công dân 6
   • ##### Khoa học tự nhiên 6
   • ##### Tiếng Anh 6
  • ##### Lớp 6 - Chân trời sáng tạo
   • Ngữ văn 6
   • ##### Địa Lí 6
   • ##### Lịch sử 6
   • ##### Giáo dục công dân 6
   • ##### Công nghệ 6
   • ##### Khoa học tự nhiên 6
   • ##### Toán 6
   • ##### Tiếng Anh 6
  • ##### Lớp 6 - Cánh diều
   • Ngữ văn 6
   • ##### Toán 6
   • ##### Lịch Sử 6
   • ##### Địa Lí 6
   • ##### Giáo dục công dân 6
   • ##### Công nghệ 6
   • ##### Khoa học tự nhiên 6
   • ##### Tin học 6
   • ##### Tiếng Anh 6
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
  • ##### Đề thi các môn lớp 6
   • Kết nối tri thức
   • ##### Cánh diều
   • ##### Chân trời sáng tạo
  • ##### Giáo án lớp 6
   • Giáo án các môn lớp 6 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 6 - Cánh diều
   • ##### Giáo án các môn lớp 6 - Chân trời sáng tạo
 • Lớp 7
  • Lớp 7 - Kết nối tri thức
   • Toán 7
   • ##### Lịch sử 7
   • ##### Ngữ văn 7
   • ##### Địa lí 7
   • ##### Tiếng Anh 7
   • ##### Giáo dục công dân 7
   • ##### Khoa học tự nhiên 7
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7
   • ##### Công nghệ 7
   • ##### Tin học 7
   • ##### Giáo dục thể chất 7
   • ##### Âm nhạc 7
  • ##### Lớp 7 - Cánh Diều
   • Toán 7
   • ##### Ngữ văn 7
   • ##### Tiếng Anh 7
   • ##### Lịch sử 7
   • ##### Khoa học tự nhiên 7
   • ##### Địa lí 7
   • ##### Tin học 7
   • ##### Giáo dục công dân 7
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 7
   • ##### Công nghệ 7
   • ##### Giáo dục thể chất 7
   • ##### Âm nhạc 7
  • ##### Lớp 7 - Chân trời sáng tạo
   • Toán 7
   • ##### Ngữ văn 7
   • ##### Lịch sử 7
   • ##### Địa lí 7
   • ##### Tiếng Anh 7
   • ##### Khoa học tự nhiên 7
   • ##### Giáo dục công dân 7
   • ##### Công nghệ 7
   • ##### Tin học 7
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7
   • ##### Giáo dục thể chất 7
   • ##### Âm nhạc 7
  • ##### Đề thi các môn lớp 7
   • Bộ sách Kết nối tri thức
   • ##### Bộ sách Cánh diều
   • ##### Bộ sách Chân trời sáng tạo
  • ##### Tiện ích
  • ##### Lớp 7 - Chương trình mới
   • Ngữ văn 7
   • ##### Tiếng Anh 7
   • ##### Toán 7
   • ##### Sinh học 7
   • ##### Vật Lí 7
   • ##### Lịch Sử 7
   • ##### Địa Lí 7
  • ##### Giáo án
   • Giáo án các môn lớp 7 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 7 - Chân trời sáng tạo
   • ##### Giáo án các môn lớp 7 - Cánh diều
 • Lớp 8
  • Lớp 8 - Kết nối tri thức
   • Ngữ văn 8
   • ##### Toán 8
   • ##### Tiếng Anh 8
   • ##### Khoa học tự nhiên 8
   • ##### Lịch sử 8
   • ##### Địa lí 8
   • ##### Giáo dục công dân 8
   • ##### Công nghệ 8
   • ##### Tin học 8
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 8
  • ##### Lớp 8 - Cánh diều
   • Ngữ văn 8
   • ##### Toán 8
   • ##### Tiếng Anh 8
   • ##### Khoa học tự nhiên 8
   • ##### Lịch sử 8
   • ##### Địa lí 8
   • ##### Giáo dục công dân 8
   • ##### Công nghệ 8
   • ##### Tin học 8
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 8
  • ##### Lớp 8 - Chân trời sáng tạo
   • Ngữ văn 8
   • ##### Toán 8
   • ##### Tiếng Anh 8
   • ##### Khoa học tự nhiên 8
   • ##### Lịch sử
   • ##### Địa lí 8
   • ##### Giáo dục công dân 8
   • ##### Công nghệ 8
   • ##### Tin học 8
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 8
  • ##### Tiện ích
   • Đọc sách online
  • ##### Giáo án lớp 8
   • Giáo án các môn lớp 8 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 8 - Cánh diều
   • ##### Giáo án các môn lớp 8 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Đề thi các môn lớp 8
   • Đề thi các môn lớp 8 - Kết nối tri thức
   • ##### Đề thi các môn lớp 8 - Cánh diều
   • ##### Đề thi các môn lớp 8 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Lớp 8 - Chương trình mới
   • Ngữ văn 8
   • ##### Hóa học 8
   • ##### Vật Lí 8
   • ##### Toán 8
   • ##### Tiếng Anh 8
   • ##### Tin học 8
   • ##### Lịch Sử 8
   • ##### Sinh học 8
   • ##### Giáo dục công dân 8
   • ##### Địa Lí 8
 • Lớp 9
  • Hóa học 9
  • ##### Ngữ văn 9
  • ##### Toán 9
  • ##### Tiếng Anh 9
  • ##### Sinh học 9
  • ##### Vật Lí 9
  • ##### Địa Lí 9
  • ##### Tin học 9
  • ##### Giáo dục công dân 9
  • ##### Lịch Sử 9
  • ##### Tiện ích
  • ##### Giáo án
  • ##### Đề thi các môn lớp 9
  • ##### Đề thi các môn vào lớp 10
  • ##### Công nghệ 9
 • Lớp 10
  • Lớp 10 - Kết nối tri thức
   • Ngữ văn 10
   • ##### Toán 10
   • ##### Tiếng Anh 10
   • ##### Vật lí 10
   • ##### Hóa học 10
   • ##### Sinh học 10
   • ##### Lịch sử 10
   • ##### Địa lí 10
   • ##### Công nghệ 10
   • ##### Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
   • ##### Giáo dục Quốc phòng - an ninh 10
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10
   • ##### Tin học 10
   • ##### Giáo dục thể chất 10
  • ##### Lớp 10 - Chân trời sáng tạo
   • Ngữ văn 10
   • ##### Toán 10
   • ##### Tiếng Anh 10
   • ##### Vật lí 10
   • ##### Hóa học 10
   • ##### Sinh học 10
   • ##### Lịch sử 10
   • ##### Địa lí 10
   • ##### Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
   • ##### Giáo dục Quốc phòng- an ninh 10
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10
   • ##### Giáo dục thể chất 10
  • ##### Lớp 10 - Cánh diều
   • Ngữ văn 10
   • ##### Toán 10
   • ##### Tiếng Anh 10
   • ##### Vật lí 10
   • ##### Hóa học 10
   • ##### Sinh học 10
   • ##### Lịch sử 10
   • ##### Địa lí 10
   • ##### Công nghệ 10
   • ##### Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10
   • ##### Giáo dục Quốc phòng - an ninh 10
   • ##### Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp 10
   • ##### Tin học 10
   • ##### Giáo dục thể chất 10
  • ##### Giáo án lớp 10
   • Giáo án các môn lớp 10 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 10 - Chân trời sáng tạo
   • ##### Giáo án các môn lớp 10 - Cánh diều
  • ##### Đề thi các môn lớp 10
   • Bộ sách Kết nối tri thức
   • ##### Bộ sách Chân trời sáng tạo
   • ##### Bộ sách Cánh diều
  • ##### Lớp 10 - Chương trình mới
   • Hóa học 10
   • ##### Vật Lí 10
   • ##### Ngữ văn 10
   • ##### Lịch sử 10
   • ##### Tiếng Anh 10
   • ##### Sinh học 10
   • ##### Toán 10
   • ##### Giáo dục công dân 10
   • ##### Địa Lí 10
  • ##### Tiện ích
 • Lớp 11
  • Lớp 11 - Kết nối tri thức
   • Ngữ văn 11
   • ##### Toán 11
   • ##### Tiếng Anh 11
   • ##### Vật lí 11
   • ##### Hóa học 11
   • ##### Sinh học 11
   • ##### Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11
   • ##### Lịch sử 11
   • ##### Địa lí 11
   • ##### Công nghệ 11
   • ##### Tin học 11
   • ##### Giáo dục QP - AN 11
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 11
  • ##### Lớp 11 - Cánh diều
   • Ngữ văn 11
   • ##### Toán 11
   • ##### Tiếng Anh 11
   • ##### Vật lí 11
   • ##### Hóa học 11
   • ##### Sinh học 11
   • ##### Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11
   • ##### Lịch sử 11
   • ##### Địa lí 11
   • ##### Công nghệ 11
   • ##### Tin học 11
   • ##### Giáo dục QP - AN 11
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 11
  • ##### Lớp 11 - Chân trời sáng tạo
   • Ngữ văn 11
   • ##### Toán 11
   • ##### Tiếng Anh 11
   • ##### Vật lí 11
   • ##### Hóa học 11
   • ##### Sinh học 11
   • ##### Giáo dục Kinh tế và pháp luật 11
   • ##### Lịch sử 11
   • ##### Địa lí 11
   • ##### Hoạt động trải nghiệm 11
  • ##### Tiện ích
  • ##### Đề thi các môn lớp 11
   • Đề thi các môn lớp 11 - Kết nối tri thức
   • ##### Đề thi các môn lớp 11 - Chân trời sáng tạo
   • ##### Đề thi các môn lớp 11 - Cánh diều
  • ##### Giáo án lớp 11
   • Giáo án các môn lớp 11 - Kết nối tri thức
   • ##### Giáo án các môn lớp 11 - Cánh diều
   • ##### Giáo án các môn lớp 11 - Chân trời sáng tạo
  • ##### Lớp 11 - Chương trình mới
   • Hóa học 11
   • ##### Ngữ văn 11
   • ##### Toán 11
   • ##### Tiếng Anh 11
   • ##### Lịch sử 11
   • ##### Vật Lí 11
   • ##### Sinh học 11
   • ##### Giáo dục công dân 11
   • ##### Địa Lí 11
   • ##### Giáo dục quốc phòng - an ninh 11
 • Lớp 12
  • Ngữ văn 12
  • ##### Toán 12
  • ##### Tiếng Anh 12
  • ##### Vật Lí 12
  • ##### Hóa học 12
  • ##### Sinh học 12
  • ##### Địa Lí 12
  • ##### Lịch Sử 12
  • ##### Giáo dục công dân 12
  • ##### Giáo dục quốc phòng - an ninh 12
  • ##### Tiện ích
  • ##### Đề thi THPT Quốc gia
  • ##### Đề thi các môn lớp 12
  • ##### Tin học 12
  • ##### Công nghệ 12
 • Tuyển sinh
  • Miền Bắc
   • Danh sách các trường đại học khu vực Miền Bắc
   • ##### Danh sách các trường cao đẳng khu vực Miền Bắc
  • ##### Miền Trung
   • Danh sách các trường đại học khu vực Miền Trung
   • ##### Danh sách các trường cao đẳng khu vực Miền Trung
  • ##### Miền Nam
   • Danh sách các trường đại học khu vực Miền Nam
   • ##### Danh sách các trường cao đẳng khu vực Miền Nam
  • ##### Xem thêm bài viết mới nhất
   • Tổng hợp Thông tin chung
 • Tổng hợp kiến thức
  • Tiếng Anh
  • ##### Công nghệ
  • ##### Giáo dục công dân
  • ##### Toán
  • ##### Vật lí
  • ##### Hóa học
  • ##### Tin học
  • ##### Lịch sử
  • ##### Địa lí
  • ##### Sinh học
  • ##### Ngữ văn
  • ##### Trò chơi PowerPoint
  • ##### Dành cho giáo viên
  • ##### Giải trí

CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!

 • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Kết nối tri thức
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 1
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 2
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 3
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 4
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 5
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 6
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 7
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 8
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 9
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 10
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 11
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 13
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 14
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 15
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 16
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 18
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 19
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 20
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 21
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 22
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 23
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 24
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 25
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 26
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 27
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 28
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 29
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 30
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 31
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 32
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 33
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 34
  • Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 35
 1. Học Tập
 2. Lớp 3
 3. Lớp 3 - Kết nối tri thức
 4. Toán lớp 3
 5. Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 K...