Đơn Đề Nghị Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch hay nhất 2024

Du lịch là một ngành nghề phát triển và đa dạng, cung cấp nhiều cơ hội cho những người yêu thích khám phá văn hóa, lịch sử và địa lý. Trong ngành du lịch, vai trò của hướng dẫn viên không chỉ giúp khách du lịch có những trải nghiệm tuyệt vời mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu và bảo vệ di sản văn hóa, lịch sử của từng địa phương. Để trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp, việc xin cấp thẻ hướng dẫn viên là bước quan trọng. Bài viết này sẽ đề cập đến quy trình và yêu cầu cần thiết khi đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam.

Đơn Xin Cấp Thẻ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Họ và tên: Địa chỉ: Số điện thoại: Email: Ngày gửi đơn:

Kính gửi: [Tên đơn vị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch]

Tôi xin gửi đơn này để đề nghị được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch và tôi tin rằng mình có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc.

Kinh Nghiệm và Kỹ Năng

Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch. Tôi đã làm việc cho một số công ty du lịch lớn và đã có cơ hội dẫn nhiều đoàn khách du lịch đến thăm các địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm và hiểu biết về các địa điểm du lịch, cũng như các phong tục và văn hóa của các quốc gia khác nhau.

Tôi cũng đã từng tham gia một số khóa đào tạo hướng dẫn viên du lịch và đã được cấp bằng hướng dẫn viên du lịch. Tôi đã được đào tạo về các kỹ năng hướng dẫn, thuyết trình và giải quyết các tình huống bất ngờ. Tôi tin rằng mình có đủ kiến thức và kỹ năng để trở thành một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Tính Cách và Cam Kết

Tôi là một người có trách nhiệm, nhiệt tình và có khả năng làm việc nhóm tốt. Tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ khách du lịch trong suốt chuyến đi. Tôi tin rằng mình sẽ là một hướng dẫn viên du lịch tốt và sẽ mang đến cho khách du lịch những trải nghiệm tuyệt vời.

Tôi rất mong nhận được sự chấp thuận của đơn vị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng, [Chữ ký] [Họ và tên]

Một Số Câu Hỏi Khác

Danh sách Hướng Dẫn Viên Du Lịch

 1. Nguyễn Văn A
  • Địa chỉ: 123 ABC, TP. HCM
  • Số điện thoại: 0123 456 789
  • Email: [email protected]
  • Ngày gửi đơn: 01/02/2024
 1. Trần Thị B
  • Địa chỉ: 456 XYZ, Hà Nội
  • Số điện thoại: 0987 654 321
  • Email: [email protected]
  • Ngày gửi đơn: 03/02/2024
 1. Lê Văn C
  • Địa chỉ: 789 KLM, Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0369 246 810
  • Email: [email protected]
  • Ngày gửi đơn: 05/02/2024

Top 9 đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch.
  • Bản sao công chứng chứng nhận ngoại ngữ (nếu có).
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch quốc tế.
  • Bản sao công chứng chứng nhận ngoại ngữ (tiếng Anh và các thứ tiếng khác).
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch chuyên đề:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch chuyên đề.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch địa phương:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch địa phương.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sinh thái:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch sinh thái.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch văn hóa:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch văn hóa.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch lịch sử:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch lịch sử.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tôn giáo:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch tôn giáo.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).
 1. Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch ẩm thực:
  • Bản chính đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (theo mẫu).
  • Bản chính giấy tờ tùy thân.
  • 04 ảnh 4x6 cm (ghi rõ họ tên, ngày/tháng/năm chụp).
  • Bản sao công chứng học bạ, bảng điểm, bằng cấp liên quan.
  • Bản sao công chứng chứng chỉ hướng dẫn viên du lịch ẩm thực.
  • Bản sao công chứng các giấy tờ khác (tùy theo yêu cầu của cơ quan cấp thẻ).

Kết Luận

Trở thành một hướng dẫn viên du lịch đòi hỏi không chỉ kiến thức sâu rộng về văn hóa, lịch sử mà còn đòi hỏi tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết. Việc đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên là một bước quan trọng, và việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ cùng với kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn là yếu tố then chốt để thành công trong ngành này. Mong rằng bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và cung cấp thông tin hữu ích cho những ai đang theo đuổi con đường trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp.

Nếu quý độc giả có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo thông tin sau: Họ và tên: ChatGPT Địa chỉ: Đây là địa chỉ mẫu Số điện thoại: 0123 456 789 Email: [email protected]