Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Đối với người dùng, lỗi SQL server là lỗi thường xảy ra, điển hình là lỗi không connect to server. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách khắc phục lỗi này, nó sẽ làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng. Trong bài viết sau đây, Khoserver sẽ hướng dẫn bạn cách kiểm tra cấu hình kết nối SQL server cũng như cách khắc phục lỗi này nhé!

Mục lục

1. Kiểm tra cài đặt server

Sau đây là 3 điều mà người dùng thường bỏ qua dẫn đến lỗi SQL cannot connect to server xảy ra.

Bật kết nối TCP/IP

Để kiểm tra server có kết nối với TCP/IP không, bạn hãy thực hiện các bược sau đây:

1. Mở mục SQL Server Configuration Manager.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

2. Mở rộng SQL Server Network Configuration => Protocols for SQLEXPRESS.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Nhấp vào lệnh Enable nếu TCP / IP ở trạng thái Disabled.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

4. Quan sát cài đặt Port trong server => TCP/IP => Properties.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

5. Click vào tab IP Address => TCP/IP Properties.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

6. TCP Port mặc định là 1433 dưới khu vực IPAII và người dùng có thể sửa cổng server tại đây.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

7. Khởi động lại server sau khi thay đổi cài đặt SQL Server Configuration => click vào phiên bản server => Restart.

\>> Mời bạn tìm hiểu thêm về SQL tại đây

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Cho phép kết nối từ xa

Nhằm đảm bảo cài đặt kết nối từ xa với SQL server được bật hay chưa, bạn hãy làm theo các bước sau đây:

1. Khởi động SQL Server Management Studio.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

2. Click vào server => Properties.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Click Connections trong Server Properties.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

4. Kiểm tra checkbox Allow remote connections to this server.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Phương pháp xác thực

Bạn nên sử dụng SQL server cùng chế độ xác thực kết hợp. Bạn hãy thực hiện các bước sau để kiểm tra chế độ xác thực SQL Server như sau:

1. Mở SQL Server Management Studio => click vào server => chọn Properties.

2. Chọn Security trong Server Properties.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Đảm bảo Server Authentication được đặt thành SQL server và Windows Authentication Method.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

2. Kiểm tra Hostname và Port đã chính xác chưa

Quay lại ứng dụng VP và kiểm tra cấu hình cơ sở dữ liệu, nhập đúng Hostname và Port chưa thông qua các bước sau:

Nhấp vào Tools => Database => Database Configuration…

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Nhấp vào Language, Server, Version và Driver trong Database Configuration.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Nhập Hostname, nhập đúng địa chỉ IP của máy tính, ánh xạ tên server/máy tính.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Nhập vào port của SQL server và nó mặc định là 1433. Nếu bạn đã sửa cổng cho SQL server hay chạy trên phiên bản với tên khác thì bạn cần phải nhập cổng tương ứng.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Drive File

Bạn có thể xử lý lỗi SQL cannot connect to server nhờ vào việc sử dụng File drive. các bước thực hiện bao gồm:

1. Click vào Tools => Database => Database Configuration.

2. Chọn ngôn ngữ, server và driver, và sau đó click vào nút mũi tên xuống màu xanh bên cạnh Drive file.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Download File adapter.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Bạn cần có quyền tải file Driver. bạn hãy nhấp vào phím tắt VP, chọn Run as administrator.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Hoặc bạn có thể nhấn vào nút “…” bên trường driver file và chỉ định file tạo kết nối server SQL. (Khi file Driver khogn6 được tải tự động).

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

4. File Adapter (Dành cho ngôn ngữ .NET)

Lỗi SQL cannot connect to server có thể do file Adapter không tương thích. Bạn hãy dùng ứng dụng để tải xuống xem có tương thích không:

Click vào Tools => Database => Database Configuration.

2. Chọn ngôn ngữ .NET, MS SQL Server là server và click nút mũi tên xuống màu xanh bên cạnh Adapter file.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Sau đó, VP sẽ tải xuống file Adapter.

Bạn phải click chuột vào phím tắt VP, chọn Run as administrator để có đủ quyền.

5. SQL Server với Windows Authentication

Bạn sẽ cần 1 URL kết nối khác để kết nối Windows Authentication với SQL Server.

Java (SQL Server 2005 Microsoft Driver)

jdbc:sqlserver://;databaseName=;integratedSecurity=true;

Java (jDTS)

jdbc:jtds:://[:][/];domain=XXX

với = sqlserver

Lưu ý rằng: Domain Server là yếu tố bắt buộc. Hãy thử domain=workgroup nếu k có Domain.

.NET

Server=%HOST%,%PORT%;Database=%DATABASE%;User ID=%USER_ID%;Password=%PASSWD%;Trusted_Connection=Yes;Domain=%WINDOW_DOMAIN%

Bạn có thể nhập url kết nối thích hợp vào ConnectionString trong Database Configuration.

\>> Để sở hữu khả năng xử lý hiệu quả hơn, bạn có thể tham khảo các server cũ tại đây!

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

6. Chẩn đoán sự cố kết nối trong Command Line

Bạn có thể thực hiện lệnh Telnet. Với Microsoft Windows, Telnet không cài đặt mặc định nên bạn cần cài đặt trước khi chạy lệnh telnet.

Các bước cài đặt Telnet Client

1. Start => Control Panel.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

2. Click Programs and Features trong Control Panel.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Bên dưới Programs and Features, hãy chọn Turn Windows features on or off.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

4. Tìm Telnet Client và bấm OK.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Sử dụng Telnet Command

1. Nhập telnet% host%% port% trong command prompt.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

2. Click Enter để xem liệu nó có thể gọi SQL Server hay không. Nếu telnet có thể giao tiếp server và cổng bạn đã chỉ định, hộp thoại trống sẽ hiển thị và SQL Server đã được kết nối.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

3. Ngược lại, nếu không kết nối được nó sẽ báo lỗi.

Fix lỗi sql server 2005 trong visual studio 2008

Trên đây chính là cách khắc phục lỗi không connect được SQL Server. Khoserver hy vọng thông tin trên hữu ích với bạn!