Giáo án bài lớn hơn dấu lớn toán lơp 1

Nội dung Text: Giáo án môn Toán lớp 1 sách Cánh Diều - Bài 10: Lớn hơn - Dấu >, bé hơn - dấu <, bằng nhau - dấu =

  1. GIÁO ÁN MÔN TOÁN LỚP 1 SÁCH CÁNH DIỀU Bài 10. LỚN HƠN, DẤU > BÉ HƠN, DẤU < BẰNG NHAU, DẤU = I. MỤC TIÊU Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau: ­ Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và các dấu (>, , GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các thao tác sau: ­ Quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”. ­ Nghe GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”,viết 4 > 1. Dấu > đọc là “lớn hơn”. ­ HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 >1, đọc “4 lớn hơn 1”
  2. ­ Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng. HS nhận xét: “5 quả bóng nhiều hơn 3 quả bóng”, ta nói: “5 lớn hơn 3”, viết 5 > 3. 2. Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu < ­ GV hướng dẫn HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quảbóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóngít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2
  3. ­ Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm. ­ Khuyến khích HS diễn đạt bằng ngôn ngữ của các em sử dụng các từ ngữ: nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn, bằng nhau. Bài 3 a) HS tập viết các dấu (>, , , ,
  4. có thể ngắt tiết cho phù hợp. Chẳng hạn, tiết 1 có thể kết thúc khi hết hoạt độnghình thành kiến thức, cũng có thể kết thúc khi hết bài 1. ­ Nếu còn thời gian, GV có thế đưa thêm các ví dụ về so sánh hai số cho HS thực hành.

- HS được rèn kĩ năng so sánh số lượng, biết sử dụng cụm từ lớn hơn, bé hơn, bằng nhau và sử dụng các dấu >,<, = để so sánh các số .

- Thực hành sử dụng các dấu >,<, = để so sánh các số trong phạm vi 10.

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, phát triển các năng lực toán học.

- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 1

Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Buổi 2 môn Toán học Lớp 1 (Cánh diều) - Tuần 4 - Bài: Lớn hơn, dấu >. Bé hơn, dấu <. Bằng nhau, dấu =", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên

Giáo án bài lớn hơn dấu lớn toán lơp 1

  1. Mục tiêu

Giúp HS :

+Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn” và dấu >

+Thực hành so sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn

II. Đồ dùng dạy học

+ Giáo viên: các nhóm đồ vật, mô hình phục vụ cho dạy học về quan hệ bé hơn; các tầm bìa có ghi số 1,2,3,4,5 và ghi dấu >

+Học sinh: SGK, bộ đồ dùng học toán, bảng con, phấn trắng.

III. Các hoạt động dạy học – học

Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 1 môn Toán - Tiết 11: Lớn hơn – Dấu >", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên