Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

 1. Tìm hiểu các thông tin cần thiết
 • Quy định về thời gian, địa điểm, thủ tục nộp đơn phúc khảo.
 • Lý do đủ điều kiện để phúc khảo.
 • Quy định về cách thức phúc khảo, người phúc khảo, thời gian phúc khảo, hình thức phúc khảo.
 • Các loại mẫu đơn phúc khảo.
 1. Điền thông tin vào mẫu đơn phúc khảo
 • Họ và tên thí sinh.
 • Số báo danh.
 • Ngày tháng năm sinh.
 • Nơi sinh.
 • Dân tộc.
 • Giới tính.
 • Địa chỉ thường trú.
 • Lý do phúc khảo.
 • Ngày tháng năm làm đơn.
 • Ký tên.
 1. Nộp đơn phúc khảo
 • Nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại trường THPT hoặc sở GDĐT nơi thí sinh dự thi.
 • Nộp đơn phúc khảo qua đường bưu điện.
 • Nộp đơn phúc khảo qua trang web của trường THPT hoặc sở GDĐT.
 1. Chờ kết quả phúc khảo
 • Kết quả phúc khảo sẽ được công bố sau một thời gian nhất định.
 • Thí sinh có thể tra cứu kết quả phúc khảo trên trang web của trường THPT hoặc sở GDĐT.
 1. Xử lý kết quả phúc khảo
 • Nếu thí sinh đồng ý với kết quả phúc khảo, thì không cần làm gì thêm.
 • Nếu thí sinh không đồng ý với kết quả phúc khảo, thì có thể tiếp tục khiếu nại.
 1. Khiếu nại kết quả phúc khảo
 • Thí sinh có quyền khiếu nại kết quả phúc khảo lên Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 • Khiếu nại phải được nộp trong thời hạn quy định.
 • Khiếu nại phải nêu rõ lý do và bằng chứng chứng minh kết quả phúc khảo không đúng.
 1. Chờ kết quả khiếu nại
 • Kết quả khiếu nại sẽ được công bố sau một thời gian nhất định.
 • Thí sinh có thể tra cứu kết quả khiếu nại trên trang web của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.
 1. Xử lý kết quả khiếu nại
 • Nếu thí sinh đồng ý với kết quả khiếu nại, thì không cần làm gì thêm.
 • Nếu thí sinh không đồng ý với kết quả khiếu nại, thì có thể tiếp tục kiện ra tòa án.
 1. Trang chủ
 2. Thông báo, Thông tin tuyển sinh
 3. Mẫu đơn phúc khảo điểm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 (Trường THPT chuyên Lê Khiết nhận đơn phúc khảo từ ngàu 03/7/2023 đến 10/07/2023 tại phòng giáo vụ)

Quản trị 22/06/2023 Lượt xem: 642


f1x4b12x681fx9ad2x6096x54f2x2357x6947x248cxX7x54e7x94f5x75f7x32ffx3c78x5990xX5x802fxXax2489xXcxX1x6efaxcdcx7c63xX3x412dx5870x1159xX3x2847x3567xXexX3x7c15x7b15x4cbcxX3x3a5x7935xX3xX1x4e77x4e29xX16xX17xX3x5392x4291xX16xX3xX16x288axXbxX3x571cx740xX16xX3xXbxX1x7e70xX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3x41c2x34b1xX3xXexX1xXdxX3xXexX22x3486x6438xX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25xX26xX1bxX3xX5xX2axXbxX3xX2x7418xX0x1e7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7711xX10xX6xX2exXaxX12x350axX17xX26xX4dxX3xX2x7b8fxX61x754ax1cabxX3x2f48x9224xX3x8b11x70f8x15b1x35b8xXcxX3xX19xX6xX16xX3xX1xX26xX16xX1xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX25x6c98xX16xX3x765xX7cxX9cxX61xX81xX84xX85xX86xX87xXcx8934x2bbbx5209x83a2xXa8xX25x4d98xX3xX25xXdxf2cxX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX2axX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xX16xX33xXbxX3xX36xX37xX16xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX44xX45xX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX4dxX4exX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25xX26xX1bxX3xX5xX2axXbxX3xX2xX5fxX3xXcxX70x8d24xXcxX3xX16xX99x5966xX3xX1x6c0bxX4xX3x8c12xX5fxX10ex17cexXa6xX10exX5fxX10exX7cx429xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa9xX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX0xXdxX108xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa9xX10xX16xXexX10x87bbxXaxX3xX7xXexX4dxX5xX10xX9xXax7768xXdxX2exXexX1x4ed8xX3xX2xX5fxX5fxX5fxXbx39a9x4978xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX151xX3x6d2axX9cxX7exXbxX158xX159xXaxX3xX7xX142xX4xX9xXaxX61xX61xX4xX117xX19xX6xX1bxXbxX1xX22xXexX1xX1bxX117xX25xX16xX61xX2exX10xX7xX1dxXexX1bxXbxX61xX16xX10xX14cxX7xX61xX10exX111xX10exX7cxX61xX2xX2xX2xX2exX111xX2xX5fxX10exX7exX111x57e1xXex4c8axX2xX9cxX19dxX5xX19dxXa6xX7exX163x6ac1xX19xX2xX19fxX19fxX19dxX10exX5fxX2exX163xX1a8xX2xX9cxX19fxX6xX9cxX4xX7exX117xa95xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX25xX26xX3xX1xX29xX2axX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xX16xX33xXbxX3xX36xX37xX16xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX44xX45xX3xXexX1xXdxX3xXexX22xX4dxX4exX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25xX26xX1bxX3xX5xX2axXbxX3xX2xX5fxXaxX3xX14cxXdxX2exXexX1xX9xXaxX2xX5fxX5fxX5fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX163xX9cxX7exXaxX3xX61xX12xXcxX1x510axX3xX7xXdxX16xX1xX3xXex1ef3xXdxX3xX1xX33xXdxX3xX36x75c5xX16xX17xX3xXexX1xXdxX3xXcxX142xX29x3c9axX16xX17xX3xXcxX70xX103xXcxX3x4d77xXdxXb0xXexX3xXcxX142x248bxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx558exX1bxX2exX4dxXaxX12xXa9xX99xX16xX3xX4x622exX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX4xX1x2884xX108xX3xXexX1xXdxX7fxX3xX81xX82xX3xX84xX85xX86xX87xXcxX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exXexX3xX21xX22xX23xX3xX36xXdxX4exX108xX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX3xX1xX29xX2axX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xX16xX33xXbxX3xX36xX37xX16xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX16xX1xX29xX3xX7xX6xX22xX151xX3xXcxX1xX232xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXa6xX3xXcxX142xX6xX3xX4xX278xX22xX3xX36xXdxX4exX108xX3xXexX1xXdxX3xXex6b40xX3xX19fxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX7cxX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX3xXexX23axXdxX3xX14cxX10xX19xX7xXdxXexX10xX151xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX1bxX2exX4dxXaxX12xX0xX6xX3xX1xX142xX10xX1a8xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX151xX61xX61xXexX1xXdxX117xXbxX1xX22xXexX1xX1bxX117xX25xX16xX61xXexX142xX6xX4xX22xX22xX2exXdxX10xX108xXaxX12xX0xX7xXexX142xX1bxX16xX17xX12xX1xXexXexXbxX7xX151xX61xX61xXexX1xXdxX117xXbxX1xX22xXexX1xX1bxX117xX25xX16xX61xXexX142xX6xX4xX22xX22xX2exXdxX10xX108xX0xX61xX7xXexX142xX1bxX16xX17xX12xX0xX61xX6xX12xX3xXa6xX3xX76xX33xXbxX3xX36xX37xX16xX3xX36xXacxX3xX16xX17xX1x62e9xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3x8d1xX16xX1exX22xX3xX4x72e0x91fbxX3xXexX1xX10xX1bxX3xX108xX2fxX22xX3xX36xX232xX16xX1xX3xX1dx7a2exX108xX3xXexX23axXdxX3xXexX142xX29xX24dxX16xX17xX3xXcxX70xX103xXcxX3xX36xX99xX16xX17xX3xX1dx501dxX3xX2ex425xX3xXexX1xXdxX3xX3b5xX16xX37xXdxX3xXexX1xX232xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2exX3e9xX3xXexX1xXdxX3bcxX3xXexX142xX29xX2axX4xX3xX19fxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX163xX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX117xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26dxX1bxX2exX4dxXaxX12xXa9xX1axX4xX3xXexX142xX29xX24dxX16xX17xX3xXcxX70xX103xXcxX3xX16xX1x326fxX16xX3xX19xX23xX16xX17xX3xX36xXdxX4exX108xX3xXexX1xXdxX3xXexX23axXdxX3xX103xX1x81f8xX16xX17xX3xXa7xX22xX23xX16xX3xX5xX3e6xX3xX4xX1xX284xXexX3xX5xX29x5349xX16xX17xX7fxX3xX81xX82xX3xX84xX85xX86xX87xXcxX3xXexX2f5xX3xX2xX19dxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX36xX1exX16xX3xX2xX163xX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX7cxX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX117xX3xX103xX1xX1bxXexX1bxX3xX19xX23xX16xX17xX3xX36xXdxX4exX108xX3xXexX1xXdxX3xX25xX26xX3xX16xXdx881bxX108xX3xX4dxX1exXexX3xXexX23axXdxX3xX19xX23xX16xX17xX3xXexXdxX16xX3xX4x5d7dxX6xX3xX36xX37xX16xX3xX25xX3a1xX3xXexX142xX29xX2axX4xX3xX9cxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX19dxX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX159xX3xX70xX29xX2axX16xX17xX3xX2exX2fxX16xX3xXexX1xX232xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX26xX108xX3xX36xX37xX16xX3xX36xXacxX3xX16xX17xX1xX3a1xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xX3b5xX16xX1exX22xX3xX4xX3bbxX3bcxX159xX3xXcxX44axXbxX3xX1xX474xXbxX3xX36xX37xX16xX3xX36xXacxX3xX16xX17xX1xX3a1xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX16xX1xX44axXbxX3xX25xX26xX1bxX3xXbxX1x8a80xX16xX3xX108xXacxX108xX3xXexX142xX29xX2axX4xX3xX2xX5fxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX163xX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX159xX3xXcxX142xX3e9xX4xX3xXexXdxX1exXbxX3xX16xX33xXbxX3xX36xX37xX16xX3xX36xXacxX3xX16xX17xX1xX3a1xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX19xX26xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX4dbxX6xX3xXexX1xX232xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX25xX26xX3xX4xX15xX16xX17xX3xX25xX99xX16xX3xX1dxX3cdxX108xX3xX2exX6xX16xX1xX3xX7xX1axX4xX1xX3xXexX1xX232xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX36xXacxX3xX16xX17xX1xX3a1xX3xXbxX1xX3cxX4xX3xX1dxX1xX23xX1bxX3xX25xXacxX3xX103xX1xX461xX16xX17xX3xXa7xX22xX23xX16xX3xX5xX3e6xX3xX4xX1xX284xXexX3xX5xX29xX474xX16xX17xX7fxX3xX84xX85xX86xX87xXcxX3xXexX23axX1bxX3xXexX142xX29xX2axX4xX3xX2xX7cxX3xX17xXdxX24dxX3xX5fxX5fxX3xX16xX17xX26xX4dxX3xX2xX163xX61xX7exX61xX10exX5fxX10exX111xX117xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79f8xX22xXexX1xX1bxX142xXaxX12xX70xXdxXacxX16xX3x2cbaxX6xXdxX0xX61xXbxX12

Xem thêm

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Tiếp nối truyền thống hiếu học vùng Đất Tổ

2024-01-20 15:30:00

baophutho.vn Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, ông cha ta đã để lại những truyền thống vô cùng quý giá, ăn sâu trong tiềm thức, tính...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Xây dựng văn hóa ứng xử học đường

2024-01-20 08:17:00

baophutho.vn Văn hóa ứng xử trong nhà trường có vai trò quyết định với môi trường văn hóa học đường, từ đó góp phần hình thành, rèn luyện nhân cách giúp thế...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Việt Nam đầu tiên ở Bắc Đại

2023-06-13 07:00:00

baophutho.vn Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Việt Nam đầu tiên ở Bắc Đại

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Chú trọng công tác điều dưỡng, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị

2023-06-11 07:56:00

baophutho.vn Xác định công tác điều dưỡng là nhiệm vụ rất quan trọng, không thể thiếu trong chăm sóc, điều trị cho người bệnh, Bệnh viện Y Dược cổ truyền và...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Trao thưởng trên 200 triệu đồng cho giáo viên bồi dưỡng và học...

2023-06-10 10:23:00

baophutho.vn Quỹ Thắp lửa Chuyên Hùng Vương vừa trao thưởng trên 200 triệu đồng cho giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia các tổ bồi dưỡng đội...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Em Nguyễn Tiến Nam đỗ thủ khoa đầu vào Trường THCS Văn Lang

2023-06-10 10:19:00

baophutho.vn Tại Kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực chọn học sinh vào lớp 6, Trường THCS Văn Lang, thành phố Việt Trì, đã có trên 1.100 học sinh các trường...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

“Trái ngọt” từ công tác khuyến học, khuyến tài

2023-06-10 06:32:00

baophutho.vn Với sự đồng thuận cao của nhân dân cùng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành...

2023-06-09 19:30:00

baophutho.vn Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành văn bản số 710/SGD&ĐT-VP về việc thực hiện quy định thủ tục hành chính (TTHC) và quy định...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Trao thưởng thầy cô bồi dưỡng và học sinh giành Huy chương Bạc tại...

2023-06-09 19:27:00

baophutho.vn Hội Khuyến học tỉnh vừa trao phần thưởng động viên các thầy cô tổ bồi dưỡng học sinh giỏi môn Tin học và em Nguyễn Đức Thắng, học sinh lớp 11...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Toạ đàm “Xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng...

2023-06-09 17:46:00

baophutho.vn Ngày 9/6, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với UBND thành phố Việt Trì tổ chức tọa đàm với chủ đề “Xây dựng mô hình gia đình học tập, dòng họ học...

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt...

2023-06-09 15:47:00

baophutho.vn Ngày 9/6, Trường Đại học Hùng Vương tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2023.

Hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10 2024

Đề thi môn Toán vào lớp 6 THCS Văn Lang: Thí sinh khó đạt điểm giỏi

2023-06-08 16:59:00

baophutho.vn Chiều 8/6, hơn 1.100 thí sinh hoàn thành bài kiểm tra môn Toán - môn cuối cùng đánh giá năng lực vào lớp 6, Trường THCS Văn Lang, TP Việt Trì.

Xem điểm phúc khảo lớp 10 tp.hcm 2023 ở đâu?

*Hướng dẫn tra cứu điểm thi vào lớp 10 năm 2023 - Bước 1: Truy cập vào đường Link công bố điểm thi chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM: https://diemthi.hcm.edu.vn/ để xuất hiện giao diện tra cứu điểm thi. - Bước 3: Nhấp “Tra cứu” và bắt đầu tra cứu điểm thi các môn thi của mình.

Nộp đơn phúc khảo lớp 10 ở đâu?

- Thí sinh tự do nộp đơn xin phúc khảo tại các phòng GDĐT quận, huyện, thị xã. Lưu ý: các thí sinh và phụ huynh ở địa phương khác căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh ở địa phương mình để thực hiện việc phúc khảo bài thi đúng thời gian.

Khi nào có điểm phúc khảo lớp 10 2023?

Vậy nên, điểm phúc khảo thi THPT sẽ có sau ngày 5/8/2023 và trước ngày 12/8/2023. Đồng thời chậm nhất ngày 12/8/2023 sẽ được xét công nhận THPT sau phúc khảo.

9 hướng dẫn làm đơn phúc khảo tuyển sinh lớp 10

 1. Hiểu rõ lý do phúc khảo: Trước khi làm đơn, hãy chắc chắn rằng bạn có lý do hợp lệ để phúc khảo. Những lý do này có thể bao gồm:
  • Bạn nghi ngờ rằng điểm số của bạn đã bị chấm sai.
  • Bạn phát hiện ra lỗi hoặc sự bất thường trong quá trình chấm điểm.
  • Bạn có bằng chứng cho thấy mình đã bị thiên vị hoặc phân biệt đối xử trong quá trình tuyển sinh.

 1. Thu thập bằng chứng: Sau khi đã xác định được lý do phúc khảo, hãy thu thập các bằng chứng hỗ trợ cho lý do đó. Những bằng chứng này có thể bao gồm:
  • Bản sao của kết quả thi của bạn.
  • Bản sao của bài thi của bạn.
  • Bằng chứng về lỗi hoặc sự bất thường trong quá trình chấm điểm.
  • Bằng chứng về thiên vị hoặc phân biệt đối xử.

 1. Viết đơn phúc khảo: Đơn phúc khảo phải được viết rõ ràng, súc tích và không dài dòng. Nên viết bằng ngôn ngữ chính thức và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết, bao gồm:
  • Tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
  • Ngày tháng năm sinh của bạn.
  • Số báo danh của bạn.
  • Lý do phúc khảo.
  • Các bằng chứng hỗ trợ cho lý do phúc khảo.

 1. Nộp đơn phúc khảo: Đơn phúc khảo phải được nộp trong thời hạn quy định. Thời hạn này thường là từ 5 đến 10 ngày làm việc sau ngày công bố kết quả thi. Bạn có thể nộp đơn phúc khảo trực tiếp tại trường trung học mà bạn đã đăng ký thi hoặc nộp qua đường bưu điện.

 1. Theo dõi đơn phúc khảo: Sau khi nộp đơn phúc khảo, bạn nên theo dõi tình trạng đơn phúc khảo của mình. Bạn có thể gọi điện hoặc gửi email đến trường trung học hoặc cơ quan tuyển sinh để kiểm tra tình trạng đơn phúc khảo.

 1. Tham dự buổi phúc khảo: Nếu đơn phúc khảo của bạn được chấp nhận, bạn sẽ được mời tham dự buổi phúc khảo. Buổi phúc khảo sẽ được tổ chức tại trường trung học hoặc cơ quan tuyển sinh. Bạn sẽ có cơ hội để xem lại bài thi của mình và trình bày lý do tại sao bạn nghĩ rằng bài thi của mình đã bị chấm sai.

 1. Chờ đợi kết quả phúc khảo: Sau khi buổi phúc khảo kết thúc, bạn sẽ phải chờ đợi kết quả phúc khảo. Kết quả phúc khảo thường được công bố trong vòng từ 5 đến 10 ngày làm việc sau ngày diễn ra buổi phúc khảo.

 1. Khiếu nại nếu không hài lòng với kết quả phúc khảo: Nếu bạn không hài lòng với kết quả phúc khảo, bạn có thể khiếu nại lên cấp cao hơn. Bạn có thể khiếu nại lên sở giáo dục hoặc bộ giáo dục.

 1. Chuẩn bị cho nhập học: Nếu bạn hài lòng với kết quả phúc khảo, bạn nên bắt đầu chuẩn bị cho nhập học. Bạn nên liên hệ với trường trung học mà bạn đã trúng tuyển để làm thủ tục nhập học.

Sinh viên muốn phúc khảo thì nộp đơn ở đâu?

Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Nơi đăng ký dự thi nộp dữ liệu của thí sinh đăng ký phúc khảo cho Sở Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục chuyển dữ liệu đăng ký phúc khảo cho Hội đồng thi để phúc khảo bài thi.