Hướng dẫn text-align css

 • Trang chủ
 • Tham khảo
 • CSS
 • Thuộc tính text-align

Định nghĩa và sử dụng

Thuộc tính text-align sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.

Cấu trúc

tag {
  text-align: giá trị;
}

Với giá trị như sau:

Thuộc tínhgiá trịVí dụMô tả
text-align left text-align: left; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên trái, đây là dạng mặc định.
right text-align: right; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm về bên phải.
center text-align: center; Sắp nội dung theo chiều ngang nằm giữa.
justify text-align: justify; Sắp xếp nội dung cho các dòng có chiều rộng bằng nhau.
inherit text-align: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).

HTML viết:
Canh trái

Canh giữa

Canh phải

Hiển thị trình duyệt khi chưa có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

CSS viết:

p.alignLeft {
  text-align: left;
}

p.alignCenter {
  text-align: center;
}

p.alignRight {
  text-align: right;
}

Hiển thị trình duyệt khi có CSS:

Canh trái

Canh giữa

Canh phải

Trình duyệt hỗ trợ

Thuộc tính text-align được hỗ trợ trong đa số các trình duyệt.

Giá trị "inherit" không hỗ trợ trình duyệt IE7 trở xuống, IE8 đòi hỏi phải có !Doctype

Hướng dẫn text-align css
Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.

Hướng dẫn text-align css
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới.
Hướng dẫn text-align css
Facebook

1- CSS text-align

Thuộc tính (property) CSS text-align được sử dụng cho một phần tử khối (block element) hoặc một ô (cell) của bảng để căn chỉnh theo phương ngang (Horizontal align) nội dung của nó.


/* Keyword values */
text-align: left;
text-align: right;
text-align: center;
text-align: justify;

/* Character-based alignment in a table column */
text-align: ".";
text-align: "." center;

/* Global values */
text-align: inherit;
text-align: initial;
text-align: unset;

Giá trị Mô tả
left Căn chỉnh nội dung của phần tử sang bên trái.
right Căn chỉnh nội dung của phần tử sang bên phải.
center Căn chỉnh nội dung của phần tử sang chính giữa (center).
justify Cố gắng điều chỉnh khoảng cách giữa các chữ (Hoặc các nội dung nội tuyến (inline content)) sao cho mỗi dòng (line) có độ dài bằng chiều rộng của phần tử hiện tại. Ngoại trừ dòng cuối.

Giá trị mặc định của CSS text-align phụ thuộc vào hướng của phần tử. Nếu hướng của phần tử là "Left-to-Right" thì giá trị mặc định của CSS text-alignleft, ngược lại nếu hướng của phần tử là "Right-to-Left" giá trị mặc định của CSS text-alignright.

text-align-example.html
  
   CSS text-align
   
   
   
  
  
    

CSS text-align

Left
Right
Center
Justify

Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans, Americans Neil Armstrong and Buzz Aldrin, on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC. Armstrong became the first to step onto the lunar surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC. Armstrong spent about three and a half two and a half hours outside the spacecraft, Aldrin slightly less; and together they collected 47.5 pounds (21.5 kg) of lunar material for return to Earth. A third member of the mission,...

Khi CSS text-align được áp dụng cho một phần tử, nó có tác dụng với tất cả các nội dụng nội tuyến (inline content) của phần tử này, chẳng hạn nội dung văn bản, các phần tử con như ,.. Nhưng nó không có tác dụng đối với các phần tử khối con của phần tử hiện tại.

Hãy xem ví dụ sau:

 • Phần tử DIV1 được thiết lập CSS text-align:center.
 • Phần tử DIV2 là con của DIV1, nhưng DIV2 không chịu ảnh hưởng của CSS text-align:center.

text-align-example2.html
  
   CSS text-align
   
   
   
  
  
    

CSS text-align

Left
Right
Center
Justify

CSS text-align cannot align child block elements.

Apollo 11 was the spaceflight that landed the first humans, Americans Neil Armstrong and Buzz Aldrin, on the Moon on July 20, 1969, at 20:18 UTC. Armstrong became the first to step onto the lunar surface 6 hours later on July 21 at 02:56 UTC. Armstrong spent about three and a half two and a half hours outside the spacecraft, Aldrin slightly less; and together they collected 47.5 pounds (21.5 kg) of lunar material for return to Earth. A third member of the mission,...
I am div2, A block element.

Ví dụ sử dụng CSS margin:auto.

margin-auto-example.html
  
   CSS margin:auto
   
   
  
  
    

CSS margin:auto


I am div1 {text-align: center;}
margin-left:auto;
margin-right:auto;
margin-right:auto;
margin-left:auto;