Hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2024

 1. Quy hoạch xây dựng nông thôn: Kiến lập, triển khai và thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của xã, thôn và gia đình. Xây dựng lộ trình thực hiện 19 tiêu chí NTM.
 1. Giao thông: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, đảm bảo thuận tiện cho việc di chuyển, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.
 1. Thủy lợi: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi, đảm bảo cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi và bảo vệ môi trường.
 1. Điện: Đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển dịch vụ tại nông thôn. Xây dựng hệ thống lưới điện an toàn và tiết kiệm.
 1. Nhà ở: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà ở cho người dân nông thôn, đảm bảo an toàn, hợp vệ sinh và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.
 1. Cơ sở vật chất giáo dục: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của học sinh. Đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 1. Cơ sở vật chất y tế: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống y tế xã, trạm y tế thôn, đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cơ bản cho người dân. Đào tạo đội ngũ cán bộ y tế đạt chuẩn, đủ năng lực phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
 1. Văn hóa - thể thao: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa, thể thao, tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần.
 1. Giảm nghèo bền vững: Phát triển kinh tế, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững, hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống.
 1. Dân chủ tại cơ sở: Tổ chức bầu cử dân chủ theo quy định của pháp luật. Tăng cường quyền tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
 1. An ninh trật tự: Xây dựng lực lượng an ninh trật tự tại địa phương, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.
 1. Môi trường: Bảo vệ và cải thiện môi trường sống, hạn chế ô nhiễm môi trường do sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế khác. Xây dựng hệ thống xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.
 1. Tiếp cận thông tin: Đảm bảo cho người dân nông thôn được tiếp cận với thông tin kịp thời và đầy đủ, phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội.
 1. Cơ cấu kinh tế - lao động: Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn, hạn chế tình trạng di cư ồ ạt về thành phố.
 1. Thu nhập: Nâng cao thu nhập của người dân nông thôn thông qua phát triển các ngành nghề sản xuất, kinh doanh và dịch vụ. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giúp họ có thêm kỹ năng và kiến thức để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
 1. An toàn thực phẩm: Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng thực phẩm tại địa phương, đảm bảo người dân được sử dụng các sản phẩm thực phẩm sạch và an toàn.
 1. Phát triển bền vững: Xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại nông thôn. Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Đảm bảo an ninh lương thực và an ninh năng lượng tại địa phương.
 1. Du lịch nông thôn: Phát triển du lịch nông thôn, tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân và góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Xây dựng các sản phẩm du lịch hấp dẫn, chất lượng và có tính cạnh tranh trên thị trường.
 1. Trật tự xây dựng: Quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo các công trình xây dựng tại địa phương tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Xây dựng các công trình có chất lượng, an toàn và phù hợp với đặc điểm của nông thôn.

https://binhphuoc.gov.vn/vi/news/tin-tuc-su-kien-421/bo-vh-tt-dl-huong-dan-thuc-hien-cac-tieu-chi-ve-nong-thon-moi-27813.html https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/news/2022_03/a1-16231487187151482700227-16461139907291061139288.jpg

Bình Phước : Cổng thông tin điện tử https://binhphuoc.gov.vn/uploads/binhphuoc/quochuy_1.png

(CTTĐTBP) - Ngày 30/3, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn 1064/HD-BVHTTDL hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch quy định đối với Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới tại tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa phải đáp ứng điều kiện sau:

Tiêu chí 6.1 “Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã”: quy định phải được quy hoạch ở vị trí trung tâm, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận.

Tiêu chí 6.2 “Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định”: mỗi xã có ít nhất 01 điểm vui chơi, giải trí độc lập cho người già và trẻ em. Điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em của xã phải đảm bảo điều kiện và có nội dung hoạt động chống đuối nước cho trẻ em.

Tiêu chí 6.3 “Tỷ lệ thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố (gọi chung là khu dân cư): có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng”: đạt 100% theo tất cả các vùng.

Tiêu chí số 16 về văn hóa phải đáp ứng nội dung “Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hoá theo quy định, có kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới”: tại thời điểm xét công nhận về đích nông thôn mới, xã không để xảy ra các vụ bạo lực gia đình có tính chất nổi cộm; trên địa bàn xã xây dựng được mô hình phòng chống bạo lực gia đình.

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao

Quy định tiêu chí 6.1 “Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên”: Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã phải được đầu tư xây dựng riêng biệt bên ngoài khu hành chính của xã, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Khu thể thao thôn được tu bổ, tôn tạo, xây mới đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi, trang thiết bị hoạt động đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao của cộng đồng dân cư.

Về lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng, đối với khu vực đồng bằng phải có 70% các điểm cộng cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Đối với miền núi, hải đảo có 50% các điểm cộng cộng trên địa bàn xã được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.

Quy định tiêu chí 6.2 “Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định”: cần thực hiện theo các quy định về pháp luật di sản văn hóa.

Tiêu chí 6.3 “Tỷ lệ thôn, bản, ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới”: phải 15% tổng số làng, thôn, ấp, bản, phun, sóc... văn hóa được tặng giấy khen khu dân cư văn hóa; 15% tổng số gia đình văn hóa được tặng giấy khen gia đình văn hóa. Tiêu chí 13.7 “Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội”: phải xây dựng chuyên mục du lịch, thường xuyên cập nhật.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới

Tiêu chí 5.2 “Trung tâm văn hóa thể thao đạt chuẩn, có nhiều hoạt động kết nối với xã”: phải được quy hoạch đất tại vị trí trung tâm, đảm bảo mọi người dân trong vùng đều được sử dụng thuận lợi và dễ dàng tiếp cận. Diện tích sử dụng, quy mô xây dựng và trang thiết bị hoạt động thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL.

Hoạt động kết nối với xã được tổ chức thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 2 Thông tư 11/2010/TT-BVHTTDL; thư viện được bảo đảm nguồn lực cho hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng và có khả năng kết nối, liên thông với mạng lưới thư viện của tỉnh/thành.

Bộ tiêu chí quốc gia về huyện thôn mới nâng cao

Tiêu chí 5.2 “Có công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao”: phải đáp ứng 100% các công viên, hoặc quảng trường được lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời và phải đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, tập luyện thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí cho người dân trong huyện.

Tiêu chí 5.3 “Các giá trị văn hóa truyền thống được kế thừa và phát huy hiệu quả; các di sản văn hóa trên địa bàn được kiểm kê, ghi danh, truyền dạy, xếp hạng, tu bổ, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị hiệu quả”: yêu cầu thực hiện theo pháp luật về di sản văn hóa.

Tiêu chí 6.5 “Hình ảnh điểm du lịch của huyện được quảng bá thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội”: cần xây dựng và cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử của UBND cấp huyện, hoặc website riêng quảng bá du lịch của huyện, hoặc fanpage du lịch của huyện trên mạng xã hội.

Bộ cũng quy định việc đảm bảo thực hiện nội dung các chỉ tiêu theo vùng sẽ do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể để phù hợp với điều kiện thực tế, nhu cầu của cộng đồng và đặc điểm văn hóa từng dân tộc.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao có bao nhiêu tiêu chí?

Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới (NTM) và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 gồm 19 tiêu chí.

Có bao nhiêu tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới?

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 8/3/2022 ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới có 19 tiêu chí.

Trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới Nâng cao tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 quy định thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt bao nhiêu triệu đồng?

Theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025, năm 2022, thu nhập bình quân của người dân nông thôn ở xã NTM nâng cao của khu vực Đông Nam bộ phải từ 62 triệu đồng trở lên; năm 2023 từ 65 triệu đồng; năm 2025 từ 71 triệu đồng.

5 hướng dẫn thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới

 1. Giao thông:
 • Phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đảm bảo kết nối thuận tiện với các khu vực khác.
 • Nâng cao chất lượng đường giao thông, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.
 • Tăng cường xây dựng và sửa chữa cầu cống, tạo thuận lợi cho đi lại.
 • Xây dựng các bãi đỗ xe công cộng, đáp ứng nhu cầu đỗ xe của người dân và du khách.
 1. Công trình thủy lợi:
 • Đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
 • Tăng cường quản lý và khai thác hệ thống thủy lợi, đảm bảo hiệu quả sử dụng nước.
 • Kiểm tra và sửa chữa định kỳ hệ thống thủy lợi, đảm bảo an toàn cho người và tài sản.
 1. Trường học:
 • Xây dựng và nâng cấp các trường học, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.
 • Trang bị cơ sở vật chất cho các trường học, đảm bảo chất lượng giáo dục.
 • Tổ chức các lớp đào tạo nghề cho người dân, giúp họ có thêm kỹ năng để kiếm việc làm.
 1. Trạm y tế:
 • Xây dựng và nâng cấp các trạm y tế, đảm bảo cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản cho người dân.
 • Trang bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh.
 • Tổ chức các lớp tuyên truyền về sức khỏe, giúp người dân có kiến thức phòng ngừa bệnh tật.
 1. Nhà văn hóa:
 • Xây dựng và nâng cấp các nhà văn hóa, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân.
 • Trang bị cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa, đảm bảo chất lượng các hoạt động văn hóa.
 • Tổ chức các hoạt động văn hóa, tạo môi trường vui chơi lành mạnh cho người dân.

Nội dung tiêu chí 192 là gì?

Trong 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới thì tiêu chí 19.2 (Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên), không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước" và tiêu chí số 9.1 (Huyện nông thôn mới ...