Hướng dẫn what is mongodb extension? - Phần mở rộng mongodb là gì?

Do mặc định PHP không hỗ trợ MongoDB, nên để có thể sử dụng được MongoDB trong dự án PHP thì chúng ta cần phải cài đặt và thiết lập nó vào trong PHP.

1, Yêu cầu.

Để có thể sử dụng được mongoDB trong dự án thì mọi người cần chú ý một vài điều sau:

  • MongoDB chỉ hỗ trợ PHP phiên bản 5.4 trở lên.
  • MongoDB yêu cầu bạn cần phải có ibbson, libmongoc . Và mặc định thì 2 cái này đều được tích hợp sẵn rồi.
  • Và cuối cùng là bạn phải có  OpenSSL.

Đầu tiên bạn cần truy cập vào link sau: https://pecl.php.net/package/mongodb/1.3.0/windows 

Tiếp đó bạn kéo xuống đến cuối trang và chọn một trong các tùy trọn gói sau:

Hướng dẫn what is mongodb extension? - Phần mở rộng mongodb là gì?

Lưu ý: Nếu như bạn cài xampp thì core của PHP sẽ chạy bản 32 bit, tức là bạn cần phải tải các phiên bản X86.: Nếu như bạn cài xampp thì core của PHP sẽ chạy bản 32 bit, tức là bạn cần phải tải các phiên bản X86.

Sau khi đã download xong thì các bạn cần copy file php_mongodb.dll và paste vào trong thư mục ext, thư mục này nằm trong thư mục cài đặt PHP của bạn (Nếu bạn cài Xampp thì nó sẽ nằm trong thư mục cài đặt xampp).

Tiếp đó bạn mở file php.ini lên (nằm trong thư mục cài đặt PHP) và thêm đoạn code sau vào đó.

extension=php_mongodb.dll

Như thế là bạn đã cài đặt thành công MongoDB driver vào trong PHP rồi. Tuy nhiên để có thể thực thi được MongoDB thì các bạn cần cài đặt thêm một thư viện do mongoDB phát triển nữa.

Lưu ý: Để có thể cài đặt được thư viện này thì mọi người cần phải cài đặt composer (Xem hướng dẫn cài composer).: Để có thể cài đặt được thư viện này thì mọi người cần phải cài đặt composer (Xem hướng dẫn cài composer).

Trong thư mục dự án, bạn mở cmd lên và gõ lệnh sau để cài đặt thư viện.

composer require mongodb/mongodb

Nếu như chương trình download thành công và không báo lỗi gì thì có nghĩa là bạn đã cài đặt thành công.

3, Sử dụng thư viện.

Sau khi đã cài đặt và download thành công thư viện về máy. Khi muốn sử dụng mongoDB, bạn cần phải require file autoload.php trong thư mục vendor vào trong file cần thực thi mongoDB.

VD: 

4, Lời kết.

Bài này, chúng ta tạm kết thúc ở việc cài đặt mongoDB driver vào trong PHP thôi các bài tiếp theo chúng ta sẽ thực thi truy vấn đến MongoDB.

Đăng ký nhận tin.

Chúng tôi chỉ gửi tối đa 2 lần trên 1 tháng. Tuyên bố không spam mail!

Bài Viết Mới

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

MongoDB hỗ trợ rất nhiều Driver cho các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Trong bài viết này, SmartJob trình bày về việc kết nối, truy vấn từ PHP.

Máy tính sử dụng: Windows 10, 64 bit, sử dụng bộ tích hợp XAMPP. Cài đặt MongoDB sử dụng MEAN stack (bạn xem các bài viết trước đã hướng dẫn cách cài đặt).
Cài đặt MongoDB sử dụng MEAN stack (bạn xem các bài viết trước đã hướng dẫn cách cài đặt).

Việc làm php và việc làm mongoBD hấp dẫn

Bước 1. Tải về tập tin mở rộng dll tại đường link: Tải về tập tin mở rộng dll tại đường link:

Bước 2. Giải nén. Copy file php_mongodb.dll  vào thư mục ext, ví dụ trên máy của tác giả là: C:\xampp\php\ext Giải nén. Copy file php_mongodb.dll  vào thư mục ext, ví dụ trên máy của tác giả là: C:\xampp\php\ext

Bước 3. Tìm file php.ini , ví dụ, trên máy tác giả là: C:\xampp\php\php.ini .  Tìm file php.ini , ví dụ, trên máy tác giả là: C:\xampp\php\php.ini .

Chèn vào cuối tập tin này:

extension=php_mongodb.dll

Bước 4. Giả sử có thư mục: C:\xampp\htdocs\vy\mongo–php Sử dụng cmd: Giả sử có thư mục: C:\xampp\htdocs\vy\mongophp
Sử dụng cmd:

Gõ lệnh:

composer require "mongodb/mongodb=^1.0.0"

để tải thư viện bằng Composer về.

Composer tự động tải về và thư mục có thêm 1 thư mục và 2 tập tin mới:

Tạo 3 tập tin info.php, add.php, find.php để kiểm tra các tính năng mà thư viện MongoDB PHP cung cấp:info.phpadd.phpfind.php để kiểm tra các tính năng mà thư viện MongoDB PHP cung cấp:

Tập tin info.php

Tập tin add.php

Tập tin find.php

Bước 5. Khởi chạy máy chủ PHP dựng sẵn Khởi chạy máy chủ PHP dựng sẵn

php -S localhost:1111 -t C:\xampp\htdocs\vy\mongo-php

Bước 6. Truy cập Truy cập

http://localhost:1111/info.php

xem kết quả để thấy rằng extension MongoDB đã được cài đặt thành công trong PHP.

Bước 7. Thêm dữ liệu bằng cách truy cập đường dẫn Thêm dữ liệu bằng cách truy cập đường dẫn

Bước 8. Tìm kiếm dữ liệu, bằng cách truy cập đường dẫn Tìm kiếm dữ liệu, bằng cách truy cập đường dẫn

Để thực hiện nhiều thao tác đa dạng khác (đọc, ghi, sửa, xóa), bạn hãy xem thêm tài liệu như bên dưới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://php.net/manual/en/mongodb.installation.windows.php 2. http://mongodb.github.io/mongo-php-library/api/class-MongoDB.Collection.html 3. https://gist.github.com/gatesvp/977676
2. http://mongodb.github.io/mongo-php-library/api/class-MongoDB.Collection.html
3. https://gist.github.com/gatesvp/977676

Tải mã nguồn từ server SmartJob: mongo-php hoặc tải về/fork từ server Github: https://github.com/SmartJobVN/mongo-php
hoặc tải về/fork từ server Github: https://github.com/SmartJobVN/mongo-php

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

  • Node.js và Mongodb hướng dẫn kết nối
  • MongoDB là gì? Định nghĩa đầy đủ và chi tiết nhất về MongoDB
  • Lập trình viên MongoDB các vị trí

Xem thêm tuyển dụng nhân viên it hấp dẫn trên TopDev