Hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính mới nhất 2024

 1. Mở Google Chrome trên máy tính của bạn.
 2. Ở góc trên bên phải, nhấp vào biểu tượng ba chấm dọc.
 3. Trong menu thả xuống, di chuột qua "Lịch sử".
 4. Chọn "Xóa dữ liệu duyệt web".
 5. Bây giờ bạn sẽ thấy một hộp thoại có nhiều lựa chọn.
 6. Chọn phạm vi thời gian bạn muốn xóa dữ liệu duyệt web (ví dụ: "Thời gian gần đây", "Một giờ qua", "Một ngày qua", "Một tuần trước", "Bốn tuần trở lại đây" hoặc "Mọi lúc").
 7. Trong phần "Mục cần xóa", hãy chọn các mục bạn muốn xóa. Các mục được chọn sẽ xuất hiện ở bên phải.
 8. Nhấp vào nút "Xóa dữ liệu".
 9. Google Chrome sẽ xóa dữ liệu duyệt web đã chọn.

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Xoá tất cả hoạt động

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trangmyactivity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào Xoá .
 3. Nhấp vào mục Từ trước đến nay.
 4. Nhấp vào Tiếp theo
  Hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính mới nhất 2024
  Xoá.

Xoá các mục hoạt động riêng lẻ

Ví dụ: các mục này có thể là một nội dung bạn đã tìm kiếm trên Google hoặc trang web bạn đã truy cập trên Chrome:

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Tìm mục bạn muốn xoá. Bạn có thể tìm một mục bằng một số cách, bao gồm:
  • Duyệt theo ngày.
  • Tìm kiếm hoặc sử dụng bộ lọc.
 4. Tại mục bạn muốn xoá, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá
  Hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính mới nhất 2024
  .

Xoá hoạt động theo ngày hoặc sản phẩm

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào trang myactivity.google.com.
 2. Di chuyển xuống phần hoạt động của bạn.
 3. Lọc hoạt động của bạn. Bạn có thể đồng thời lọc theo ngày và sản phẩm.
 4. Xoá hoạt động.

Tự động xoá hoạt động

Bạn có thể tự động xoá một số hoạt động trong Tài khoản Google của mình.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một chế độ cài đặt nhật ký hoặc cài đặt hoạt động bạn muốn tự động xoá.
 4. Nhấp vào Tự động xoá.
 5. Nhấp vào nút tương ứng với thời gian bạn muốn lưu giữ hoạt động của mình rồi nhấn vào
  Hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính mới nhất 2024
  Tiếp theo
  Hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính mới nhất 2024
  Xác nhận để lưu lựa chọn của bạn.

Lưu ý: Một số hoạt động có thể hết hạn sớm hơn khung thời gian bạn chọn. Ví dụ: thông tin vị trí về khu vực khái quát và địa chỉ IP của thiết bị sẽ tự động được xoá khỏi phần Hoạt động trên web và ứng dụng sau 30 ngày.

Xoá hoạt động ở các nơi khác

Hoạt động của bạn có thể được lưu ở nơi khác ngoài trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn. Bạn có thể xoá hầu hết hoạt động đã lưu ở những nơi đó.

Xoá hoạt động khác đã lưu vào tài khoản của bạn

Xoá hoạt động trên trình duyệt

Hoạt động bạn đã thực hiện có thể được lưu trong trình duyệt, ngay cả khi bạn xoá hoạt động khỏi trang Hoạt động của tôi.

 • Tìm hiểu cách xoá nhật ký duyệt web và dữ liệu khác trên trình duyệt khỏi Chrome.
 • Nếu bạn sử dụng một trình duyệt khác, hãy xem hướng dẫn của trình duyệt đó để biết cách xoá thông tin này.

Tắt và xoá hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một chế độ hoạt động hoặc nhật ký mà bạn không muốn lưu.
 4. Trong chế độ cài đặt bạn không muốn lưu, hãy chọn Tắt.
 5. Làm theo các bước để tắt chế độ cài đặt này hoặc chọn Tắt hoặc Tắt và xoá hoạt động.
  • Nếu bạn chọn Tắt và xoá hoạt động, hãy làm theo các bước để chọn và xác nhận hoạt động bạn muốn xoá.

Lưu ý: .

Tạm thời dừng lưu hoạt động

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Các hoạt động đã xoá vẫn xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi

 • Hãy đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối với Internet. Nếu bạn xoá các mục khỏi trang Hoạt động của tôi trên một thiết bị, thì chúng vẫn có thể xuất hiện trên một thiết bị khác không nối mạng. Khi thiết bị đó kết nối với Internet, các mục này sẽ được xoá.
 • Xoá bộ nhớ đệm và cookie.

Cách Google xóa hoạt động của bạn

Khi bạn chọn xóa hoạt động theo cách thủ công hoặc xóa hoạt động tự động dựa trên chế độ cài đặt xóa tự động, chúng tôi sẽ bắt đầu ngay quá trình xóa hoạt động đó khỏi sản phẩm và các hệ thống của mình.

Trước tiên, chúng tôi cố gắng xóa ngay hoạt động khỏi chế độ xem và dữ liệu đó sẽ không còn được dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên Google nữa.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu một quy trình được thiết kế để xóa hoàn toàn dữ liệu khỏi các hệ thống lưu trữ của chúng tôi một cách an toàn.

Ngoài việc giúp bạn xóa dữ liệu theo cách thủ công hoặc tự động, Google có thể xóa một số loại hoạt động sớm hơn khi không còn cần để cải thiện trải nghiệm cho bạn.

Làm thế nào để xóa lịch sử tìm kiếm Google trên máy tính?

1Trên trình duyệt web Google Chrome Bước 1: Mở trình duyệt > click chọn biểu tượng 3 dấu gạch ngang ở góc bên phải trên cùng của trình duyệt. Bước 2: Chọn Lịch sử (hoặc ấn phím tắt Ctrl + H) > hiện ra một bảng > chọn dòng Lịch sử trên cùng. Bước 3: Chọn dòng Xóa dữ liệu duyệt web.

Xóa lịch sử trình duyệt web máy tính sẽ thực hiện điều gì?

Nhật ký duyệt web: Khi bạn xoá lịch sử duyệt web, các dữ liệu sau đây sẽ bị xoá:.

Những địa chỉ web bạn đã truy cập sẽ bị xoá khỏi trang Nhật ký..

Lối tắt đến các trang đó sẽ bị xoá khỏi trang Thẻ mới..

Các gợi ý trên thanh địa chỉ cho những trang web đó sẽ không còn hiển thị..

Làm sao để xóa lịch sử?

Bước 1: Mở trình duyệt Google Chrome..

Bước 2: Chọn biểu tượng dấu ba chấm nằm góc dưới màn hình..

Bước 3: Chọn mục Lịch sử..

Bước 4: Chọn mục Xóa DL trình duyệt web..

Bước 5: Chọn mốc thời gian đã sử dụng web bạn muốn xoá..

Bước 6: Đánh dấu tích vào các dữ liệu bạn muốn xoá như: Lịch sử duyệt web, Mật khẩu đã lưu,....

10 hướng dẫn xóa lịch sử google chrome trên máy tính

 1. Mở trình duyệt Google Chrome trên máy tính của bạn.
  1. Nhấp vào biểu tượng ba chấm ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ.
  2. Chọn "Lịch sử" từ menu thả xuống.
  3. Nhấp vào "Xóa dữ liệu duyệt web".
  4. Chọn hộp bên cạnh "Lịch sử duyệt web".
  5. Chọn khoảng thời gian bạn muốn xóa lịch sử duyệt web. Bạn có thể chọn "Giờ qua", "24 giờ qua", "7 ngày qua", "4 tuần qua" hoặc "Tất cả thời gian".
  6. Nhấp vào nút "Xóa dữ liệu".
  7. Xác nhận rằng bạn muốn xóa lịch sử duyệt web bằng cách nhấp vào nút "Xóa".
  8. Lịch sử duyệt web của bạn hiện đã bị xóa.
  9. Bạn có thể kiểm tra xem lịch sử duyệt web của mình đã bị xóa chưa bằng cách truy cập trang "Lịch sử" trong Google Chrome. Bạn sẽ thấy một thông báo cho biết "Không tìm thấy kết quả" nếu lịch sử duyệt web của bạn đã bị xóa.

Làm sao để xóa nhật ký trên Chrome?

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Chrome ..

Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Nhật ký. Nếu thanh địa chỉ ở dưới cùng, hãy vuốt lên ở phía trên thanh địa chỉ trước khi bạn nhấn vào biểu tượng Nhật ký ..

Tìm mục bạn muốn xoá..

Ở bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Xoá ..