Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Ghi chú. Bạn đang xem phiên bản 3. 0 của nút. tài liệu trình điều khiển js. Bấm vào đây để có phiên bản mới nhất

 • hướng dẫn
 • Kết nối với MongoDB

Kết nối với MongoDB

Sử dụng phương pháp MongoClient.connect để kết nối với triển khai MongoDB đang chạy

Kết nối với một trường hợp MongoDB duy nhất

Để kết nối với một phiên bản MongoDB, hãy chỉ định URI của phiên bản MongoDB để kết nối với

Trong ví dụ sau, chuỗi kết nối chỉ định các phiên bản

const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const assert = require('assert');

// Connection URL
const url = 'mongodb://localhost:27017,localhost:27018/?replicaSet=foo';

// Database Name
const dbName = 'myproject';

// Use connect method to connect to the Server
MongoClient.connect(url, function(err, client) {
 assert.equal(null, err);
 console.log("Connected correctly to server");

 const db = client.db(dbName);

 client.close();
});
1 chạy trên
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const assert = require('assert');

// Connection URL
const url = 'mongodb://localhost:27017,localhost:27018/?replicaSet=foo';

// Database Name
const dbName = 'myproject';

// Use connect method to connect to the Server
MongoClient.connect(url, function(err, client) {
 assert.equal(null, err);
 console.log("Connected correctly to server");

 const db = client.db(dbName);

 client.close();
});
3 và
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient;
const assert = require('assert');

// Connection URL
const url = 'mongodb://localhost:27017,localhost:27018/?replicaSet=foo';

// Database Name
const dbName = 'myproject';

// Use connect method to connect to the Server
MongoClient.connect(url, function(err, client) {
 assert.equal(null, err);
 console.log("Connected correctly to server");

 const db = client.db(dbName);

 client.close();
});
4

Tôi luôn sử dụng MongoDB làm cơ sở dữ liệu khi làm việc trên ứng dụng. Và tôi thích kết nối với cơ sở dữ liệu trên máy tính của mình vì nó tăng tốc công việc liên quan đến phát triển và thử nghiệm

Hôm nay, tôi muốn chia sẻ cách tạo và kết nối với Cơ sở dữ liệu MongoDB cục bộ

Cài đặt MongoDB

Bạn cần cài đặt MongoDB trên máy tính của mình trước khi có thể kết nối với nó. Bạn có thể cài đặt MongoDB bằng cách làm theo các hướng dẫn sau (Mac và Windows)

Khi bạn đã hoàn tất quá trình cài đặt, hãy thử gõ

mongod
7 vào dòng lệnh của bạn. Bạn sẽ nhận được phản hồi tương tự như sau

mongo --version
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Bắt đầu MongoDB

Bạn có thể khởi động MongoDB trên máy tính của mình bằng lệnh

mongod
8

mongod
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Giữ cửa sổ

mongod
8 chạy khi bạn muốn làm việc với MongoDB cục bộ của mình. MongoDB dừng khi bạn đóng cửa sổ.

Tổng quan ngắn gọn về cách thức hoạt động của MongoDB

MongoDB cho phép bạn lưu trữ mọi thứ (được gọi là tài liệu) bên trong cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu chứa nhiều bộ sưu tập

Để dễ hiểu hơn, bạn có thể coi MongoDB như một tòa nhà. Nó chứa nhiều phòng

Mỗi phòng là một cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu chịu trách nhiệm lưu trữ thông tin về một ứng dụng. Bạn có thể lưu trữ nhiều thông tin như bạn muốn

Bạn có một nguồn cung cấp hộp không giới hạn trong mỗi phòng. Mỗi hộp là một bộ sưu tập. Mỗi bộ sưu tập chỉ có thể chứa một loại dữ liệu

Ví dụ: một bộ sưu tập có thể được sử dụng cho sách, một bộ sưu tập cho người dùng, một bộ sưu tập cho đồ chơi, v.v.

Thêm mục vào cơ sở dữ liệu

Một cách để thêm các mục vào cơ sở dữ liệu MongoDB là thông qua Mongo Shell. Để mở Mongo Shell, bạn mở một cửa sổ dòng lệnh khác và chạy

mongo
0

mongo
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Lưu ý. Đảm bảo rằng bạn luôn mở cửa sổ

mongod
8. Bạn sẽ không thể tương tác với Mongo Shell nếu bạn đóng cửa sổ
mongod
8.

Đầu tiên, chúng ta cần một cơ sở dữ liệu để làm việc với. Bạn có thể xem cơ sở dữ liệu đang được chọn bằng lệnh

mongo
3. (Theo mặc định, bạn phải ở trên cơ sở dữ liệu
mongo
4)

> db

Ghi chú.

mongo
5 trong đoạn mã trên có nghĩa là Mongo Shell. Bạn không cần gõ
mongo
5. Nó không phải là một phần của lệnh

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Đối với bài viết này, chúng ta sẽ tạo một cơ sở dữ liệu có tên là

mongo
7. Bạn có thể sử dụng lệnh
mongo
8 để tạo và chuyển sang cơ sở dữ liệu mới

> use game-of-thrones
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Chúng ta sẽ thêm một ký tự vào

mongo
7. Ở đây, chúng ta cần đặt nhân vật vào một bộ sưu tập. Chúng tôi sẽ sử dụng
> db
0 làm tên của bộ sưu tập.

Để thêm một mục vào bộ sưu tập, bạn có thể chuyển một đối tượng JavaScript vào

> db
1

db.characters.insertOne({ name: 'Jon Snow' })
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Hãy thêm một ký tự vào cơ sở dữ liệu trước khi chúng ta tiếp tục.

db.characters.insertOne({ name: 'Arya Stark' })
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Bạn có thể xem các ký tự mà chúng tôi đã thêm bằng cách sử dụng lệnh

> db
2. (
> db
3).

db.characters.find()
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Đây là tất cả những gì bạn cần biết về Mongo Shell vào lúc này.

Truy cập MongoDB bằng MongoDB Compass

MongoDB Compass cung cấp cho bạn một cách khác để truy cập MongoDB. Đây là một ứng dụng giúp kiểm tra (và chỉnh sửa) cơ sở dữ liệu dễ dàng hơn nếu bạn không phải là người thích dòng lệnh

Để sử dụng MongoDB Compass, bạn phải cài đặt nó trước. Bạn có thể tải xuống và cài đặt MongoDB Compass từ trang này

Khi bạn mở MongoDB Compass, bạn sẽ thấy một màn hình như thế này

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Để kết nối với MongoDB cục bộ của bạn, bạn đặt

> db
4 thành
> db
5 và
> db
6 thành
> db
7. Các giá trị này là mặc định cho tất cả các kết nối MongoDB cục bộ (trừ khi bạn thay đổi chúng)

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Nhấn kết nối và bạn sẽ thấy cơ sở dữ liệu trong MongoDB cục bộ của mình. Tại đây, bạn sẽ có thể xem

mongo
7 (cơ sở dữ liệu chúng tôi đã tạo cho hướng dẫn này)

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Nếu bạn nhấp vào

mongo
7, bạn sẽ thấy bộ sưu tập
> db
0

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Và nếu bạn nhấp vào

> db
0, bạn sẽ thấy hai ký tự mà chúng tôi đã tạo ở phần trước

Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Đây là cách bạn có thể sử dụng MongoDB Compass để kết nối với MongoDB đang chạy trên máy tính của riêng bạn

Kết nối với MongoDB bằng máy chủ Node

Khi chúng tôi xây dựng các ứng dụng, chúng tôi kết nối với MongoDB thông qua các ứng dụng của mình (không thông qua Mongo Shell hay MongoDB Compass)

Để kết nối với MongoDB, chúng ta cần sử dụng gói mongodb. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng Mongoose

(Nhân tiện, tôi thích sử dụng Mongoose hơn trình điều khiển gốc MongoDB. Tôi sẽ chia sẻ lý do tại sao trong một bài viết trong tương lai)

Kết nối với trình điều khiển gốc MongoDB

Trước tiên, bạn phải cài đặt và yêu cầu gói mongodb

npm install mongodb --save
const MongoClient = require('mongodb').MongoClient

Bạn có thể kết nối với MongoDB cục bộ của mình bằng url này

mongod
0

Với Mongo Client, bạn cần chỉ định cơ sở dữ liệu bạn đang sử dụng sau khi kết nối với MongoDB. Đây là những gì nó trông giống như

mongod
1
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Kết nối với Mongoose

Để kết nối với Mongoose, bạn cần tải xuống và yêu cầu

> use game-of-thrones
2

mongod
2_______3_______3

Khi bạn sử dụng Mongoose, kết nối

> use game-of-thrones
3 phải bao gồm cơ sở dữ liệu mà bạn đang kết nối

mongod
4

Bạn có thể kết nối với MongoDB bằng phương pháp

> use game-of-thrones
4

mongod
5

Đây là cách bạn có thể kiểm tra xem kết nối có thành công hay không

mongod
6
Làm cách nào để kết nối với MongoDB?

Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ tôi bằng cách chia sẻ bài viết này trên Twitter hoặc mua cho tôi một ly cà phê 😉. Nếu bạn phát hiện lỗi đánh máy, tôi đánh giá cao nếu bạn có thể sửa nó trên GitHub. Cảm ơn bạn.

Làm cách nào để kết nối với MongoDB từ dòng lệnh?

Phiên bản MongoDB trên Máy chủ từ xa .
You can use the command-line option --host : . For example, to connect to a MongoDB instance running on a remote host machine: .. .
You can use the --host and --port command-line options..

Làm cách nào để kết nối với MongoDB bằng URL?

Làm cách nào để kết nối với MongoDB từ trình duyệt?

Theo mặc định, MongoDB bắt đầu tại cổng 27017. Nhưng bạn có thể truy cập nó trong trình duyệt web không phải ở cổng đó, thay vào đó, ở cổng số 1000 nhiều hơn cổng mà MongoDB được bắt đầu. Vì vậy, nếu bạn trỏ trình duyệt của mình tới http. //máy chủ cục bộ. 28017 , bạn có thể thấy giao diện web MongoDB.

Làm cách nào để kết nối với MongoDB trong Windows?

Bắt đầu quá trình mongod . Bạn có thể tạo thư mục dữ liệu mặc định tại C. \data\db hoặc chỉ định một thư mục khác với tùy chọn --dbpath. start it from the command line in the MongoDB program directory. You can create the default data directory at C:\data\db or specify a different directory with the --dbpath option.