Làm thế nào để laravel 404 với các ví dụ

Với bài viết này, Chúng tôi sẽ giải đáp vấn đề mà nhiều bạn quan tâm khi cài đặt chương trình Ví dụ về laravel 404 như thế nào .

Làm thế nào để laravel 404 với các ví dụ
//Some exceptions describe HTTP error codes from the server. For example, this may be a "page not found" error (404),
//In order to generate such a response from anywhere in your application, you may use the abort helper:

return abort(404);
// OR
return abort(404, "page not found");
$ sudo a2enmod rewrite
$ sudo service apache2 restart

Các instance khác xoay quanh chủ đề How to laravel 404 with Examples được nhiều người quan tâm

Làm cách nào để sửa lỗi 404 trong laravel?

Làm cách nào để sửa lỗi 404 Not Found trong laravel 9? . xuất bản –tag=laravel-errors rồi chỉnh sửa tài nguyên/lượt xem/lỗi/404 mới được tạo run php artisan vendor:publish –tag=laravel-errors and then edit the newly created resources/views/errors/404 .

Làm cách nào để kích hoạt lỗi 404?

Một nguyên nhân điển hình gây ra thông báo lỗi 404 là khi trang đã bị xóa khỏi trang web. Trang đã được chuyển đến một URL khác và việc chuyển hướng được thực hiện không chính xác. Bạn đã nhập địa chỉ URL không chính xác

Làm cách nào để tạo trang 404 tùy chỉnh?

Cách tạo trang lỗi 404 tùy chỉnh .
Bước 1. Thiết kế trang. Khi bắt đầu quá trình thiết kế, bạn cần quyết định mức độ hài hước và sáng tạo mà bạn muốn trang 404 tùy chỉnh của mình. .
Bước 2. Cấu hình máy chủ. .
Bước 3. Kiểm tra cấu hình của bạn. .
Bước 4. Theo dõi phiên 404 trong Google Analytics