Làm thế nào để laravel PageController. php với các ví dụ

Nếu bạn muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi Làm thế nào để laravel PageController. php với các ví dụ , thì bạn nên đọc bài viết sau. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về cách giải quyết vấn đề này, tôi sẽ đưa ra một ví dụ

Làm thế nào để laravel PageController. php với các ví dụ
get();
    return view("index",["posts"=>$posts]);//compact($posts)
  }

  public function detail($slug){
    $post = Post::where("slug",$slug)->firstOrfail();
    return view('post.detail',compact('post'));
    return $slug;
  }
}

Nếu bạn chưa tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi của mình. Vui lòng xem thêm các mục bên dưới xoay quanh How to laravel PageController. php với các ví dụ. Hoặc để lại câu hỏi cho chúng tôi

chưa xác định