n o o b là gì - Nghĩa của từ n o o b

n o o b có nghĩa là

Một cách nói rất tức giận noob, có lẽ bạn có thể nói điều này với anh chị em của bạn khi họ mút ngón chân của bạn vào ban đêm.

Thí dụ

Mẹ/Mẹ: thân yêu nhất, con rất thích bạn trở thành bác sĩ ?: Nhưng mẹ, tôi không biết phương pháp như vậy Mẹ/mẹ: n o o b