Ntk trung bình của bo là 10 812

  1. Trang chủ
  2. Lớp 10
  3. Hóa học

Câu hỏi:

13/09/2019 110,221

Bo có 2 đồng vị là 10B và 11B với nguyên tử khối trung bình là 10,81. Thành phần % về khối lượng của đồng vị 11B chứa trong H3BO3 là (Cho: H = 1, O = 16)

  1. 14,42%.

Đáp án chính xác

Chọn đáp án C

Đặt phần trăm đồng vị \({}{10}B\) = x (%), thì % đồng vị \({}{11}B\) = 100 – x (%)

Ta có: A = \(\frac{{10x + 11(100 - x)}}{{100}} = 10,81\)

→ x = 19%

→ Phần trăm đồng vị \({}^{10}B\) là 19%;

Phần trăm đồng vị \({}^{11}B\) là 81%

Phần trăm khối lượng của \({}^{11}B\) trong H3BO3 là:

%\({m_{{}^{11}B}}\) = \(\frac{{11.81}}{{100.(3.1 + 10,81 + 16.3)}}\) .100 = 14,42%

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong tự nhiên clo có hai đồng vị bền: 37Cl chiếm 24,23% tổng số nguyên tử, còn lại là 35Cl (Cl có số hiệu nguyên tử là 17).

Thành phần % theo khối lượng của 37Cl trong HClO4 là (Cho: H = 1, O = 16):

  1. 8,92%
  1. 8,43%
  1. 8,56%
  1. 8,79%

Câu 2:

Một nguyên tố R có 3 đồng vị X, Y ,Z; biết tổng số các hạt cơ bản (n, p, e) trong 3 đồng vị bằng 129, số nơtron đồng vị X hơn đồng vị Y một hạt. Đồng vị Z có số proton bằng số nơtron. Số khối của X, Y, Z lần lượt là