Quyết định bộ văn hóa thể thao và du lịch

Quyết định 3415/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về “Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”

Quyết định 3415/QĐ-BVHTTDL QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về “Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước”

Nội dung

File đính kèm

  • Ke hoach thuc hien ND 47.pdf
  • QD ban hanh KH thuc hien ND 47 (TT Cuong ky).doc.pdf

Ngày 03/8/2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có Quyết định 2068/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống.

Quan điểm sử dụng Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

- Tại Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống quy định về quan điểm sử dụng bộ tiêu chí như sau:

- Việc sử dụng Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa là mục tiêu chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, vừa là công cụ, thước đo đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương.

Mục tiêu Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

- Khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các địa phương, Ban Tổ chức lễ hội tiến hành các hoạt động cải thiện và tăng cường chất lượng công tác quản lý lễ hội truyền thống nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước.

- Cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội ở cơ sở.

- Xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh, lành mạnh; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa trong đời sống xã hội; từng bước loại bỏ những hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu.

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân, du khách về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh khi tham gia lễ hội.

Ý nghĩa của Bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống

- Việc ban hành Bộ tiêu chí là cơ sở để Ban Tổ chức lễ hội địa phương áp dụng thống nhất các giải pháp trong tổ chức, thực hiện các hoạt động nhằm xây dựng môi trường văn hóa lễ hội.

- Định hướng Ban Tổ chức chuẩn hóa các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, là thước đo để đánh giá năng lực quản lý cũng như tính hiệu quả của công tác tổ chức hoạt động lễ hội tại địa phương.

- Việc cụ thể hóa các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa tại di tích, lễ hội là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả trong việc tổ chức các hoạt động lễ hội theo hướng văn minh, lành mạnh, tiết kiệm; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; bài trừ các hủ tục, tập tục, tập quán lạc hậu, nghi lễ có tính bạo lực và các hành vi phản cảm, lệch chuẩn trong lễ hội.

Xem chi tiết Quyết định 2068/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 03/8/2023.

Quyết định 2068/QÐ-BVHTTDL ngày 03/08/2023 về “Bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Loại văn bản Quyết định Số hiệu 1233/QĐ-BVHTTDL Ngày ban hành 12/05/2023 Cơ quan ban hành Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Cơ quan đồng ban hành Người ký Hoàng Đạo Cương Thời gian bắt đầu hiệu lực 12/05/2023 Trích yếu nội dung Quy định định mức chi trong lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ sở của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nội dung văn bản File tài liệu Tên tài liệu File tài liệu File Văn bản Tải về máy