So sánh gdp và gnp năm 2023

Ngân hàng thế giới xác định các nền kinh tế của thế giới với bốn mức thu nhập: thu nhập thấp, thu nhập dưới trung bình, thu nhập trên trung bình và thu nhập cao. Các phân loại được cập nhật mỗi năm vào ngày 1 tháng 7 và dựa trên GNI bình quân đầu người của năm trước. Các biện pháp GNI được thể hiện bằng đô la mỹ (USD), và được xác định sử dụng các yếu tố chuyển đổi theo phương pháp Atlas.

Phân loại có thể thay đổi vì hai lý do:

  1. Các thay đổi của atlas GNI đầu người: Trong mỗi quốc gia, các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỷ giá, và tăng trưởng dân số ảnh hưởng đến mức độ của Atlas GNI đầu người. Sửa đổi để cải thiện ước tính tài khoản quốc gia và phương pháp cũng có thể có tác động. Đã cập nhật dữ liệu về atlas GNI trên đầu người năm 2021 có thể được truy cập ở đây.
  2. Các thay đổi về ngưỡng phân loại: Để giữ các ngưỡng phân loại thu nhập cố định trong điều kiện thực tế, chúng được điều chỉnh hàng năm cho lạm phát bằng cách sử dụng công cụ giảm phát Quyền rút vốn đặc biệt (SDR), mức bình quân gia quyền của các chỉ số giảm phát GDP Trung Quốc, Nhật Bản, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Khu vực Châu Âu. Các ngưỡng mới cho GNI trên đầu người của Atlas như sau: Nhóm Ngày 01 tháng 7 năm 2022 cho năm FY23 (mới) Ngày 01 tháng 7 năm 2021cho năm FY22 (previous) Thu nhập thấp <1,085 <1,045 Thu nhập dưới trung bình 1,086 – 4,255 1,046 – 4,095 Thu nhập trên trung bình 4,256 – 13,205 4,096 – 12,695 Thu nhập cao >13,205 >12,695

Thay đổi phân loại Các bảng dưới đây liệt kê các nền kinh tế chuyển sang một nhóm phân loại khác trong năm nay.

Các nền kinh tế chuyển sang nhóm thu nhập cao hơn

Nền kinh tế Nhóm mới Nhóm trước 2022 GNI/đầu người tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2022 2021 GNI/đầu người tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2021 Belize Thu nhập trên trung bình Thu nhập dưới trung bình 4,290 3,970 Panama Thu nhập cao Thu nhập trên trung bình 14,010 11,880 Romania Thu nhập cao Thu nhập trên trung bình 14,170 12,570

Nền kinh tế Belize bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19 năm 2020 và chuyển sang nhóm thu nhập dưới trung bình. Năm 2021, tăng trưởng kinh tế đã phục hồi, dẫn đầu bởi các hoạt động liên quan đến du lịch và đầu tư, đưa Belize trở lại với sự phân loại trước đây như một nước có thu nhập trên trung bình.

Các nền kinh tế của Panama và Romania đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2020 và chuyển sang nhóm thu nhập trên trung bình. Năm 2021, cả hai đều có sự hồi phục mạnh mẽ, đưa họ trở lại nhóm thu nhập cao.

Các nền kinh tế chuyển sang nhóm thu nhập thấp hơn

Nền kinh tế Nhóm mới Nhóm trước 2022 GNI/đầu người tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2022 2021 GNI/đầu người tính đến ngày 01 tháng 7 năm 2021 Labanon Thu nhập dưới trung bình Thu nhập trên trung bình 3,450 5,510 Palau Thu nhập trên trung bình Thu nhập cao 12,250 14,560 Zambia Thu nhập thấp Thu nhập dưới trung bình 1,040 1,190

Trong năm thứ 11 liên tiếp, GDP thực tế trên đầu người của Lebanon giảm vào năm 2021, và đất nước này cũng đã trải qua tỷ giá hối đoái mất giá mạnh. Do đó, Lebanon, một nước có thu nhập trên trung bình hơn 25 năm, hiện nay chuyển sang nhóm thu nhập dưới trung bình.

Nền kinh tế của Palau đã trải qua xu hướng giảm kể từ năm 2016. Ngành du lịch và các ngành công nghiệp có liên quan đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch, và các luồng thương mại bị gián đoạn. Trong khi Palau đã là một nước có thu nhập cao kể từ khi FY18 (FY: năm tài chính), hiện nay chuyển sang nhóm thu nhập trên trung bình.

Trong khi sự phục hồi của giá đồng đã thúc đẩy tăng trưởng GDP của Zambia vào năm 2021, sự suy giảm mạnh về tỷ giá hối đoái đã dẫn đến sự sụt giảm lớn trong Atlas GNI bình quân đầu người được tính bằng đô la Mỹ, xếp quốc gia này vào nhóm thu nhập thấp.

Cần lưu ý rằng Venezuela, được phân loại là quốc gia có thu nhập trên trung bình cho đến FY21, đã không được phân loại kể từ đó do không có dữ liệu.

Thêm thông tin

Thông tin chi tiết về cách Ngân hàng Thế giới phân loại các quốc gia ở đây. Trang quốc gia và các nhóm cho vay cung cấp danh sách đầy đủ các nền kinh tế được phân loại theo thu nhập, khu vực và tình trạng cho vay của Ngân hàng Thế giới và bao gồm các liên kết đến sự phân loại của các năm trước. Bảng phân loại bao gồm các nước thành viên Ngân hàng Thế giới, cùng với tất cả các nền kinh tế khác với dân số lớn hơn 30.000.

Cách phân loại này phản ánh số liệu GNI có sẵn tốt nhất cho năm 2021, có thể được sửa đổi khi các quốc gia công bố các ước tính cuối cùng.

Đối với các nước sử dụng tỷ giá hối đoái kép hoặc sử dụng nhiều tỷ giá hối đoái, tỷ giá sử dụng để chuyển đổi đơn vị nội tệ thành US$ là trung bình của các tỷ giá hối đoái này, miễn là dữ liệu có sẵn cần thiết.

Dữ liệu về GNI, GNI đầu người, GDP, GDP theo sức mua tương đương, và dân số năm 2021 đã có sẵn trên danh mục dữ liệu mở của Ngân hàng Thế giới. Chú ý rằng đây là những ước tính sơ bộ và có thể được sửa đổi. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại data@worldbank. org.