Chủ đề: Tr��ng �����nh

Có 54 bài viết

Which of the following is a protocol used to collect and send logs from network devices to a centralized location?
Which of the following is a protocol used to collect and send logs from network devices to a centralized location?

Syslog is a good thing. It’s a standard network-based logging protocol that works on an extremely wide variety of different types of devices and applications, allowing them to send free ...

Đề bài - giải bài 8 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2
Đề bài - giải bài 8 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2

Một nhà hàng thu phiếu phản hồi về độ hài lòng của một số khách hàng được lựa chọn ngẫu nhiên trong tháng 1. Kết quả thu được như sau: Đề bài ...

Đề bài - giải bài 6.3 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 6.3 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Số 15 cm2 biểu thị dưới dạng phân số với đơn vị m2 là: (frac{15}{10000})=(frac{15:5}{10000:5})=(frac{3}{2000}) Đề bài ...

Đề bài - trả lời câu hỏi mục 3 trang 111 sgk môn địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - trả lời câu hỏi mục 3 trang 111 sgk môn địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Đường đi từ Ga Đà Lạt đến Bảo tàng Lâm Đồng: Từ Ga Đà Lạt, ra đường Nguyễn Trãi; đến ngã tư rẽ vào đường Phạm Hồng Thái, rẽ phải ở ngã ba ...

 Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ - lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. tìm đường đi trên bản đồ địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Kí hiệu và bảng chú giải bản đồ - lý thuyết kí hiệu và bảng chú giải bản đồ. tìm đường đi trên bản đồ địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

- Bước 2: Tìm các cung đường có thể đi và lựa chọn cung đường thích hợp với mục đich. 1. Kí hiệu và bảng chú giải bản đồa. Kí hiệu bản đồ- Là các ...

Đề bài - giải bài 5 trang 87 sgk toán 6 cánh diều tập 1
Đề bài - giải bài 5 trang 87 sgk toán 6 cánh diều tập 1

Trong các phát biểu sau đây phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? Giải thích. Đề bài Trong các phát biểu sau đây phát biểu ...

Kết nối bài học trang 53 sbt hướng dẫn học tin học 4
Kết nối bài học trang 53 sbt hướng dẫn học tin học 4

Nếu chọn một phần văn bản thì em có thể thực hiện được thao tác nào sau đây với phần văn bản đã chọn đó ? Lựa chọn ...

Đề bài - bài 1 trang 114 sbt sử 10
Đề bài - bài 1 trang 114 sbt sử 10

Cùng với phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính, phong trào đấu tranh của các dân tộc ít người chống lại nhà Nguyễn trong nửa đầu thế kỉ XIX phản ...

Bài 28 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao
Bài 28 trang 59 sbt hình học 12 nâng cao

(eqalign{ & {S_n} = n.{S_{Delta {A_1}{O_1}{C_1}}} = n.{1 over 2}{R^2}sin {{2pi } over n} cr&;;;;;;= {n over 2}{R^2}sin {{2pi } over n} = {n over 2}sin {{2pi } over n} cr & ...

Bài 23 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao
Bài 23 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao

Cho hìnhchữ nhật ABCD với AB = a, BC = 2a và đường thẳng (Delta ) nằm trong mặt phẳng (ABCD), (Delta ) song song với AD và cách AD một khoảng bằng x, (Delta ) ...

Đề bài - bài 14 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 14 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,,e = {3 over 2} cr& (B),,,e = - {{sqrt 5 } over 3} cr& (C),,,e = {2 over 3} cr& (D),,,e = {{sqrt 5 } over 3} cr} ) Đề bài ...

Đề bài - bài 9 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 9 trang 121 sgk hình học 10 nâng cao

Đáp án A: (overrightarrow {{n_1}} = left( {2;1} right) ) (Rightarrow overrightarrow n .overrightarrow {{n_1}} = 2.2 - 1.1 = 3 ne 0) nên hai đt không vuông góc. Đề bài ...

Đề bài - câu 3 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn
Đề bài - câu 3 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn

* Yêu cầu về màu sắc :Sau khi làm chín thực phẩm, các món ăn tạo nên những màu sắc riêng, nó phụ thuộc vào sự biến đổi của các chất dinh dưỡng trong ...

Đề bài - các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? hãy lấỵ ví dụ chứng minh.
Đề bài - các kiểu khí hậu khác nhau trên trái đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? hãy lấỵ ví dụ chứng minh.

Các kiểu khí hậu khác nhau trên Trái Đất có tham gia vào sự hình thành các loại đất khác nhau không? Hãy lấỵ ví dụ chứng minh. Đề bài ...

Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?
Đề bài - cách mạng tháng mười diễn ra như thế nào?

- Trước tình hình đó Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật ...

Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11
Đề bài - bài 9 trang 55 sbt sử 11

- Đập tan ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga. Mở ra kỷ nguyên mới, Lần đầu tiên trong lịch ...

Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 179 sgk công nghệ 8
Đề bài - trả lời câu hỏi bài 51 trang 179 sgk công nghệ 8

Tại sao tay nắm cầu dao lại được bọc gỗ, nhựa hoặc sứ? Trên vỏ của một cầu dao có ghi số 250V-15A, hãy giải thích ý nghĩa của các số đó Đề bài ...

Đề bài - giải bài 52 trang 85 sách bài tập toán 6 - cánh diều
Đề bài - giải bài 52 trang 85 sách bài tập toán 6 - cánh diều

Cho a,b ((a ne b)) là các số nguyên và a chia hết cho b. Điền các dấu + , - thích hợp cho [?] Đề bài Cho a,b ((a ne b)) là các ...

Đề bài - câu 13.7 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức
Đề bài - câu 13.7 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức

Bạn An đang viết về đặc sản cốm Làng Vòng để giới thiệu Ẩm thực Hà Nội cho các bạn ở Tuyên Quang. Tuy nhiên, bạn muốn sửa lại văn bản, thay thế tất ...

Đề bài - giải bài 6 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2
Đề bài - giải bài 6 trang 128 sách bài tập toán 6 – chân trời sáng tạo tập 2

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc 6 mặt 100 lần và xem có bao nhiêu mặt 6 chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Kết quả thu được như sau: Đề bài ...

Đề bài - giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 112 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 2 phần luyện tập và vận dụng trang 112 sgk địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

=> Đườngđi từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia đến Nhà hát Lớn Hà Nội: Từ Trung tâm Hội nghị Quốc gia rẽ phải vào Phạm Hùng - rẽ trái vào Trần Duy Hưng - ...

Đề bài - bài 40 trang 104 vở bài tập toán 9 tập 1
Đề bài - bài 40 trang 104 vở bài tập toán 9 tập 1

Trong hình (51,) (A) là điểm máy bay bắt đầu hạ cánh, (C) là sân bay, (widehat {ACB}) là góc nghiêng của đường bay khi hạ cánh so với mặt đất và (AB) ...

LG  - bài 21 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao
LG - bài 21 trang 58 sbt hình học 12 nâng cao

VìOIlà trung tuyến của tam giácAOBcó ba cạnh là (AB = sqrt {{a^2} - {h^2}} ,OA = OB = R) nênOIcó độ dài không đổi. Dễ thấy (OI = sqrt {{R^2} - {{{a^2} - {h^2}} ...

Đề bài - bài 4 trang 53 sbt sử 11
Đề bài - bài 4 trang 53 sbt sử 11

* Về kinh tế:lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn. Đề bài ...

Đề bài - bài 15 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 15 trang 122 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A).M{F_1} = 5 + {3 over 5}x,M{F_2} = 5 - {3 over 5}x cr& (B).M{F_1} = 5 + {4 over 5}x,M{F_2} = 5 - {4 over 5}x cr& (C).M{F_1} = 3 + 5x,M{F_2} = - 3 - 5x cr& (D).M{F_1} = 5 + ...

Đề bài - giải câu hỏi khám phá 2 trang 39 sgk gdcd 6 cánh diều
Đề bài - giải câu hỏi khám phá 2 trang 39 sgk gdcd 6 cánh diều

a) Thông tin và các bức ảnh trên cho thầy cơn bão số 5 (năm 2020) gây ra những thiệt hại: Nhiều căn nhà bị sập, hàng trăm trường học bị ngập, bị tốc mái ...

Đề bài - bài 1 trang 65 sgk địa lí 10
Đề bài - bài 1 trang 65 sgk địa lí 10

Độ phì là khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển. Đề bài ...

Đề bài - câu 2 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn
Đề bài - câu 2 trang 34 sgk công nghệ 9 - nấu ăn

-Tôm mua về chưa dùng ngay bạn cần để trên ngăn đá, nếu dùng ngay bạn thả tôm vào nồi chứa nước đá lạnh để tôm tươi và đỡ tanh. Đề bài ...

Đề bài - câu 13.5 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức
Đề bài - câu 13.5 trang 51 sbt tin học lớp 6 - kết nối tri thức

c) Chọn Replace hoặc Replace All để thay thế lần lượt hoặc tất cả các từ trong toàn bộ văn bản. Đề bài Hãy sắp xếp ...

Đề bài - bài 21 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao
Đề bài - bài 21 trang 123 sgk hình học 10 nâng cao

(eqalign{& (A),,,{x^2} + {y^2} = 25 cr& (B),,,{x^2} + {y^2} = 7 cr& (C),,,{x^2} + {y^2} = 16 cr& (D),,,{x^2} + {y^2} = 9 cr} ) Đề bài ...

Nguồn: Sưu tầm - phát biểu cảm nghĩ của em về chuyện cũ trong phủ chúa trịnh qua tác phẩm vũ trung tùy bút của phạm đình hổ
Nguồn: Sưu tầm - phát biểu cảm nghĩ của em về chuyện cũ trong phủ chúa trịnh qua tác phẩm vũ trung tùy bút của phạm đình hổ

Cảm nhận của tác giả về cái triệu bất tường mang ý nghĩa như sự phê phán, cảnh báo về thói ăn chơi, hưởng lạc sa hoa trên mồ hôi, xương máu của nhân ...

MB - tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm tuyên ngôn độc lập
MB - tổng hợp các cách mở bài cho tác phẩm tuyên ngôn độc lập

Trong cuộc đấu tranh giành độc lập nhiều gian khổ, phải đối mặt với những kẻ thù vô cùng nguy hiểm, nhưng dân tộc ta vẫn kiên cường chiến đấu làm nên ...

Đề bài - giải bài 6.2 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 6.2 trang 5 sách bài tập toán 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Số bị chia tương ứng với tử số của phân số. Số chia tương ứng với mẫu số của phân số Đề bài Viết các phép chia ...

Đề bài - giải câu 1 trang 50 sbt địa 6
Đề bài - giải câu 1 trang 50 sbt địa 6

Phần đất liền trên các bản đồ tự nhiên có in màu xanh lá mạ hoặcmàu vàng nhằm thể hiện bình nguyên hoặc đồng bằng - Sai. Đề bài ...

Đề bài - giải bài 55 trang 86 sách bài tập toán 6 - cánh diều
Đề bài - giải bài 55 trang 86 sách bài tập toán 6 - cánh diều

Vì x2 ( ge ) 0, với mọi x nên (77x2 +1) ( ge ) 1 > 0, với mọi x Đề bài Tìm các số nguyên x, biết: a) (-3) . x = 264 b) x +x +x+x ...

Đề bài - giải bài 60 trang 87 sách bài tập toán 6 - cánh diều
Đề bài - giải bài 60 trang 87 sách bài tập toán 6 - cánh diều

c) 2x 3 là bội của x + 1 thì 2x 3 = 2. ( x +1) - 5 chia hết cho x+1. Suy ra 5 chia hết cho x +1. Đề bài Tìm các số nguyên x, sao ...

Mục  - cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết
Mục - cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền xô viết

=> Tác dụng của chính sách Cộng sản thời chiến: động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm ...

Đề bài - giải bài 2 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống
Đề bài - giải bài 2 trang 22 sách bài tập địa lí 6 kết nối tri thức với cuộc sống

Những điều cần lưu ý khi sử dụng la bàn để xác định phương hướng:Đặt la bàn trên mặt phẳng, tránh xa các vật bằng kim loại có thể ảnh hướng tới ...

Đề bài - dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia đông nam á.
Đề bài - dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét về cán cân thương mại trong giai đoạn 1990 - 2004 của một số quốc gia đông nam á.

- Việt Nam: năm 1990, giá trị xuất nhập, nhập khẩu không đáng kể. Năm 2000 và 2004, giá trị xuất, nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm, ...

Đề bài - bài 91 trang 54 sbt toán 7 tập 2
Đề bài - bài 91 trang 54 sbt toán 7 tập 2

Cho tam giác (ABC,)các đường phân giác của góc ngoài tại (B)và (C)cắt nhau ở (E.)Gọi (G, H, K)theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ (E)đến ...