Chủ đề: programming

Có 6,143 bài viết

Java remove html tags from string regex
Java remove html tags from string regex

Starting from aioobes code, I tried something more daring:String input = <font size=5><p>some text</p>n<p>another text</p></font>; String stripped = ...

Python socket recv until empty
Python socket recv until empty

In the case of a non blocking socket that has no data available, recv will throw the socket.error exception and the value of the exception will have the errno of either EAGAIN or EWOULDBLOCK. ...

Arithmetic operations using switch case in python
Arithmetic operations using switch case in python

42. Python Program to Perform Arithmetic Calculations using Switch Case.How does this program work?In this program we are going to learn about how to perform arithmetic calculations by using Switch ...

How do you check if a boolean is true in php?
How do you check if a boolean is true in php?

I know this question is not really important.. however Ive been wondering:Which of the following IF statements is the best and fastest to use?<?php $variable = true; if($variable === true) { ...

Sum of prime numbers in the input in python using def
Sum of prime numbers in the input in python using def

Solution 1: Sum of n Prime Numbers in Pythonn = int(input()) list = [] sum = 0 for i in range(2, n+1): for j in range(2, i): if i % j == 0: break else: sum = sum + ...

Hướng dẫn dùng define nothing python
Hướng dẫn dùng define nothing python

Bài viết này nêu lên một số khía cạnh thú vị (nhưng cũng rắc rối) của kiểu dữ liệu None cùng các phép toán liên quan đến nó, qua đó giúp các bạn mới ...

Bán kết aff 2023
Bán kết aff 2023

Đội tuyển Việt Nam cần sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ như Nhâm Mạnh Dũng (17), Bùi Hoàng Việt Anh (20)... để mang lại sức bật mới - Ảnh: ANH ...

Convert local image to base64 javascript
Convert local image to base64 javascript

Im trying to convert a local image to Base64 string. I am not using any HTML and simply need javascript which references the images path within the code.For instance, converting: ...

Hướng dẫn php add float numbers
Hướng dẫn php add float numbers

Floating point numbers (also known as floats, doubles, or real numbers) can be specified using any of the following syntaxes: ...

Get image name from url php
Get image name from url php

You can use regex /(?:.+/)(.+.(png|jpg|jepg))[?#]?.*$/Example:$examples = [ http://images.fitnessmagazine.mdpcdn.com/sites/story/with_query.jpg?itok=b8HiA95H, ...

Python extract items from tuple
Python extract items from tuple

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticlePython Tuples In python tuples are used to store immutable objects. Python Tuples are very similar to ...

Hướng dẫn dùng netreturn trong PHP
Hướng dẫn dùng netreturn trong PHP

Câu lệnh return dùng để trả về giá trị từ hàm hay phương thức. PHP cho phép hàm có thể trả về bất kỳ giá trị gì, bảo gồm cả đối tượng cũng như ...

Việt nam đi tiếp asian cup 2023
Việt nam đi tiếp asian cup 2023

Tuyển Việt Nam là đội duy nhất ở Đông Nam Á đã có vé dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Trong khi đó, 7 đội khác của khu vực phải thi đấu vòng loại thứ 3, ...

Hướng dẫn dùng data mime trong PHP
Hướng dẫn dùng data mime trong PHP

Tổng quan về kỹ thuật Upload file PHPTạo form HTML fileCode Php xử lý uploadCode Php xử lý upload nhiều fileTổng quan về kỹ thuật Upload file trong PHPĐể HTML FORM có ...

How do i print decimal places in python?
How do i print decimal places in python?

In this Python tutorial, we will discuss on how to print 2 decimal places in Python.Python print 2 decimal placesPython float precision truncatePython float precision ceilPython float precision ...

Hướng dẫn dùng file management python
Hướng dẫn dùng file management python

Python cung cấp các chức năng cơ bản và phương thức cần thiết để thao tác các file. Bài viết này tôi xin giới thiệu những thao tác cơ bản nhất với file trong ...

Python problem solving for beginners
Python problem solving for beginners

Last update on August 24 2022 05:41:25 (UTC/GMT +8 hours)What is Python language?Python is a widely used high-level, general-purpose, interpreted, dynamic programming language. Its design philosophy ...

Does empty string evaluate to none in python?
Does empty string evaluate to none in python?

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleSometimes, while working with Machine Learning, we can encounter empty strings and we wish to convert to ...

Hướng dẫn php regex negative lookbehind
Hướng dẫn php regex negative lookbehind

Lookbehind dùng để xác định sự chọn lựa ở phía trước của một chuỗi Regular Expression, gồm có 2 loại là Negative Lookbehind và Positive Lookbehind. Đây là một ...

Hansol tuyển dụng mới nhất 2023
Hansol tuyển dụng mới nhất 2023

Trước đây là Intel và Samsung, mới đây nhất là 11 nhà máy trong chuỗi cung ứng của Apple chuyển sang VN, góp phần khiến nhân lực ngành điện tử đã thiếu nay ...

Hướng dẫn dùng x modifiers trong PHP
Hướng dẫn dùng x modifiers trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng access modifier trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình ...

How do i change cursor to pointer in css?
How do i change cursor to pointer in css?

ExampleCSS can generate a bunch of different mouse cursors: .alias {cursor: alias;}.all-scroll {cursor: all-scroll;}.auto {cursor: auto;}.cell {cursor: cell;}.col-resize {cursor: ...

Hướng dẫn dùng sparse array python
Hướng dẫn dùng sparse array python

Một ví dụ rất hữu ích và thích hợp là trong sự trợ giúp!import scipy.sparse as sp help(sp) Điều này mang lại:Example 2 --------- Construct a matrix in COO ...

Hướng dẫn ... in javascript es6
Hướng dẫn ... in javascript es6

ES6Học Web Chuẩn sẽ giới thiệu với các bạn một số thay đổi của ES6 gần đây. Sẽ giúp bạn hiểu hơn khi bắt đầu học các thư viện hay JS Frameworks thịnh ...

Hướng dẫn php header(refresh)
Hướng dẫn php header(refresh)

Thường thì mình hay dùng Javascript để refresh (làm mới) lại trang hay còn gọi là F5 lại trang, ở bài này mình sẽ hướng dẫn bạn refresh lại trang bằng PHP.Bài ...

How do i get the file path in html?
How do i get the file path in html?

A file path describes the location of a file in a web sites folder structure.File Path Examples PathDescription<img src=picture.jpg> The picture.jpg file is located in the same folder as ...

How to get digits of a number in python
How to get digits of a number in python

Im very sorry for necro-threading but I wanted to provide a solution without converting the integer to a string. Also I wanted to work with more computer-like thinking so thats why the answer from ...

Hướng dẫn dùng errror trong PHP
Hướng dẫn dùng errror trong PHP

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách xử lý lỗi (error) trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web ...

Can a single python statement be written over multiple lines?
Can a single python statement be written over multiple lines?

Python statements are the code instructions that are executed by the Python interpreter. Python executes statements one by one as they appear in the code.Let’s look at some simple statement ...

Lương 2023 tăng
Lương 2023 tăng

Giai đoạn 2023-2025, phấn đấu tốc độ tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bình quân khoảng 5%/nămThu NSNN: Phấn đấu tăng thu từ xuất nhập khẩu khoảng ...

Hướng dẫn pagination php w3schools
Hướng dẫn pagination php w3schools

Learn how to create a pagination with CSS.How To Create a PaginationTry it Yourself »Step 1) Add HTML:Example<div class=pagination> <a href=#>&laquo;</a> <a ...

How do i find my mongodb database?
How do i find my mongodb database?

Docs Home → MongoDB ManualEvery mongod instance has its own local database, which stores data used in the replication process, and other instance-specific data. The local database is invisible to ...

How object oriented programming is implemented in php?
How object oriented programming is implemented in php?

What is OOPs?Object Oriented is an approach to software development that models application around real world objects such as employees, cars, bank accounts, etc. A class defines the properties and ...

Hướng dẫn python json loads apostrophe
Hướng dẫn python json loads apostrophe

I have a json object that I am loading and replacing single with double quotes as I do. The syntax for this is:response = json.loads(response.text.replace(, )) Within my data I have key/value ...

Hướng dẫn phpe9568f36-d428-11d2-a769-00aa001acf42
Hướng dẫn phpe9568f36-d428-11d2-a769-00aa001acf42

PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 for ASP.NET / IIS7 This file contains bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the ...

Hướng dẫn text-align css
Hướng dẫn text-align css

Trang chủTham khảoCSSThuộc tính text-alignĐịnh nghĩa và sử dụngThuộc tính text-align sắp xếp các nội dung theo chiều ngang.Cấu trúc tag { text-align: giá ...

Hướng dẫn python play sound async
Hướng dẫn python play sound async

I have a while loop for my cameras(with opencv) to take a photos when something moves. I would like to call a function to play a sound as well. But when I call and play it, it will stop looping for ...

Hướng dẫn localhost/wordpress/wp-admin login
Hướng dẫn localhost/wordpress/wp-admin login

If уou run a ᴡebѕite or blog ᴡith WordPreѕѕ then уou ѕhould knoᴡ hoᴡ to acceѕѕ the WordPreѕѕ admin or login page. So here I am going to ѕhoᴡ уou, 3 Waуѕ to acceѕѕ the ...

How to use javascript variable in php sql query
How to use javascript variable in php sql query

I am running a mysql select query in php like this<?php $getvalue=SELECT id,name from table1 WHERE column1=$var1 and column2=$var2; $result=mysql_query($getvalue) or ...

Hướng dẫn flag in python example
Hướng dẫn flag in python example

Although this is already answered, however, the fastest way to compute such result is usually using np.where as follows:Nội dung chínhTurtle graphicsHow do you implement a flag in Python?Can we ...