Chủ đề: programming

Có 6,146 bài viết

Write a program to find lcm and hcf of two numbers in python
Write a program to find lcm and hcf of two numbers in python

Hey fellow coder! Today in this tutorial, we will learn how to compute the highest common factor (HCF) and Lowest common multiplier (LCM) using the python programming language.Let us first understand ...

Hướng dẫn error function python
Hướng dẫn error function python

Until now error messages haven’t been more than mentioned, but if you have tried out the examples you have probably seen some. There are (at least) two distinguishable kinds of errors: syntax ...

Hướng dẫn dùng strf time trong PHP
Hướng dẫn dùng strf time trong PHP

Hàm strftime() sẽ xuất ra chuỗi thời gian theo đúng với định dạng truyền vào. Kết quả xuất ra tùy thuộc vào việc cài đặt ngôn ngữ( locale ...

Loa kéo mới nhất 2023
Loa kéo mới nhất 2023

Loa kéo là một cụm từ khá phổ biến hiện nay, nhiều người dùng lựa chọn kẹo kéo là thiết bị ca hát trong những chuyến du lịch hoặc những buổi cắm trại ...

Hướng dẫn trim all space php
Hướng dẫn trim all space php

How can I strip / remove all spaces of a string in PHP?I have a string like $string = this is my string;The output should be thisismystringHow can I do that? asked Jan 21, 2010 at ...

Hướng dẫn prime number in python
Hướng dẫn prime number in python

Example to check whether an integer is a prime number or not using for loop and if...else statement. If the number is not prime, its explained in output why it is not a prime number.Nội dung ...

Lấy vị trí con trỏ trong javascript
Lấy vị trí con trỏ trong javascript

Hướng dẫn sử dụng code JavaScript di chuyển các đối tượng trên web theo sự di chuyển của chuột.Cho 1 biểu tượng vui nhộn có thể di chuyển theo chuột máy ...

What is json loads in python?
What is json loads in python?

JSON is a syntax for storing and exchanging data.JSON is text, written with JavaScript object notation.JSON in PythonPython has a built-in package called json, which can be used to work with JSON ...

Javascript dynamically call function from string
Javascript dynamically call function from string

Can I dynamically call an object method having the method name as a string? I would imagine it like this:var FooClass = function() { this.smile = function() {}; } var method = smile; var foo = ...

How do you list functions in python?
How do you list functions in python?

Python has a set of built-in methods that you can use on lists/arrays. MethodDescriptionappend() Adds an element at the end of the list clear() Removes all the elements from the list copy() Returns a ...

How to take enter as input in python
How to take enter as input in python

How do i get the enter key to work in this situation? I tried searching for it, but maybe im wording it wrong. also, how would i get the else statement to work in this particular situation?thank ...

Lấy chuỗi con trong python
Lấy chuỗi con trong python

Hướng dẫn cách cắt chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách cắt (slice) một chuỗi thành các chuỗi nhỏ hơn bằng cách dùng chức năng cắt (slice) trong python ...

Hướng dẫn javascript load xml file
Hướng dẫn javascript load xml file

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn dùng python fractional python
Hướng dẫn dùng python fractional python

Source code: Lib/fractions.pyThe fractions module provides support for rational number arithmetic.A Fraction instance can be constructed from a pair of integers, from another rational number, or from ...

Kiểu nhà cấp 4 2023
Kiểu nhà cấp 4 2023

Mẫu nhà cấp 4 mái thái có gác xép đẹp chiếm được sự quan tâm của các nhà đầu tư. Bởi nó không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhiều gia đình mà ...

Hướng dẫn random file name php
Hướng dẫn random file name php

function random_string($length) { $key = ; $keys = array_merge(range(0, 9), range(a, z)); for ($i = 0; $i < $length; $i++) { $key .= $keys[array_rand($keys)]; } ...

Hướng dẫn dùng pandas factorize python
Hướng dẫn dùng pandas factorize python

Bạn có thể sử dụng applynếu bạn cần factorizetừng cột riêng biệt:df = pd.DataFrame({A:[type1,type2,type2], B:[type1,type2,type3], ...

Hướng dẫn php this vs self
Hướng dẫn php this vs self

Bài viết này được dịch từ nguồn in PHP, what is the difference between self and $this? nên các ví dụ thực tế tôi xin phép được giữ nguyên từ tác giả.Giới ...

How do you write a power function in python?
How do you write a power function in python?

❮ Built-in FunctionsExampleReturn the value of 4 to the power of 3 (same as 4 * 4 * 4): x = pow(4, 3)Try it Yourself »Definition and UsageThe pow() function returns the value of x to the power of ...

Javascript set text of div
Javascript set text of div

you can use following helper function:function content(divSelector, value) { document.querySelector(divSelector).innerHTML = value; } content(#content,whatever); Where #content must be valid ...

Why do we use %d in python?
Why do we use %d in python?

These are all informative answers, but none are quite getting at the core of what the difference is between %s and %d. %s tells the formatter to call the str() function on the argument and since we ...

How to print numbers in python using for loop
How to print numbers in python using for loop

Problem DefinitionCreate a Python program to print numbers from 1 to 10 using a for loop.SolutionIn programming, Loops are used to repeat a block of code until a specific condition is met. A ...

How do i open .php files?
How do i open .php files?

A file with the .php file extension is a plain-text file that contains the source code written in the PHP (it’s a recursive acronym meaning PHP: Hypertext Preprocessor) programming ...

Javascript cho người mới bắt đầu 2022 udemy download
Javascript cho người mới bắt đầu 2022 udemy download

Javascript cho người mới bắt đầu 2021 Course includes 56.5 hrs video content and enrolled by 564 students and received a 4.9 average review out of 5. Now, you will get 50%OFF on the ...

Hướng dẫn multiprocessing python example
Hướng dẫn multiprocessing python example

Source code: Lib/multiprocessing/Introduction¶multiprocessing is a package that supports spawning processes using an API similar to the threading module. The multiprocessing package offers both ...

Hướng dẫn access modifier trong php
Hướng dẫn access modifier trong php

Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sử dụng access modifier trong PHP. Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình ...

Xổ số bình dương ngày 19 tháng 3 năm 2023
Xổ số bình dương ngày 19 tháng 3 năm 2023

KQ XSBD 10/6/2022 - Nhanh tay dò ngay tấm vé đang trên tay bạn có phải là dãy số 755621 Đây là dãy số trúng thưởng giải đặc biệt của chương trình xổ số kiến ...

How do you split a paragraph into a list of words in python?
How do you split a paragraph into a list of words in python?

How about this algorithm? Split text on whitespace, then trim punctuation. This carefully removes punctuation from the edge of words, without harming apostrophes inside words such as ...

What are the functions in php?
What are the functions in php?

The real power of PHP comes from its functions.PHP has more than 1000 built-in functions, and in addition you can create your own custom functions.PHP Built-in FunctionsPHP has over 1000 built-in ...

Hướng dẫn php save xml file
Hướng dẫn php save xml file

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNội dung chínhWhat is XML?What is DOM?XML ParsersWhy use XML?XML Document exampleHow to Read XML using PHPTesting our applicationHow to Create an XML ...

Hướng dẫn dùng php tag trong PHP
Hướng dẫn dùng php tag trong PHP

Cấu trúc cơ bản định hình ngôn ngữ lập trình PHP (hay thực ra bất kì ngôn ngữ lập trình nào khác) được gọi là cú pháp.Script của PHP được thực hiện ở ...

Hướng dẫn dùng srand c++ trong PHP
Hướng dẫn dùng srand c++ trong PHP

Làm sao để sinh số ngẫu nhiên trong C/C++? Hãy cùng Techacademy đi tìm cách để khởi tạo các số ngẫu nhiên sử dụng C/C++ nhé. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ...

Hướng dẫn table html example
Hướng dẫn table html example

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người. Là ...

Hướng dẫn php_apcu dll
Hướng dẫn php_apcu dll

Làm cách nào để cài đặt APCu trong Windows?Tôi đã tìm thấy cái này . Nhưng tôi cần một giải pháp cho Windows.Tôi sử dụng PHP 5.5.6 (Tôi có gói XAMPP).phpwindowsapc ...

Remove single quotes from string python list
Remove single quotes from string python list

Treat the text as a row from a CSV formatted file:import csv import StringIO result = ...

How do you count positions in python?
How do you count positions in python?

You could use combination of zip and Countera = (abcd) b = (a5c1) c = (b51d) from collections import Counter zippedList = list(zip(a,b,c)) print(zipped: {}.format(zippedList)) final = ...

Hướng dẫn strpbrk php
Hướng dẫn strpbrk php

(PHP 5, PHP 7, PHP 8)strpbrk — Search a string for any of a set of charactersDescriptionstrpbrk(string $string, string $characters): string|falseParameters string The string where characters is ...

Mua lịch cơm có thịt 2023
Mua lịch cơm có thịt 2023

Công ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Hoàn Mỹ Hotline: 028 38 336336 Văn phòng Q5: 273B An Dương Vương, P3, Q5, TP.HCM Văn phòng Q3: 384/1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, ...

How to change value in array python
How to change value in array python

Change a list element requires an index.list_object[index] = new_value Using enumerate, you can iterate the list and get a indexes.>>> x = [[1,2], [1,4]] >>> for i, element in ...

Hướng dẫn python function parameters
Hướng dẫn python function parameters

Mục lục Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi ...