Thuộc tính html

Thuộc tính trong HTML được sử dụng để xác định các đặc điểm của phần tử. Nó được đặt bên trong thẻ mở của phần tử. Tất cả các thuộc tính được tạo thành từ hai phần – tên (tên)  và giá trị ( giá trị)

 • Các Name là tài sản bạn muốn thiết lập. Ví dụ: Phần tử 

   đoạn văn trong ví dụ này mang một thuộc tính có tên là align . Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để chỉ ra sự căn chỉnh của đoạn văn trên trang.

 • Các Giá trị là những gì bạn muốn đánh giá thiết lập và luôn đặt trong trích dẫn. Ví dụ dưới đây cho thấy ba giá trị có thể có của thuộc tính căn chỉnh. trái, giữa và phải

Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, World Wide Web Consortium (W3C) đề xuất đặt hết chữ thường

Ví dụ về thuộc tính trong HTML

 

 
  
   Align Attribute Example 
  
	
  
   

Trái

Giữa

Phải

Kết quả hiển thị sẽ như sau

Trái
                  Giữa
                                        Phải

Có 4 thuộc tính cốt lõi được sử dụng trong HTML. Bao gồm

 • nhận dạng
 • tiêu đề
 • lớp học
 • phong cách

Thuộc tính id trong HTML

Thuộc tính id trong HTML được sử dụng để nhận diện bất kỳ yếu tố nào trong một trang HTML. Có 2 lý do chính mà bạn có thể muốn sử dụng thuộc tính id trên một phần tử

 • Nếu một phần thuộc tính id của mạng được nhận dạng duy nhất, thì có thể chỉ xác định phần tử đó và nội dung của nó
 • Nếu bạn có 2 phần tử giống nhau trong 1 trang web. Bạn có thể sử dụng thuộc tính id để phân biệt giữa các phần tử cùng tên

Có thể bạn cần →   So sánh Samsung Galaxy S23 Series với S22. Có gì mới không?

Ví dụ

Giải thích HTMl là gì ?

Giải thích rằng CSS là gì ?

Thuộc tính tiêu đề trong HTML

Thẻ này được xác định đơn giản đó chính là tiêu đề của một trang web hoặc 1 đoạn văn. Ví dụ

Trợ Giúp Nhanh | Kiến thức đời sống, sức khỏe và công nghệ

Thuộc tính Class trong HTML

Lớp trong HTML được sử dụng để kết hợp một phần tử với một Biểu định kiểu và xác định lớp của nguyên tố

Chúng tôi đã thấy một số thẻ HTML và cách sử dụng chúng như thẻ tiêu đề 

,

. Đoạn thẻ văn bản 

và các thẻ khác. Cho đến nay, chúng tôi đã sử dụng chúng ở dạng đơn giản nhất, nhưng hầu hết các thẻ HTML cũng có thể có Thuộc tính HTML thuộc tính, là các bit thông tin bổ sung. Có 4 thuộc tính chính là Thuộc tính Title Attribute, Thuộc tính Id Thuộc tính. Thuộc tính Class Attribute, Thuộc tính Style Attribute

Một thuộc tính Thuộc tính HTML được sử dụng để xác định các đặc điểm của phần tử HTML. And used side in the open tag of the death section. Tất cả các thuộc tính được tạo thành từ hai phần – tên và giá trị

 • Các tên là tài sản bạn muốn thiết lập. Ví dụ. phần tử 

    đoạn văn trong ví dụ này mang một thuộc tính có tên là căn lề align. Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để chỉ ra sự điều chỉnh của đoạn văn trên trang

 • Các giá trị là những gì bạn muốn đánh giá giá trị của tài sản được thiết lập và luôn đặt trong trích dẫn. Ví dụ dưới đây cho thấy ba giá trị có thể có của thuộc tính căn chỉnh. trái, giữa và phải

Tên thuộc tính và giá trị thuộc tính không phân biệt chữ hoa chữ thường. Tuy nhiên, World Wide Web Consortium (W3C) đề xuất các thuộc tính / giá trị thuộc tính chữ thường trong tiêu đề xuất HTML 4 của họ

Thí dụ

Xem Pen HTML – Thuộc tính 1 của Đỗ Phương Nguyên (@xiluom78) trên CodePen

Thuộc tính cốt lõi – Core Attributes

Bốn thuộc tính cốt lõi có thể được sử dụng trên phần lớn các phần tử HTML (mặc dù không phải tất cả) là

 • Nhận dạng
 • Tiêu đề
 • Lớp học
 • Phong cách

1. Id thuộc tính

Thuộc tính id của một thẻ HTML có thể được sử dụng để nhận diện bất kỳ yếu tố nào trong một trang HTML. Có hai lý do chính mà bạn có thể muốn sử dụng thuộc tính id trên một phần tử –

 • If an id id id id mang id như một số nhận định dạng duy nhất. Thì có thể chỉ xác định phần tử đó và nội dung của nó

 • Nếu bạn có hai phần tử giống nhau trong một trang web (hoặc trang định dạng). Bạn có thể sử dụng thuộc tính id để phân biệt giữa các phần tử có cùng tên

Xem thêm.   Thẻ a Trong HTML - Thuộc Tính Của Thẻ a Trong HTML

Chúng ta sẽ thảo luận về style sheet trong phần hướng dẫn riêng. Bây giờ, chúng ta hãy sử dụng thuộc tính id để phân biệt giữa hai đoạn văn bản như hình dưới đây

Thí dụ

Đoạn này giải thích HTML là gì

Đoạn này giải thích tiêu đề là gì

2. Thuộc tính tiêu đề Tiêu đề

Các thuộc tính title cho một title gợi ý cho phần tử. Cú pháp của họ cho thuộc tính title giống như được giải thích cho id thuộc tính

Hành vi của thuộc tính này sẽ phụ thuộc vào phần tử mang nó. Mặc dù nó thường được hiển thị dưới dạng chú giải công cụ khi con trỏ đi qua phần tử hoặc khi phần tử đang tải

Thí dụ

Xem Pen HTML – Thuộc tính 2 của Đỗ Phương Nguyên (@xiluom78) trên CodePen

Bây giờ hãy thử đưa con trỏ của bạn qua “Ví dụ về thẻ tiêu đề”. Và bạn sẽ thấy rằng bất kỳ tiêu đề nào bạn đã sử dụng trong mã của mình đều xuất hiện dưới dạng chú giải công cụ của con trỏ

3. Thuộc tính class

Các lớp thuộc tính được sử dụng để kết hợp một phần tử với một biểu định kiểu và xác định lớp của nguyên tố. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về cách sử dụng lớp thuộc tính khi bạn học Cascading Style Sheet (CSS). Vì vậy, bây giờ bạn có thể tránh nó

Giá trị của thuộc tính cũng có thể là danh sách tên lớp được phân tách bằng dấu cách

Ví dụ

class = "className1 className2 className3"

4. Thuộc tính Style

Thuộc tính style cho phép bạn chỉ định các quy tắc Cascading Style Sheet (CSS) trong phần tử HTML

Xem Pen HTML – Thuộc tính 3 của Đỗ Phương Nguyên (@xiluom78) trên CodePen

Tại đây, bạn cần hiểu các thuộc tính HTML là gì và làm thế nào chúng có thể được sử dụng khi định dạng nội dung. Và tham khảo chuỗi bài viết tự học CSS của chúng tôi Hiện tại

Xem thêm.   Thuộc tính data-* HTML

Thuộc tính quốc tế hóa

Có ba thuộc tính quốc tế hóa, có sẵn cho hầu hết (mặc dù không phải tất cả) phần tử XHTML

 • thư mục
 • lang thang
 • xml. lang thang

1. Thuộc tính dir

Các thuộc tính của thư mục cho phép bạn chỉ chọn các trình duyệt về hướng trong đó văn bản được hiển thị. Thuộc tính thư mục có thể nhận một trong hai giá trị, như bạn có thể thấy trong bảng sau

Giá trịÝ nghĩaltrTrái sang phải (giá trị mặc định)rtlTừ phải sang trái (đối với các ngôn ngữ như tiếng Do Thái hoặc tiếng Ả Rập được đọc từ phải sang trái)

Thí dụ

Xem Pen HTML – Thuộc tính dir của Đỗ Phương Nguyên (@xiluom78) trên CodePen

Khi thuộc tính dir được sử dụng trong thẻ . Nó xác định cách văn bản sẽ được trình bày trong toàn bộ tài liệu. Khi được sử dụng trong một thẻ khác. Nó sẽ kiểm soát hướng của văn bản đối với nội dung của thẻ đó.

2. Thuộc tính lang

Các thuộc tính lang cho phép bạn chỉ đọc ngôn ngữ chính được sử dụng trong một tài liệu. Nhưng thuộc tính này đã được giữ trong HTML chỉ để tương thích ngược với các phiên bản trước của HTML. Thuộc tính này đã được thay thế bằng thuộc tính xml. lang trong các tài liệu XHTML mới

Giá trị của thuộc tính lang là mã ngôn ngữ hai ký tự tiêu chuẩn ISO-639. Kiểm tra Mã ngôn ngữ HTML. ISO 639 để biết danh sách đầy đủ các ngôn ngữ mã hóa

Thí dụ

Xem Pen HTML – Thuộc tính lang của Đỗ Phương Nguyễn (@xiluom78) trên CodePen

Thuộc tính xml. lang thang

Thuộc tính xml. lang is the instead XHTML for thuộc tính lang. Giá trị của thuộc tính xml. lang phải là mã quốc gia ISO-639 như đã được cập nhật trong phần trước

Thuộc tính Chung HTML Generic Attributes

Đây là bảng một số thuộc tính khác có thể sử dụng chung cho nhiều thẻ HTML

Thuộc tínhTùy chọnMô tả align phải, trái, giữaCó thể chỉnh theo chiều ngang của thẻvaligntrên cùng, giữa, dưới cùngCó thể chỉnh sửa theo chiều dọc của các thẻ trong phần tử HTML. bgcolorgiá trị số, hệ thống thập phân, RGBĐặt hình nền phía sau một phần tử backgroundURL Đặt hình nền phía sau một phần tửid Người dùng xác định Đặt tên cho một phần tử để sử dụng với Trang tính kiểu xếp tầng. lớp Người dùng xác định Phân loại một phần tử để sử dụng với Trang tính kiểu xếp tầng. chiều rộng Giá trị sốChỉ định chiều rộng của bảng, hình ảnh hoặc bảng ô. height Giá trị sốChỉ định chiều cao của bảng, hình ảnh hoặc bảng ô. titleNgười dùng xác định Tiêu đề “bật cửa sổ” của các phần tử

Xem thêm.   Mã ngôn ngữ HTML - Mã ISO ngôn ngữ

Thuộc Tính Toàn Cục HTML Global Attributes

Các thuộc tính toàn cục HTML thuộc tính toàn cầu là các thuộc tính có thể được sử dụng với tất cả các phần tử HTML