Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024

Vô cùng thương tiếc Bà Nguyễn Hòa An đã ra đi. Giáo Hội PGHH đã mất đi một đồng đạo cao niên đầy công đức và hạnh quả. Chúng tôi thành kính chia buồn cùng Anh Chi, Cô Hùynh Mai, Dượng Trần Văn Tài, và Tang Quyến. Cầu nguyện hương linh Bà Nguyễn Hòa An được Phật Tổ Phật Thầy, cùng chư Phật tiếp rước vãng sanh về Miền Tịnh độ. Nam Mô A di đà Phật.

Thành kính Phân ưu.

Gia đình Trần Bá Phải.

Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024

Nhân đây, xin Phân Ưu thân mẫu nhà văn Nguyễn Huỳnh Mai, cũng là nhạc mẫu của Ông Trần Văn Tài - Chánh thư ký Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo Nam California, Chị cô cậu ruột của đồng hương Nguyễn Tấn Thuận là :

Cụ Bà Quả phụ NGUYỄN LONG THÀNH NAM

nhủ danh NGUYỄN HOÀ AN

Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925 ( 1 tháng 6 Ất Sửu )

tại Long Xuyên An Giang. Từ trần 2 giờ trưa ngày 28

tháng 5 năm 2016 ( 22 tháng 4 Bính Thân ) tại Orange

Coast Memorial Medical Center thành phố Fountain

Valley,CA 92708. Hưởng đại thọ 92 tuổi.

Và nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm tiêu diêu nơi miển cực lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Nay kính,

NGUYỀN Phú Thứ từ Pháp.

Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024

VẠN HẠNH

KHỔNG TRỌNG HINH

Được tin cụ bà Nguyễn Hòa An, là thân mẫu của chị Nguyễn Huỳnh Mai (PK Báo Chí) vừa từ trần Thành kính chia buồn cùng anh chị Trần văn Tài, Nguyễn Huỳnh Mai cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu cụ bà sớm về cõi Phật.

Gia đình Hinh, Loan

LU HUNG

Thành thật chia buồn cùng chị Nguyễn Huỳnh Mai cùng toàn thể tang quyến.

Nguyện cầu Cụ bà sớm về cõi Phật.

Gđ Lu Hung

TRẦN ĐÌNH CƯỜNG

Được tin Thân mẫu của chị Nguyễn Huỳnh Mai (BC 2) vừa từ trần.

Xin thành kính chia buồn cùng Huỳnh Mai, anh Tài và tang quyến.

Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Phật.

TDC.

ĐOÀN VIẾT TUỆ

Thành kính chia buồn cùng anh chị Trần văn Tài, Nguyễn Huỳnh Mai và tang quyến.

Gia đình Đoàn Viết Tuệ

VI THUẤN

Thành kính phân ưu cùng ký giả Nguyễn Huỳnh Mai và gia đình. Vi Thuấn

BẢO HÂN

Được tin Thân mẫu VH. Nguyễn Huỳnh Mai (BC.) là : Bà Quả phụ Nguyễn Long Thành Nam Nhũ danh Nguyễn Hoài An

Vừa mãn phần vào 2:00 giờ trưa ngày 28/5/2016 tại Fountain Valley , Nam California , USA. Hưởng thọ 92 tuổi . Đại gia đình Vạn Hạnh thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Chị Nguyễn huỳnh Mai/ Trần văn Tài và tang quyến . Nguyện cầu hương hồn Cụ Bà sớm Tiêu Diêu Miền Cực Lạc . TM. Hội AHVH. Bảo Hân

TUÝ HOA

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Huỳnh Mai và gia đình. Nguyện cầu hương linh Cụ Bà sớm về cõi Niết Bàn Túy Hoa

TRẦN HUYNH DZUNG

Lời chia buồn từ Saigon,Vietnam.

Nguyện cầu hương linh Bà sớm được siêu thoát.

BùiQuốcCường

Thưa chị Nguyễn Huỳnh Mai BáoChí II ,

Nhận được tin buồn Bà Quả Phụ NguyễnLongThànhNam , nhủ danh Nguyễn Hòa An , là thân mẫu của chị Nguyễn Huỳnh Mai cựu SV ĐH VạnHạnh phân khoa VănHọc & KhoaHọc NhânVăn, ban BáoChí Khóa II ; đã mãn phần vào lúc 14giờ chiếu thứ bẩy 28 tháng 5 năm 2016 vừa qua tại Bệnh Viện Orange Coast Memorial ở TP FountainValley Nam California. Hưởng thọ 92 tuổi .

Lễ phát tang sẽ được cử hành vào lúc 9am sáng chủ nhật 5 tháng 6 năm 2016 tại Peek Family Funeral Home, số 7801 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683 .

Lễ di quan sẽ được tổ chức vào lúc 11:15 am sáng thứ hai 6 tháng 6 năm 2016 sau đó linh cửu sẽ được hỏa táng cùng ngày .

Xin được gởi lời chia buồn chân thành nhất đến chị NguyễnHuỳnhMai và anh TrầnVănTài cùng gia đình tang quyến .

Xin cầu nguyện hương linh người quá cố sớm siêu sinh tịnh độ .

ThànhKínhPhânƯu .

BùiQuốcCường và giađình .

Tiêu diêu miền cực lạc là gì năm 2024

Hiep Nguyen (Sacramento)

Kính chào anh chị TÀI,

Nhận được tin buồn Cụ Bà Nguyễn Hòa An đã vĩnh viễn ra đi, gia đình chúng tôi xin Thành Kính Phân Ưu cùng Anh chị và tang quyến.

Đồng thành tâm cầu nguyện cho Cụ Bà, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực lạc.

Đồng thời, chúng tôi sẽ tổ chức Lễ cầu siêu cho hương linh Cụ Bà vào lúc 10 giờ sáng ngày mai (Chủ Nhật ngày 29/5/2016) tại Hội Quán PGHH Sacramento và những tuần lễ kế tiếp.

Gia đình Nguyễn Văn Hiệp

Đồng kính bái.

***

Lư Kiến Sơn (Việt Nam)

Vô cùng thương tiếc cụ bà!

Xin thành kính chia buồn Cô và gia đình.

Đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Cụ Bà NGUYỄN HÒA AN 92 tuổi được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Cho con xin gởi lời cầu nguyện cho cụ bà:

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh cụ bà NGUYỄN HÒA AN 92 tuổi A Di Đà Phật.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh cụ bà NGUYỄN HÒA AN 92 tuổi A Di Đà Phật.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới, tam thập lục vạn ức, nhất thập nhất vạn, cửu thiên ngũ bá, đồng danh đồng hiệu, Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh cụ bà NGUYỄN HÒA AN 92 tuổi A Di Đà Phật.

Cháu Sơn

Thơ tặng Cụ Nguyễn Hòa An của Lư Liến Sơn 31-5-2016

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chia buồn gởi đến Nguyễn Long gia,

LIÊN LẠC VIÊN xưa Thầy mến mà!

Hưởng tuổi chín hai tròn Đạo nghĩa,

Nay về Cực Lạc trổ sen hoa.

Cháu con thành kính yêu tiền bối,

Chít chắc phân ưu tiếc cụ bà.

Những ước chơn linh ngồi thượng phẩm,

Danh truyền hậu thế tuyệt bài ca.

---31/6/2016

Lư Kiến Sơn

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Phân ưu thành kính đến tang gia,

Cầu nguyện hương linh của cụ bà,

Sớm đến liên hoa sen cửu phẩm,

Mau về cực lạc cõi Di Đà,

Chín mươi hai tuổi tròn ân nghĩa,

Mãn kiếp đền xong nợ thế gia,

Trần tục xả buông niềm luyến ái,

Tây phương lạc cảnh đáo lai nhà,

San Jose 29/05/16

Cư Sĩ Chánh Tâm

***

Châu Lang (Việt Nam)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Đồng Đạo chúng em ở quê nhà, vô cùng thương tiếc khi hay tin THÂN MẪU Chị Nguyễn Huỳnh Mai đã vĩnh biệt cõi đời. Xin chân thành kính lời chia buồn cùng Tang Quyến.

THÀNH TÂM NGUYỆN CẦU

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (ba lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (ba lần)

Cầu Phật Tổ Phật Thầy, nay con thành tâm cầu nguyện cho Bà Cụ NGUYỄN HÒA AN, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhứt Thập Nhứt Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh A Di Đà Phật.

***

Tran Quoc Si (Hoa Thịnh Đốn)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Em và gia đình vô cùng xúc động khi nhận được tin: Thân mẫu của chị Nguyễn Huỳnh Mai và là Nhạc mẫu của anh Trần Văn Tài, Chánh Thư Ký BTS.PGHH miền Nam California, là:

Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM

nhũ danh NGUYỄN HÒA AN

Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925.

Từ trần lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016

(nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Thân).

Tại bệnh viện Orange Coast Memorial,

Thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng chị Nguyễn Huỳnh Mai, anh Trần Văn Tài và Tang quyến.

Đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Cụ Bà NGUYỄN HÒA AN được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Hoa Thịnh Đốn, ngày 29 tháng 5 năm 2016.

Ông Bà Trần Văn Mết, Nguyễn thị Bạch Nguyệt

Vợ chồng Trần Quốc Sĩ và các con

***

Tran, Anh (Minesota)

Kính gởi Chị Huỳnh Mai,

Chúng em vô cùng đau buồn và thương tiếc Thím Tư.

Em sẽ báo ngay cho Bố Mẹ em biết tin chẳng lành này.

Gia đình chúng em xin chia buồn với các Anh Chị cùng Tang quyến.

Cầu nguyện cho Hương Linh Cụ Nguyễn Hòa An sớm tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

Chị cho em số điện thoại của chị và địa chỉ của funeral home.

Em Tuyết Anh

Tuyet-Anh Tran

***

Trương Văn Thạo

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

Gia đình chúng tôi xin chia buồn cùng Anh Chị Nguyễn Huỳnh Mai và tang quyến.

Chúng tôi thành tâm cầu nguyện: "Phật Tổ, Phật Thầy, cho cụ Bà NGUYỄN HÒA AN nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc !".

Nam Mô A Di Đà Phật.

Nhắc lại kỷ niệm khó quên mà cụ Bà Hòa An (Cô năm) rất có nhiều tình thương đối với gia đình chúng tôi:

-Vào Lễ Đản Sanh của Đức Thầy năm 2003. Đồng Đạo các nơi tựu về rất đông. Chúng tôi được lời mời của Ông Bà Trần Văn Tài, mời đi ăn cơm tối. Cụ Bà hay được, hỏi ?. Có chú Thiếm Thạo đi không ?. Huỳnh Mai nói có (Huỳnh Mai kể lại). Vậy cho tôi đi với.

- Lần thứ hai. Chúng tôi Trương Văn Thạo, có Tổ chức Đại Lễ 18/5/2009,tại Dallas- Forworth. Chúng tôi có nhã ý mời Bà cụ đến dự cho vui. Bà cụ cố gắng chuẩn bị gần cả tháng trước (Anh Tài kể lại). Nhưng giờ chót, Bà cụ bị đau đi không được !!!

Hôm nay hay tin Bà cụ đã ra đi vĩnh viển !. Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc !.

Trương Văn Thạo và Gia đình.

000

HUỲNH VĂN LIÊM (Sacramento)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng tôi vô cùng xúc động, nhận được tin: Thân mẫu của Đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai và là Nhạc mẫu của Đồng đạo Trần Văn Tài, Chánh Thư Ký BTS.PGHH miền Nam California, là:

Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM

nhũ danh NGUYỄN HÒA AN

Sanh ngày 21 tháng 7 năm 1925.

Từ trần lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016

(nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Thân).

Tại bệnh viện Orange Coast Memorial,

Thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng đồng đạo Nguyễn Huỳnh Mai, Trần Văn Tài và Tang quyến.

Đồng thành tâm cầu nguyện: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh Cụ Bà NGUYỄN HÒA AN được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Nam mô A Di Đà Phật!

Sacramento, ngày 29 tháng 5 năm 2016.

TM. Ban Trị Sự PGHH Sacramento

Hội Trưởng,

(đã ký)

HUỲNH VĂN LIÊM

000

Jonathan Daw (Luân Đôn)

Dear Family, I was very sad to hear the news that Ba Ngoai has passed away. She was a very special lady who always showed so much love to the family. My mother was also very sad to hear the news and is on her way to LA as I send this email. I am sure that my father and I will follow shortly.

For now I send my deepest condolences to you but also look forward to seeing you all soon despite the unfortunate circumstances.

Love,

Jonathan

000

Dung Nguyen (Houston, Texas)

PHÂN ƯU.

Chúng tôi vô cùng tiếc thương khi hay tin Bà Nguyễn Long Thành Nam là Bác Nguyễn Hòa An.

Sinh ngày 21 tháng 7 năm 1925, vừa tạ thế lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy tháng 5 năm 2016 ( nhằm 22 tháng 4 năm Bính Thân ) tại thành phố Hungtington Beach ,CA Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính chia buồn cùng Anh Trần Văn Tài và Chị Nguyễn Huỳnh Mai cùng tang quyến.

Nguyện cầu Phật Tổ, Phật Thầy, từ bi cứu độ vong linh Bác Nguyễn Hòa An ,được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền cực lạc.

Thành kính phân ưu,

Houston 5 /29/2016

TM BTS/GH/PGHH/ Houston

HT. Nguyễn Anh Dũng.

000

CHI THIEN HO

Kinh anh, chi Hai, quy anh, chi va quy chau,

Vua di xa ve, em qua sung so hay tin Thiem vua tu gia anh, chi, em minh ra di vao coi vinh hang.

Vo, chong em rat buon vi vo, chong em rat quy Thiem va anh chi. Nho chi, vo em tim hieu ve dao Phat Giao Hoa Hao. Nho chu, thiem nen Chi co thien duyen dong gop cho nen dao noi theo vet chan khai son da thach cua song than da hy sinh gian kho phung su dao phap.

Huan noi anh Hai hoi tai sao ve huu khong sang tham nguoi than o California. Em noi vo, chong em se sang vao dip le nam nay de truoc tham Thiem, tham anh chi va tat ca ban be thanh thuong va dong dao.

Chieu nay, vo chong em qua dau buon vi se khong bao gio gap lai Thiem nua.

Anh, chi Hai kinh men,

Vo, chong em va cac chau xin thap nen huong long nguyen cau chu Phat, Duc Thay te do huong linh Thiem tieu dieu noi mien Cuc Lac va thanh kinh chia buon cung anh, chi Hai, quy anh, chi va quy chau.

Kinh thu,

Ho Thien Chi

000

Khai Xuân (Việt Nam)

Tôi vừa nhận được tin bà thân mẫu của cô đã qua đời hưởng thọ 92 tuổi. Tôi thành thật chi buồn cùng cô và gia đình. Cầu xin ơn trên độ cho bà được vãng sanh nơi miền cực lạc.

Xuân Trai kính bái.

000

An Binh (Việt Nam)

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Chúng con vô cùng thương tiếc người bà đáng kính, người đồng đạo hữu phước được cận Thầy, là cây đại thọ của Đạo đã về cõi Phật, là:

Cụ Bà NGUYỄN LONG THÀNH NAM

nhũ danh NGUYỄN HÒA AN

Từ trần lúc 2 giờ trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 5 năm 2016

(nhằm ngày 22 tháng 4 năm Bính Thân).

Tại bệnh viện Orange Coast Memorial,

Thành phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thượng thọ 92 tuổi.

Xin thành kính phân ưu cùng cô chú: Nguyễn Huỳnh Mai, Trần Văn Tài và Tang quyến.

Chúng con thành tâm nguyện cầu cho bà: Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát chốn mê đồ, vãng sanh miền Cực Lạc.

Ngày 30 tháng 5 năm 2016

Gia đình cháu Bùi Thanh Hải

000

Phan Kim Chi & Phuong (California, Hoa Kỳ)

Vo cung xuc dong, vua nhan duoc tin Bac mat, toi thanh that chia buon cung Anh Chi va gia dinh vuot qua noi dau mat mat to lon nay.

Toi thanh tam cau nguyen cho vong linh Bac duoc ve coi Phat.

THANH KINH PHAN UU

Phan Kim Chi & Phuong

000

Thoa Phan (Việt Nam)

Hôm nay bạn đại diện TPHCM đi từ thiện Bến Tre và Vĩnh Long nhân tiện đông người dự đã cầu nguyện cho mẹ chị. Em có để tên tuổi và ở bàn cầu nguyện nơi văn phòng. Mong chị và những người thân trong gia đình vượt qua đau thương và mất mát lớn lao này . Ngày mai là giổ của dì hai Mướt em cúng. Có sự trùng hợp sau này dễ nhớ là ngày giổ mẹ của chị, thì 2 ngày sau là giổ Dì hai Mướt của em và cách 2 ngày sau nữa là giổ Đức Bà. Chắc chắn các bà sẽ gặp nhau và tu tiếp.

Em Thoa

000

Vũ Nguyễn (Atlanta, Georgia)

Cháu nhận được thông tin và sẽ báo với các đồng đạo. Xin thành kính phân ưu cùng cô và gia đình. Xin cầu nguyện cho vong linh bà được giải thoát về nơi an lạc.

Cháu,

Vũ Nguyễn 000

Bùi Quang Định (Việt Nam)

NAM Ô A DI ĐÀ PHẬT

HÔM NAY, CON XIN CẦU NGUYỆN ƠN TRÊN PHẬT TỔ, PHẬT THẦY, ĐỨC THẦY, QUAN THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN, CHƯ VỊ SƠN THẦN, CHƯ VỊ NĂM NON BẢY NÚI, CẢM ỨNG CHỨNG MINH, XIN HÃY TIẾP DẪN VONG LINH CỦA CỤ BÀ NGUYỄN HÒA AN, ĐƯỢC THOÁT CHỐN MÊ ĐỒ, VÃNG SANH MIỀN CỰC LẠC.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

NGHE TIN NÀY CON BUỒN QUÁ CÔ ƠI, CÔ HÃY RÁN LÊN, BÀ ĐÃ VỀ VỚI ÔNG VÀ ĐỨC THẦY RỒI ĐÓ, MÌNH PHẢI RÁN LÀM THÊM ĐIỀU THIỆN MAI NÀY SẼ GẶP LẠI BÀ, ÔNG VÀ ĐỨC THẦY MÌNH THÔI.