Xổ số điện toán ngày 16 tháng 11

Kỳ vé

Show

  00958 | Thứ năm, ngày 16/11/2023

  03 05 10 18 44 49 28

  Bảng thống kê số người trúng giải Power 6/55 Thứ năm, ngày 16/11/2023

  Giá trị Jackpot 1: 35.952.406.950 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.225.328.000 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp SL thưởng Giá trị giải Jackpot 16 x 035.952.406.950đ Jackpot 25 x 14.225.328.000đ Giải nhất5 x 3 40.000.000đ Giải nhì4 x 461 500.000đ Giải ba3 x 10564 50.000đ

  In Vé Dò

  Thống Kê

  Phóng To

  Các kỳ xổ số power 6/55 trước

  Kỳ vé

  00957 | Thứ ba, ngày 14/11/2023

  04 09 12 15 22 38 40

  Bảng thống kê số người trúng giải Power 6/55 Thứ ba, ngày 14/11/2023

  Giá trị Jackpot 1: 34.196.392.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 4.030.215.300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp SL thưởng Giá trị giải Jackpot 16 x 034.196.392.650đ Jackpot 25 x 04.030.215.300đ Giải nhất5 x 13 40.000.000đ Giải nhì4 x 754 500.000đ Giải ba3 x 13994 50.000đ

  In Vé Dò

  Thống Kê

  Phóng To

  Kỳ vé

  00956 | Thứ bảy, ngày 11/11/2023

  02 03 04 19 41 42 23

  Bảng thống kê số người trúng giải Power 6/55 Thứ bảy, ngày 11/11/2023

  Giá trị Jackpot 1: 32.810.830.500 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.876.263.950 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp SL thưởng Giá trị giải Jackpot 16 x 032.810.830.500đ Jackpot 25 x 03.876.263.950đ Giải nhất5 x 13 40.000.000đ Giải nhì4 x 461 500.000đ Giải ba3 x 10208 50.000đ

  In Vé Dò

  Thống Kê

  Phóng To

  Kỳ vé

  00955 | Thứ năm, ngày 09/11/2023

  08 17 24 34 39 48 44

  Bảng thống kê số người trúng giải Power 6/55 Thứ năm, ngày 09/11/2023

  Giá trị Jackpot 1: 31.420.540.650 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.721.787.300 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp SL thưởng Giá trị giải Jackpot 16 x 031.420.540.650đ Jackpot 25 x 03.721.787.300đ Giải nhất5 x 7 40.000.000đ Giải nhì4 x 429 500.000đ Giải ba3 x 9408 50.000đ

  In Vé Dò

  Thống Kê

  Phóng To

  Kỳ vé

  00954 | Thứ ba, ngày 07/11/2023

  12 18 20 28 35 52 25

  Bảng thống kê số người trúng giải Power 6/55 Thứ ba, ngày 07/11/2023

  Giá trị Jackpot 1: 35.075.545.050 đồng Giá trị Jackpot 2: 3.563.949.450 đồng

  Giải thưởng Trùng khớp SL thưởng Giá trị giải Jackpot 16 x 135.075.545.050đ Jackpot 25 x 03.563.949.450đ Giải nhất5 x 12 40.000.000đ Giải nhì4 x 616 500.000đ Giải ba3 x 12286 50.000đ

  In Vé Dò

  Thống Kê

  Phóng To