Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bộ tài liệu Các dạng bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán năm 2023-2024 trình bày cấu trúc đề thi, tổng hợp các dạng bài tập hay xuất hiện trong đề thi môn Toán vào lớp 10 của các tỉnh, thành phố với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh củng cố kiến thức, có kế hoạch ôn luyện hiệu quả để đạt điểm cao trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

 • Bộ Đề thi vào lớp 10 môn Toán (có đáp án)
 • 1000 bài tập Toán 9 ôn thi vào 10 (có đáp án)

Các dạng bài tập ôn thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024

Chỉ từ 150k mua trọn bộ Đề ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024 bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official - nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

- Bộ đề thi vào 10 Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng gồm 8 đề thi CHÍNH THỨC từ năm 2015 → 2023 có lời giải chi tiết giúp Giáo viên có thêm tài liệu ôn thi Toán vào 10 Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng:

Xem thử Đề vào 10 Hà Nội Xem thử Đề vào 10 TP.HCM Xem thử Đề vào 10 Đà Nẵng

- Bên cạnh đó là bộ 195 đề luyện thi Toán vào 10 có đầy đủ lời giải chi tiết:

Xem thử Đề ôn vào 10

Quí Thầy/Cô có thể tìm thấy rất nhiều tài liệu ôn vào 10 môn Toán năm 2023 như chuyên đề, bài toán thực tế, bài toán cực trị, ....:

Xem thử Tài liệu ôn vào 10

 • Lịch thi vào lớp 10 năm 2024
 • Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024
 • Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 Hà Nội
 • Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 TP. Hồ Chí Minh
 • Cấu trúc đề thi vào lớp 10 môn Toán năm 2024 Đà Nẵng
 • Các dạng bài Rút gọn biểu thức ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng bài Giải phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng bài Giải hệ phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng bài Giải bất phương trình ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng bài Đồ thị hàm số ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng bài Phương trình chứa tham số ôn thi vào 10 môn Toán năm 2024
 • Các dạng toán Hệ thức Vi-et ôn thi vào lớp 10 năm 2024
 • Các dạng bài Giải bài toán bằng cách lập phương trình ôn thi vào 10 năm 2024
 • Các dạng toán thực tế ôn thi vào lớp 10 năm 2024
 • Các dạng toán Hình học ôn thi vào lớp 10 năm 2024
 • Các dạng Toán nâng cao ôn thi vào lớp 10 năm 2024

Các dạng bài Rút gọn biểu thức ôn thi vào 10 môn Toán

Dạng 1: Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Phương pháp

Để tìm điều kiện xác định của biểu thức ta làm như sau

B1: Đưa ra điều kiện xác định của biểu thức trong đó lưu ý một số kiến thức sau

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
xác định ⇔A ≥ 0 (biểu thức A là đa thức)

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
xác định ⇔ B ≠ 0 (biểu thức A, B là đa thức)

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
xác định ⇔ B > 0 (biểu thức A, B là đa thức)

B2: Giải điều kiện và kết hợp các điều kiện

B3: Kết luận

Ví dụ 1

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Điều kiện

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy điều kiện xác định của P là x ≥ 0 và x ≠ 1

Ví dụ 2

Tìm điều kiện xác định của biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Điều kiện xác định của P là

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy điều kiện xác định của P là x ≥ 0 và x ≠ 9

Dạng 2: Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai, chứa phân thức đại số

Phương pháp

Bước 1:

Tìm điều kiện xác định.

Bước 2:

Tìm mẫu thức chung, quy đồng mẫu thức, rút gọn tử, phân tích tử thành nhân tử.

Ở bước này ta hay áp dụng các hằng đẳng thức để phân tích, chẳng hạn như:

Sử dụng hằng đẳng thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Sử dụng hằng đẳng thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Sử dụng hằng đẳng thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Sử dụng hằng đẳng thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Sử dụng hằng đẳng thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

+ Đổi dấu phân thức:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bước 3:

Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung của tử và mẫu.

Bước 4:

Khi nào phân thức tối giản thì ta hoàn thành việc rút gọn.

Ví dụ 1

Rút gọn biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

với x > 0, x ≠ 4

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy kết quả rút gọn biểu thức đã cho là:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Chú ý: Ví dụ trên đề bài đã cho trước điều kiện của biểu thức nên ta không phải đi tìm. Nếu đề bài chưa cho điều kiện xác định ta phải tìm điều kiện trước rồi mới rút gọn

Ví dụ 2

Rút gọn biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

với x > 0, x ≠ 4, x ≠ 9

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy kết quả rút gọn biểu thức đã cho là:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dạng 3: Tính giá trị của biểu thức khi biết giá trị của biến

Phương pháp

Bài toán: Cho biểu thức P(x) tính giá trị của biểu thức khi x = a (a là số thực)

Cách giải:

+ Nếu biểu thức P(x) đã rút gọn thì trong biểu thức ta thay x bởi a rồi tính

+ Nếu biểu thức P(x) chưa rút gọn thì ta rút gọn P(x) rồi thay x bởi a và tính

Chú ý: Đôi khi ta cũng phải biến đổi số thực a trước rồi mới thay vào biểu thức P(x)

Ví dụ 1: Cho biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

với x > 0

Tính giá trị của P khi x = 4

Giải

Ta thấy x = 4 thỏa mãn điều kiện xác định nên tồn tại giá trị của biểu thức P khi

x = 4

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Khi x = 4 thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy khi x = 4 thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ví dụ 2: Cho biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

với x > 0 và x ≠ 4. Tính giá trị của P khi

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Ta thấy

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thỏa mãn điều kiện xác định nên tồn tại giá trị của biểu thức P khi
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Khi

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy khi

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thì
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dạng 4: Tính giá trị của biến để biểu thức thỏa mãn yêu cầu cho trước

Phương pháp

Bài toán 1: Tìm x để P(x) = Q (Q có thể là một số hoặc một biểu thức cùng biến với biểu thức P)

Cách giải:

B1: Tìm điều kiện xác định của P(x)

B2: Xét phương trình P(x) = Q, giải phương trình tìm x

B3: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện nếu thỏa mãn thì nhận, không thỏa mãn thì loại

Bài toán 2: Tìm x để P(x) > a, P(x) < a, P(x) ≥ a, P(x) ≤ a (Q có thể là một số hoặc một biểu thức cùng biến với biểu thức P)

Cách giải:

B1: Tìm điều kiện xác định của P(x)

B2: Xét phương trình P(x) > a, P(x) < a, P(x) ≥ a, P(x) ≤ a, giải bất phương trình tìm x

B3: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện nếu thỏa mãn thì nhận, không thỏa mãn thì loại

Ví dụ

Ví dụ 1: Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
với x ≥ 0. Tìm x biết
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Đặt

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(t ≥ 0), khi đó phương trình (*) trở thành:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nên phương trình
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
có hai nghiệm phân biệt

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(nhận) ,
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(loại)

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta thấy

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
\> 0 (thỏa mãn điều kiện x ≥ 0)

Vậy với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thì
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ví dụ 2: Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
với x ≥ 0, x ≠ 4. Tìm x biết P>1

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vì -1 < 0 nên bất phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Kết hợp với điều kiện x ≥ 0, x ≠ 4 ta có các giá trị x cần tìm là 0 ≤ x < 4

Dạng 5: Tìm giá trị nguyên của biến để biểu thức nhận giá trị nguyên

Phương pháp

TH 1: Nếu

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
( a là số thực, Q(x) là một biểu thức của x) thì ta làm như sau

B1: Tìm điều kiện xác định của P(x)

B2: Lập luận để biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nhận giá trị nguyên thì Q(x) phải là ước của a. Từ đó tìm x

B3: Đối chiếu x tìm được với điều kiện nếu thỏa mãn thì nhận, không thỏa mãn thì loại

TH 2: Nếu

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
( A(x), B(x) là các biểu thức của x trong đó bậc của A(x) lớn hơn hoặc bằng bậc của B(x)) thì ta làm như sau

B1: Tìm điều kiện xác định của P(x)

B2: Lấy A(x) chia cho B(x) đưa P(x) về dạng

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

( a là số thực)

B3: Làm tương tự trường hợp 1

Ví dụ 1: Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
. Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên

Giải

Điều kiện xác định của P là: x ≥ 0

Để P nguyên thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
là ước của 3, tức là
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nhận các giá trị -3, 3, -1, 1

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy với x = 0, x = 4 thì biểu thức P nguyên

Ví dụ 2: Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
. Tìm các giá trị nguyên của x để P nguyên

Giải

Điều kiện xác định của P là: x ≥ 0, x ≠ 4

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Để P nguyên thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
là ước của 4, tức là
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nhận các giá trị -4, 4, -1, 1, -2, 2

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy với x = 0, x = 1, x = 9, x = 16, x = 36 thì biểu thức P nguyên

Dạng 6: Chứng minh biểu thức thỏa mãn yêu cầu cho trước

Phương pháp

Để chứng minh biểu thức P thỏa mãn yêu cầu cho trước ta làm như sau

+B1: Tìm điều kiện xác định của P

+B2: Rút gọn P nếu cần

+B3: Chứng minh yêu cầu đề bài đặt ra

Ví dụ 1

Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
,

chứng minh rằng

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Điều kiện: x ≥ 0, x ≠ 1

Rút gọn biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vì x ≥ 0 nên

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
do đó
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
. Nhân hai vế của (*) với
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
ta được bất đẳng thức cùng chiều

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(luôn đúng với mọi x ≥ 0, x ≠ 1)

Vậy với mọi x ≥ 0, x ≠ 1 thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ví dụ 2:

Cho biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

với 0 < a < 1.

Chứng minh rằng P = –1

Giải

Với 0 < a < 1 ta có:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy P = -1(ta có điều phải chứng minh)

Dạng 7: Tìm GTNN, GTLN của biểu thức

Phương pháp

Cách 1: Ta biến đổi biểu thức về dạng tổng hoặc hiệu của một biểu thức không âm và một hằng số

- Nếu biến đổi biểu thức về dạng tổng của một biểu thức không âm và một hằng số ta tìm được GTNN

- Nếu biến đổi biểu thức về dạng hiệu của một hằng số và một biểu thức không âm ta tìm được GTLN

Cách 2: Áp dụng bất đẳng thức Cô-si

Cho hai số không âm a và b ta có:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dấu ‟ = ” xảy ra khi a = b

Cách 3: Áp dụng bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dấu ‟ = ” xảy ra khi a.b ≥ 0

Ví dụ 1: Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
, tìm GTLN của biểu thức P

Giải

Điều kiện xác định của P là: x ≥ 0

Ta có x ≥ 0

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dấu ‟ = ” xảy ra x = 0

Vậy GTLN của P là 3/2 đạt được khi và chỉ khi x = 0

Ví dụ 2:

Cho

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

tìm GTLN của biểu thức Q

Giải

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
với mọi
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nên
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
với mọi
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
với mọi
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy Q đạt giá trị lớn nhất bằng 1/2 khi x = 0 (thỏa mãn

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
)

Ví dụ 3: Cho biểu thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
, với
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức Q

Giải

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
, ta có:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Áp dụng Co-si cho hai số dương:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dấu “=” xảy ra khi

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy giá trị nhỏ nhất của Q là 6 đạt được khi x = 9

Các dạng bài Giải phương trình ôn thi vào 10 môn Toán

Dạng 1: Giải phương trình chứa căn thức (phương trình vô tỉ)

1. Giải bằng phương pháp bình phương hai vế

Phương pháp

-B1: Đặt điều kiện cho phương trình

-B2: Bình phương hai vế thu được phương trình hệ quả

-B3: Giải phương trình hệ quả, tìm nghiệm

-B4: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện rồi kết luận

Ví dụ: Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Điều kiện:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta thấy x = 3 thỏa mãn điều kiện (nhận)

Ta thấy x = 18 không thỏa mãn điều kiện (loại)

Vậy phương trình có một nghiệm x = 3

2. Giải bằng cách đưa về phương trình tích

Phương pháp

-B1: Đặt điều kiện cho phương trình

-B2: Biến đổi đưa phương trình đã cho về phương trình tích bằng việc sử dụng một số đẳng thức sau

u + v = 1 + uv ⇔(u – 1)(v – 1) = 0

au + bv = ab + uv ⇔(u – b)(v – a) = 0

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

-B3: Giải từng phương trình tích tìm nghiệm

-B4: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện rồi kết luận

Ví dụ: Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(1)

Giải

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒Phương trình:

(1)

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(dạng u + v = 1 + uv)

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 0, x = -1

3. Giải bằng cách dùng hằng đẳng thức

Phương pháp

- B1: Biến đổi biểu thức dưới dấu căn về dạng: (a-b)2 hoặc (a+b)2 hoặc (a-b)3 hoặc (a+b)3

-B2: Sử dụng công thức

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
hoặc
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
để khử dấu căn

-B3: Giải phương trình và kết luận

Ví dụ: Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

nên phương trình đã cho tương đương với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Điều kiện: x ≥ 0

TH1: nếu

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

thì phương trình trở thành

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒phương trình có vô số nghiệm x ≥ 0

TH2:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

thì phương trình trở thành

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(không thỏa mãn 4 ≤ x < 9)

⇒loại

TH3:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒phương trình vô nghiệm

TH4:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

thì phương trình trở thành

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒phương trình vô nghiệm

Vậy phương trình có vô số nghiệm x ≥ 0

Dạng 2: Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ

1. Đặt ẩn phụ hoàn toàn

Phương pháp

-B1: Đặt điều kiện cho phương trình (nếu có)

-B2: Biến đổi phương trình đã cho (nếu cần), đặt ẩn phụ và đưa ra điều kiện cho ẩn phụ

Đưa phương trình đã cho về phương trình mới hoàn toàn theo ẩn phụ

-B3: Giải phương trình mới tìm ẩn phụ

-B4: Thay giá trị của ẩn phụ vào biểu thức đặt ẩn phụ ở B2 để tìm ẩn ban đầu

- B5: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện sau đó kết luận

Ví dụ: Giải phương trình (x + 1)4 + (x + 3)4 = 2 (1)

Giải

Đặt t = x + 2

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
.

Thay (*) vào phương trình (1) ta được

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với t2 = -6 ( phương trình vô nghiệm)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -2

2. Đặt ẩn phụ không hoàn toàn

Phương pháp

-B1: Đặt điều kiện cho phương trình (nếu có)

-B2: Biến đổi phương trình đã cho (nếu cần), đặt ẩn phụ và đưa ra điều kiện cho ẩn phụ

Đưa phương trình đã cho về phương trình vừa chứa ẩn cũ vừa chứa ẩn phụ

-B3: Giải phương trình ở bước 2 tìm mối liên hệ giữa ẩn cũ và ẩn phụ

-B4: Kết hợp kết quả tìm được ở bước 3 với biểu thức đặt ẩn phụ ở bước 2 để tìm ra ẩn ban đầu

- B5: Đối chiếu nghiệm tìm được với điều kiện sau đó kết luận

Ví dụ: Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(1)

Giải

Đặt

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Phương trình (1) trở thành :

t2 + 5x = (x + 5)t

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với t = 5 (thỏa mãn) thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với t = x thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒vô nghiệm

Vậy phương trình có 2 nghiệm

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Dạng 3: Giải phương trình bằng cách đưa về hệ phương trình (hệ tạm)

Phương pháp

Nếu phương trình có dạng

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
mà A – B = α.C ( C có thể là hằng số hoặc là biểu thức của x) thì ta có thể biến đổi như sau

Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Khi đó ta có hệ phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ví dụ: Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(1)

Giải

Ta có

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

⇒phương trình luôn xác định với mọi x

Điều kiện phải thêm: VP = x + 4 ≥ 0

Ta thấy

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với x = -4 thì (1) trở thành

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(vô lí) x = -4 không là nghiệm của phương trình (1)

Với x ≠ -4 thì

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
nên ta nhân và chia VT(1) với biểu thức
Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Khi đó ta có hệ

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta thấy x = 0, x = 8/7 thỏa mãn x ≠ -4 và thử vào phương trình ban đầu là nghiệm của phương trình

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 0, x = 8/7

Dạng 4: Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương pháp

Thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.

Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế rồi khử mẫu thức.

Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.

Bước 4: Trong các giá trị tìm được của ẩn, loại các giá trị không thoả mãn điều kiện xác định, các giá trị thoả mãn điều kiện xác định là nghiệm của phương trình đã cho.

Ví dụ 1: Giải phương trình:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta có:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Phương trình có 2 nghiệm có 2 nghiệm phân biệt :

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(thỏa mãn điều kiện)

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm: x1 = 4, x2 = -5

Ví dụ 2 : Giải phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
(1)

Giải

Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Điều kiện : x ≠ -3 và x ≠ 1

Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Ta thấy x = -3 không thỏa mãn điều kiện.

Vậy phương trình vô nghiệm

Dạng 5: Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối

Phương pháp

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta tìm cách khử dấu giá trị tuyệt đối bằng cách:

+ Dùng định nghĩa hoặc tính chất của dấu giá tri tuyệt đối

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

+ Bình phương hai vế của phương trình

+ Đặt ẩn phụ

Một số dạng phương trình cơ bản

+ Dạng 1:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

+ Dạng 2:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

+ Dạng 3:

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Để giải phương trình này ta thường dùng phương pháp khoảng

Ví dụ: Giải các phương trình sau

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Giải

 1. Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 4, x = -2/3

 1. Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy phương trình có 2 nghiệm x = 3, x = -1/3

 1. Phương trình

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Đặt

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024
. Khi đó phương trình trở thành

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Với

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Vậy phương trình có 4 nghiệm x = 3, x = -1, x = 4, x = -2

 1. Sử dụng định nghĩa dấu giá trị tuyệt đối ta có bảng phá dấu giá trị tuyệt đối sau

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

VVới x < -3 thì phương trình đã cho trở thành -2x + 4 =10 -2x = 6x = -3

Ta thấy x = -3 không thỏa mãn điều kiện x < -3 (loại)

Với -3 ≤ x ≤ 7 thì phương trình đã cho trở thành 10 = 10 phương trình có vô số nghiệm thỏa mãn -3 ≤ x ≤ 7

Với x > 7 thì phương trình đã cho trở thành 2x - 4 =10 2x = 14x = 7

Ta thấy x = 7 không thỏa mãn điều kiện x > 7 (loại)

Vậy tập nghiệm của phương trình là

Bài tập ôn hè lớp 10 môn toán năm 2024

Xem thử Đề ôn vào 10 Xem thử Đề vào 10 Hà Nội Xem thử Đề vào 10 TP.HCM Xem thử Đề vào 10 Đà Nẵng

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official