Các phương pháp định giá cổ phiếu và ứng dụng trong thị trường chứng khoán Việt Nam cập nhập 2024

Đầu tư vào cổ phiếu là một trong những hình thức đầu tư phổ biến trên thị trường chứng khoán. Để đảm bảo rằng việc đầu tư của bạn là hợp lý và hiệu quả, việc định giá cổ phiếu đóng vai trò quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu các phương pháp định giá cổ phiếu phổ biến nhất cùng với ứng dụng của chúng trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

Các phương pháp định giá cổ phiếu

Khi nói đến định giá cổ phiếu, có nhiều phương pháp khác nhau được sử dụng. Dưới đây là ba phương pháp chính:

 1. Phương pháp định giá cổ phiếu theo thu nhập (Income Approach)
  • Phương pháp chiết khấu cổ tức (Dividend Discount Model - DDM): phương pháp này sử dụng các dòng cổ tức dự kiến trong tương lai và chiết khấu về giá trị hiện tại để xác định giá cổ phiếu.
 1. Phương pháp định giá cổ phiếu theo giá trị sổ sách (Book Value Approach)
  • Phương pháp giá trị sổ sách (Book Value - BV): phương pháp này lấy giá trị sổ sách của một công ty, chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành để xác định giá cổ phiếu.
 1. Phương pháp định giá cổ phiếu theo thị trường (Market Approach)
  • Phương pháp so sánh giá bán (Price-to-Earnings - P/E Ratio): phương pháp này so sánh giá cổ phiếu của một công ty với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đó để xác định giá cổ phiếu.
  • Phương pháp tỷ lệ giá trên doanh thu (Price-to-Sales - P/S Ratio): phương pháp này so sánh giá cổ phiếu của một công ty với doanh thu của công ty đó để xác định giá cổ phiếu.
  • Phương pháp tỷ lệ giá trên tài sản ròng (Price-to-Book - P/B Ratio): phương pháp này so sánh giá cổ phiếu của một công ty với giá trị sổ sách của công ty đó để xác định giá cổ phiếu.

Một số câu hỏi khác

 1. Định giá cổ phiếu online Định giá cổ phiếu online có thể được thực hiện thông qua việc sử dụng các công cụ và phần mềm định giá cổ phiếu trực tuyến. Các trang web chứng khoán cũng cung cấp dịch vụ định giá cổ phiếu trực tuyến để người dùng có thể tiện lợi tra cứu và đánh giá giá trị cổ phiếu.
 1. Các phương pháp định giá cổ phiếu 2021 Trong năm 2021, các phương pháp định giá cổ phiếu vẫn bao gồm các phương pháp truyền thống như DDM, BV, P/E Ratio, P/S Ratio và P/B Ratio. Ngoài ra, có sự phát triển của các phần mềm định giá cổ phiếu và các công cụ hỗ trợ định giá hiện đại.
 1. Công thức định giá cổ phiếu Công thức định giá cổ phiếu thường được xây dựng dựa trên các nguyên lý cơ bản của từng phương pháp, ví dụ như công thức tính P/E Ratio = Giá cổ phiếu / EPS.
 1. File Excel định giá cổ phiếu File Excel có thể được sử dụng để tạo các mô hình định giá cổ phiếu hoặc để tính toán các chỉ số định giá cổ phiếu như P/E Ratio, P/S Ratio và P/B Ratio.
 1. Cách định giá cổ phiếu đắt hay rẻ Một cách đơn giản để đánh giá xem một cổ phiếu có đắt hay rẻ là so sánh giá hiện tại của cổ phiếu với giá trị định giá theo các phương pháp khác nhau, như P/E Ratio, P/S Ratio và P/B Ratio.
 1. Phần mềm định giá cổ phiếu Có rất nhiều phần mềm định giá cổ phiếu hiện đại được cung cấp trên thị trường, giúp nhà đầu tư thực hiện đánh giá cổ phiếu một cách chính xác và nhanh chóng.
 1. Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức Phương pháp này yêu cầu việc dự đoán dòng cổ tức tương lai của công ty và áp dụng tỷ lệ chiết khấu thích hợp để tính toán giá trị hiện tại của cổ phiếu.
 1. Định giá cổ phiếu theo phương pháp P/E Phương pháp P/E Ratio so sánh giá cổ phiếu với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của công ty để xác định xem cổ phiếu đó đang được định giá cao hay thấp so với lợi nhuận của công ty.
 1. Cách tính giá cổ phiếu sau chia cổ tức Giá cổ phiếu sau khi chia cổ tức có thể được tính dựa trên tỷ lệ cổ tức được chi trả và giá cổ phiếu trước khi chia cổ tức, theo công thức: Giá cổ phiếu sau chia cổ tức = (Giá cổ phiếu trước chia cổ tức - Cổ tức) / (1 + Tỷ lệ chia cổ tức).
 1. Cách xem thanh khoản của cổ phiếu
  Thanh khoản của cổ phiếu có thể được xem thông qua việc theo dõi khối lượng giao dịch hàng ngày, số lượng cổ phiếu được giao dịch, và đồ thị biểu diễn sự biến động của giá cổ phiếu theo thời gian.
 1. Cổ phiếu là gì
  Cổ phiếu là một loại giấy chứng nhận chủ quyền tương ứng với một phần vốn của công ty phát hành. Chủ sở hữu cổ phiếu được gọi là cổ đông và có quyền tham gia quản trị công ty thông qua việc bỏ phiếu tại các hội đồng cổ đông.
 1. Định giá doanh nghiệp
  Định giá doanh nghiệp cũng tương tự như định giá cổ phiếu, nhưng thay vì xác định giá trị của cổ phiếu, nó xác định giá trị của toàn bộ doanh nghiệp, bao gồm cả cổ phiếu và nợ.

Top 7 các phương pháp định giá cổ phiếu

 1. phương pháp định giá P/E: Tỷ số giá trên thu nhập (P/E) là một tỷ lệ tài chính đo giá cổ phiếu liên quan đến thu nhập ròng của công ty trên mỗi cổ phiếu thông thường đang lưu hành. Đối với phương pháp này, các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty đang giao dịch với tỷ lệ P/E thấp hơn tỷ lệ P/E trung bình của ngành hoặc thị trường. Suy nghĩ cơ bản đằng sau phương pháp định giá này là các công ty giao dịch ở mức P/E thấp hơn có thể bị định giá thấp hơn và có khả năng tăng trưởng cao hơn so với những công ty giao dịch với tỷ giá P/E cao hơn.
  1. Phương pháp định giá PB: Tỷ số giá trên sổ sách (PB) là tỷ lệ tài chính đo giá cổ phiếu liên quan đến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu của công ty. Để sử dụng phương pháp này, các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty có PB thấp hơn so với PB trung bình của ngành hoặc thị trường.
  2. Phương pháp định giá DCF: Chiết khấu dòng tiền trong tương lai (DCF) là một phương pháp định giá cổ phiếu cố gắng xác định giá trị của một cổ phiếu bằng cách cộng tất cả các dòng tiền trong tương lai mà công ty dự kiến sẽ tạo ra và sau đó chiết khấu chúng về giá trị hiện tại của chúng. Phương pháp định giá này phức tạp hơn so với hai phương pháp trước và yêu cầu nhiều đầu vào về các giả định như tăng trưởng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận và lãi suất chiết khấu.
  3. Phương pháp định giá tương đối:: Phương pháp định giá tương đối so sánh giá cổ phiếu của một công ty với các công ty tương tự trong cùng ngành hoặc thị trường. Để sử dụng phương pháp này, các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty giao dịch với tỷ lệ P/E, giá trên doanh số (P/S) hoặc giá trên dòng tiền tự do (P/FCF) thấp hơn so với các công ty có thể so sánh.
  4. **Phương pháp định giá dựa trên thu nhập:'' Phương pháp định giá dựa trên thu nhập xác định giá trị của một công ty bằng cách sử dụng các chỉ số tài chính như thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS), thu nhập trước lãi vay, thuế và khấu hao (EBITDA) và dòng tiền tự do (FCF). Các phương pháp phổ biến nhất là mô hình Gordon Growth và mô hình tỷ lệ cổ tức.
  5. Phương pháp định giá bằng phương pháp so sánh tiền lệ: Phương pháp định giá bằng tiền lệ so sánh giá cổ phiếu của một công ty với các công ty khác đã bán hoặc sáp nhập gần đây. Phương pháp này thường được sử dụng trong các giao dịch mua lại và sáp nhập, nhưng cũng có thể được sử dụng để định giá cổ phần của các công ty chưa niêm yết.
  6. Phương pháp định giá kết hợp: Phương pháp định giá kết hợp sử dụng kết hợp các phương pháp định giá dài hạn khác nhau để đưa ra giá trị cổ phiếu. Phương pháp này thường được sử dụng để định giá cổ phiếu của các công ty có dòng tiền không ổn định hoặc hoạt động trong nhiều ngành khác nhau.

Kết luận

Trên thị trường chứng khoán, định giá cổ phiếu là một quá trình quan trọng để đảm bảo rằng việc đầu tư của bạn là hợp lý và mang lại lợi nhuận. Việc áp dụng các phương pháp định giá cổ phiếu phù hợp và hiểu rõ về cơ bản của từng phương pháp sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn và đạt được kết quả mong muốn.