Cách hướng dẫn học sinh giải toán

CÁC BƯỚC HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI VÀ CHỮA BÀI PHẦN I: MƠN TIẾNG VIỆT VD Bài tập: Đồng chí trình bày đáp án hướng dẫn học sinh làm tập sau: Giải tập Hướng dẫn HS làm tập *Bước 1: Hướng dẫn HS phân tích đề - Gv yêu cầu HS đọc đề - Gv phân tích đề: + Bài tập yêu cầu làm gì? * Bước 2: Hướng dẫn HS tìm cách làm - Gv yêu cầu HS: Nhớ lại khái niệm - Gv hướng dẫn câu hỏi gợi mở học sinh theo hệ thống câu hỏi ( Câu hỏi gợi ý bước thực hiện) *Tình : Trong trình học sinh làm bài, thấy cá nhân học sinh lúng túng làm chưa đúng, Gv sử dụng số câu hỏi gợi ý từ bao quát đến chi tiết để hướng dẫn cá nhân HS * Bước Hướng dẫn cách trình bày - Trình bày nào? - Làm vào đâu * Bước 4: Hướng dẫn chữa bài: - HS nêu kết trước lớp, lớp trao đổi - bạn ngồi bàn trao đổi đáp án, giải thích - Gv chốt giải thích từ HS nhầm lẫn *Bước 5:Khắc sâu, mở rộng kiến thức cho học sinh: - Gv yêu cầu HS nhắc lại kiến thức cần chốt, nhăc lại bước cần thực PHẦN II: MƠN TỐN Bài tập: Đồng chí giải hướng dẫn học sinh làm tập sau: Giải tập Hướng dẫn HS giải bà Bước 1: Hướng dẫn HS phân tích đề - Gv yêu cầu HS đọc đề - Gv phân tích đề: + Đề cho biết gì? + Đề hỏi gì? Bước 2: Hướng dẫn HS tìm cách giải - Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Vì sao? - Hãy nhớ lại bước giải tốn *Tình huống: Nếu học sinh lúng túng, GVgợi ý theo hệ thống câu hỏi từ bao quát đến chi tiết hoặctheo bước giả để gợi mở học sinh Bước 3: Hướng dẫn HS cách trình bày: Bước 4: Hướng dẫn chữa bài: - Gọi học sinh đọc làm - Gọi học sinh nhận xét theo câu hỏi sau: + Nhận xét làm bạn ? ( Học sinh nhận xét câu trả lời, phép tính, danh số ) + Bạn có câu trả lời khác ? - Gv hướng dẫn HS lựa chọn lời giải xác, ngắn gọn + Ai có cách làm khác? - Dự kiến cách trình bày Bước 5: Khắc sâu, mở rộng kiến thức cho học sinh: - Bài toán vừa làm thuộc dạng tốn học ? - Nhắc lại bước làm? Ví dụ : Tham khảo PHẦN I: MƠN TIẾNG VIỆT Bài tập: Đồng chí trình bày đáp án hướng dẫn học sinh làm tập sau: Tìm tính từ có đoạn văn sau: Hoa mận vừa tàn mùa xuân đến Bầu trời ngày thêm xanh, nắng vàng ngày rực rỡ Vườn lại đâm chồi, nảy lộc Rồi vườn hoa Hoa bưởi nồng nàn Hoa nhãn Hoa cau thoảng qua Vườn lại đầy tiếng chim bóng chim bay nhảy Những thím chích chòe nhanh nhảu Những anh chào mào đỏm dáng Những bác cu gáy trầm ngâm Giải tập Những tính từ có đoạn văn là: xanh, vàng, rực rỡ, nồng nàn, ngọt, đầy, nhanh nhảu, đỏm dáng Hướng dẫn HS làm tập *Bước 1: Hướng dẫn HS phân tích đề - Gv yêu cầu HS đọc đề - Gv phân tích đề: + Bài tập yêu cầu làm gì? (tìm tính từ đoạn văn) - GV gạch chân từ để HS nắm vững yêu cầu đề * Bước 2: Hướng dẫn HS tìm tính từ - Gv u cầu HS: Nhớ lại khái niệm “tính từ” ( Tính từ từ miêu tả đặc điểm, tính chất vật, hoạt động, trạng thái, ) - Gv hướng dẫn học sinh theo hệ thống câu hỏi sau: + Đoạn văn có câu ? + Trong câu từ miêu tả đặc điểm, tính chất vật ? + Tìm tính từ có đoạn văn trên? *Tình : Trong trình học sinh làm bài, thấy cá nhân học sinh lúng túng tìm từ chưa đúng, Gv sử dụng số câu hỏi gợi ý để hướng dẫn cá nhân học sinh tìm tính từ : - Tính từ từ gì? - Tính từ có khả kết hợp từ với từ nào? ( Tính từ có khả kết hợp với từ mức độ : , hơi, lắm, q, cực kì, vơ cùng, (rất xanh, vàng….) Chú ý: Các Động từ cảm xúc (trạng thái) : yêu, ghét, xúc động, kết hợp với từ : rất, hơi, lắm, Vì vậy, băn khoăn từ động từ hay Tính từ nên cho thử kết hợp với hãy, đừng , chớ, Nếu kết hợp với từ Động từ -Với tính từ thêm từ so sánh " " vào đằng sau ( ngào hơn) + GV cho HS tự tìm * Bước Hướng dẫn cách trình bày C1: Gạch tính từ vào phiếu học tập C2: Viết tính từ vào ? * Bước 4: Hướng dẫn chữa bài: - HS nêu kết trước lớp, lớp trao đổi - bạn ngồi bàn trao đổi đáp án, giải thích - Gv chốt giải thích từ HS nhầm lẫn: VD từ trầm ngâm Động từ trạng thái khơng phải tính từ - Từ học sinh hay bị sai *Bước 5: Khắc sâu, mở rộng kiến thức cho học sinh: - Gv yêu cầu HS nhắc lại: + Khái niệm tính từ - Dựa vào đâu để xác định tính từ + Ý nghĩa tính từ + Khả kết hợp tính từ PHẦN II: MƠN TỐN Bài tập: Đồng chí giải hướng dẫn học sinh làm tập sau: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 12m chiều rộng chiều dài a/ Tính chiều dài, chiều rộng mảnh vườn b/ Tính diện tích mảnh vườn Giải tập a, Theo đề bài, ta có sơ đồ: Chiều rộng: | | | | 12m Chiều dài : | | | | | | | | Hiệu số phần là: 7 – = (phần) Chiều rộng mảnh vườn là: 12 : x = (m) Chiều dài mảnh vườn là: + 12 = 21 (m) Đáp số: Chiều rộng: 9m Chiều dài: 21m b, Diện tích mảnh vườn là: 21 x = 189 (m2) Đáp số: 189 m2 Hướng dẫn HS giải tập * Bước 1: Hướng dẫn HS phân tích đề - Gv yêu cầu HS đọc đề - Gv phân tích đề: + Đề cho biết gì?( chiều dài chiều rộng 36m chiều rộng chiều dài) + Đề hỏi gì? (chiều dài, chiều rộng, diện tích mảnh vườn) * Bước 2: Hướng dẫn HS tìm cách giải - Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Vì sao? (Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số 36 hiệu, tỉ số ) - Hãy nhớ lại bước giải tốn : Tìm hai số biết tổng hiệu hai số để giải bai tốn - Tình huống: Nếu học sinh lúng túng, GVgợi ý theo hệ thống câu hỏi theo thứ tự sau đến học sinh tự làm bài: Câu1 HS nêu bước giải dạng toán ? Bước 1: Vẽ sơ đồ Bước 2: Tìm hiệu số phần nhau, Bước 3: Tìm số lớn, (số bé) Bước 4: Tìm số bé( số lớn) Nếu học sinh lúng túng phần vẽ sơ đồ, Gv gợi mở tiếp câu hỏi Câu 2: Dựa vào đâu để vẽ sơ đồ? Tỷ số 3/7 cho biết gì? Nếu cá nhân học sinh lúng túng phàn trình giải , Gv tiếp tục gợi mở câu hỏi tiếp theo? Câu 3: 12 m tương ứng với phần? Câu 4: Giá trị phần bao nhiêu? Câu 5: Tìm chiều dài, chiều rộng? Câu 6: Tính diện tích hình chữ nhật làm nào? *Bước 3: Hướng dẫn HS cách trình bày: - HS vẽ sơ đồ viết lời: Biểu thị chiều rộng phần chiều dài phần - Gv lưu ý HS vẽ sơ đồ: đoạn thẳng phải ( GV cần minh hoạ làm ) * Bước 4: Hướng dẫn chữa bài: Gọi học sinh đọc làm Gọi học sinh nhận xét theo câu hỏi sau: - Nhận xét làm bạn? ( Học sinh nhận xét câu trả lời, phép tính, danh số ) - Bạn có câu trả lời khác ? - Gv hướng dẫn HS lựa chọn lời giải xác, ngắn gọn - Ai có cách làm khác? HS làm gộp tách bước: -Tìm giá trị phần với số lớn số bé - Gv chốt:Bài tốn có nhiều cách tìm chiều dài, chiều rộng khác nhau: Chiều rộng mảnh vườn là: Chiều dài mảnh vườn là: 12 : x = (m) 12 : x = 21(m) Chiều dài mảnh vườn là: Chiều rộng mảnh vườn là: + 12 = 21 (m)/ 12 : x = 21(m) 21 – 12 = 9(m)/ 12 : x = (m) *Bước 5: Khắc sâu, mở rộng kiến thức cho học sinh: - Bài tốn vừa làm thuộc dạng tốn học ? - GV yêu cầu HS nêu bước giải tốn tìm số biết Hiệu tỷ số đó? ... rộng kiến thức cho học sinh: - Bài tốn vừa làm thuộc dạng tốn học ? - Nhắc lại bước làm? Ví dụ : Tham khảo PHẦN I: MÔN TIẾNG VIỆT Bài tập: Đồng chí trình bày đáp án hướng dẫn học sinh làm tập sau:... thêm từ so sánh " " vào đằng sau ( ngào hơn) + GV cho HS tự tìm * Bước Hướng dẫn cách trình bày C1: Gạch tính từ vào phiếu học tập C2: Viết tính từ vào ? * Bước 4: Hướng dẫn chữa bài: - HS nêu kết... huống: Nếu học sinh lúng túng, GVgợi ý theo hệ thống câu hỏi theo thứ tự sau đến học sinh tự làm bài: Câu1 HS nêu bước giải dạng toán ? Bước 1: Vẽ sơ đồ Bước 2: Tìm hiệu số phần nhau, Bước 3: Tìm

Xem thêm: Các bước hướng dẫn học sinh giải và chữa bài môn toán và tiếng Việt