Cách lấy dữ liệu từ sheet Excel trong HTML

'; for(var i=0;i'; } table.innerHTML=htmlData; }else{ table.innerHTML='There is no data in Excel'; } }

Hiển thị dữ liệu Excel trong Bảng HTML [ví dụ mã hoàn chỉnh]

Hãy xem đoạn mã hoàn chỉnh bên dưới (đặt tất cả đoạn mã trên vào một tệp HTML) 
   
	Excel to HTML Table | Javacodepoint
    
 
 
 	

Upload an excel file to display in HTML TableBài viết này hướng dẫn bạn cách hiển thị dữ liệu Excel trong bảng HTML bằng SheetJS trong Javascript. SheetJS là một thư viện javascript được sử dụng để làm việc với nhiều định dạng bảng tính khác nhau. Trong một bài viết khác, chúng tôi đã giải thích Chuyển đổi dữ liệu tệp Excel sang JSON bằng thư viện SheetJS trong Javascript. Hôm nay trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích cách hiển thị dữ liệu bảng tính Excel trong bảng HTML bằng javascript

Ở đây, trước tiên chúng tôi chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON, sau đó dữ liệu JSON sẽ được hiển thị ở định dạng bảng HTML. Hãy xem làm thế nào nó có thể được thực hiện

Mục lục

Thư viện SheetJS

SheetJS là một thư viện mạnh mẽ được viết bằng Javascript thuần túy. Nó là một Trình phân tích cú pháp và trình ghi cho các định dạng bảng tính khác nhau

Làm cách nào để sử dụng SheetJS?

Vì nó là thư viện javascript nên chúng ta phải đưa nó vào tài liệu HTML để sử dụng thư viện này. Có nhiều liên kết CDN khác nhau có thể được sử dụng để bao gồm nó. Hãy xem một trong các liên kết CDN bên dưới

Thư viện. xlsx. tối thiểu. liên kết jsCDN. https. //cdnjs. đám mây. com/ajax/libs/xlsx/0. 17. 5/xlsx. tối thiểu. js

Now let’s see the below script that we have to include in the tag of the HTML document,

src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/xlsx/0.17.5/xlsx.min.js">

Làm cách nào để hiển thị dữ liệu Excel trong Bảng HTML bằng Javascript?

Thực hiện theo các bước dưới đây để hiển thị dữ liệu excel trong bảng HTML

 1. Xác định HTML
 2. Bao gồm thư viện SheetJS
 3. Viết logic Javascript để tải lên và xác thực tệp excel
 4. Đọc dữ liệu Excel sang định dạng JSON
 5. Chuyển đổi dữ liệu JSON sang bảng HTML

1. Xác định HTML

First, we will define the HTML to allow users to upload an Excel file and display it in tabular format. We will define an HTML  tag with type=”file” to choose an excel file. And a 

Student NameAddressEmail IDAge
'+row["Address"] +''+row["Email ID"]+''+row["Age"]+'

Thử nghiệm và Demo trực tiếp

Giả sử một tệp Excel mẫu (sinh viên. xlsx) mà chúng tôi sẽ tải lên. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, tệp excel này chứa dữ liệu của học sinh (tên, địa chỉ, id email, tuổi)

Cách lấy dữ liệu từ sheet Excel trong HTML

Hãy xem kết quả sau khi chúng tôi tải tệp excel ở trên lên ứng dụng này

Cách lấy dữ liệu từ sheet Excel trong HTML

Bản thử trực tiếp

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã thấy cách bạn hiển thị dữ liệu tệp Excel trong Bảng HTML bằng Javascript. Bạn đã thấy ở đây, điều đó có thể dễ dàng thực hiện bằng cách sử dụng thư viện SheetJS. Như bạn đã thấy thư viện này có khả năng chuyển đổi chuỗi nhị phân sang định dạng JSON được sử dụng ở đây để hiển thị trong bảng HTML