Cách PHP chuyển hướng trang mẹ bằng các ví dụ

Để chuyển hướng trang mẹ từ tập lệnh PHP, bạn có thể sử dụng hàm header với tiêu đề Location và URL bạn muốn chuyển hướng đến. Ví dụ: đoạn mã sau sẽ chuyển hướng trang mẹ đến URL http://www.example.com.

Điều quan trọng cần lưu ý là hàm header phải được gọi trước khi bất kỳ đầu ra nào được gửi tới trình duyệt. Điều này có nghĩa là bạn nên đặt hàm header ở đầu tập lệnh PHP của mình, trước khi bất kỳ HTML hoặc đầu ra nào khác được gửi đi

Bạn cũng có thể sử dụng JavaScript để chuyển hướng trang mẹ. Để làm điều này, bạn có thể sử dụng thuộc tính window.parent.location để đặt URL của trang mẹ. Ví dụ.

Dưới đây là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng cả PHP và JavaScript để chuyển hướng trang gốc từ iframe.

';
    echo 'window.parent.location = "thank-you.php";';
    echo '';
    echo '';
    exit;
  }
?>


Trong ví dụ này, tập lệnh PHP trước tiên sẽ kiểm tra việc gửi biểu mẫu. Nếu biểu mẫu đã được gửi, nó sẽ xử lý dữ liệu biểu mẫu và sau đó chuyển hướng trang mẹ đến trang

0 bằng cả JavaScript và PHP. Chuyển hướng JavaScript được đặt bên trong phần tử
1, phần tử này sẽ chỉ được hiển thị nếu trình duyệt đã tắt JavaScript. Điều này cho phép trang mẹ được chuyển hướng ngay cả khi JavaScript không được bật

Cách PHP chuyển hướng trang mẹ bằng các ví dụ
window.top.location.href = \"http://www.example.com\";"; ?>

Làm cách nào để chuyển hướng từ iframe sang trang mẹ trong PHP?

Trả lời. Sử dụng hàm PHP header() Bạn chỉ cần sử dụng hàm PHP header() để chuyển hướng người dùng đến một trang khác. Mã PHP trong ví dụ sau sẽ chuyển hướng người dùng từ trang mà nó được đặt tới URL http. //www. thí dụ. com/trang-khác. php. Bạn cũng có thể chỉ định các URL tương đối.

Bạn sẽ chuyển hướng một trang bằng PHP như thế nào?

Chuyển hướng từ trang này sang trang khác trong PHP thường được thực hiện bằng hai cách sau. Sử dụng hàm tiêu đề trong PHP . Hàm header() là một hàm có sẵn trong PHP được sử dụng để gửi tiêu đề HTTP (Giao thức truyền siêu văn bản) thô tới máy khách.

Khung nội tuyến có thể chuyển hướng trang mẹ không?

Chuyển hướng trang có nhúng iframe của bạn . Mã nhúng iframe và mã JavaScript của bạn sẽ cần được sửa đổi để cho phép hành vi này. Modern browsers will prevent an iframe from changing the location of its parent page for security reasons. Your iframe embed code and JavaScript code will need to be modified to allow this behavior.

Làm thế nào tự động chuyển hướng đến một trang khác trong PHP?

Chuyển hướng PHP 301 . Vì mã này biểu thị chuyển hướng vô thời hạn nên trình duyệt sẽ tự động chuyển hướng người dùng bằng URL cũ sang địa chỉ trang mới. use the status code 301. Because this code indicates an indefinite redirection, the browser automatically redirects the user using the old URL to the new page address.