Chẵn trong tiếng anh viết như thế nào

Odd và Evan là hai từ được sử dụng rất linh hoạt. Và có khá nhiều nghĩa trong tiếng Việt, nhưng về cơ bản: Bạn có thể hiểu Odd và Even là chẵn hoặc lẻ.

Mục Lục Bài Viết

  • Odd là gì?
  • Even là gì?

Odd là gì?

  • Odd là: Gậy chơi gôn ( Danh từ).
  • Odd là: Cộc lệch, lệch lạc, sộc sệch ( Tính từ).
  • Odd là: Dư thừa, thừa, lẻ ( Tính toán trong các môn tự nhiên).

Even là gì?

  • Even là: Bằng phẳng, ngang bằng ( tính từ).
  • Even là: Chẳn, không lẻ
  • Even là: Đều đặn
  • Even là: San phẳng, làm bằng phẳng ( động từ).

Chẵn trong tiếng anh viết như thế nào

Trong quá trình bạn sử dụng một số phần mềm tin học hay trực tiếp là phần mền Excel của Microsof. Thì Odd Page và Even Page được dịch là trang chẵn và trang lẻ.

Mầu đỏ và ghi số chẵn.

Chẵn trong tiếng anh viết như thế nào

số chẵn

Chẵn trong tiếng anh viết như thế nào

số chẵn

số chẵn ngăn

số chẵn lẻ

con số chẵn

lẻ hay số chẵn

Những số chẵn trong dãy Fibonacci được tô màu đỏ.

chẵn số lẻ

số chẵn bông hoa

một số chẵn

số chẵn lớn nhất

Nó là như nhau cho tất cả các số chẵn.

là số chẵn

is an even number

có số chẵn

even-numberedhas an even number

số chẵn ngăn

an even number that prevents

số chẵn lẻ

a parity digitparity numbers

con số chẵn

even numbers

lẻ hay số chẵn

odd or even amount

chẵn và số lẻ

even and odd numbers

số chẵn bông hoa

even number of flowers

là một số chẵn

be an even number

số chẵn lớn nhất

the largest even number

năm có số chẵn

even-numbered year

đóng cửa để số chẵn

closed to even number

rằng nếu thẻ hiển thị số chẵn trên một

that if a card shows an even number on one

số chẵn nửa xoắn được cắt một nửa

an even number of half-twists is cut in half

thẻ hiển thị số chẵn trên một mặt thì mặt đối

a card shows an even number on one face , then

của số chẵn

of an even numbernumbers even

mọi số chẵn

every even number

số chẵn hoặc

number or

bao nhiêu số chẵn

as many even numbers

tất cả các số chẵn

all even numbers

số cấu trúc đúc sẵn được dựng lên bởi quân đội số cấu trúc lịch sử dejima của vẫn còn số cây rudraksha được số cây thông ở một số nơi số cây trên hành tinh này số cây trồng , vật số cell số centain số chai bạn muốn số chạy nước rút thực hiện số chẵn số chẵn bông hoa số chẵn hoặc số chẵn lẻ số chẵn lớn nhất số chẵn ngăn số chẵn nửa xoắn được cắt một nửa số chấm trên mỗi số chất bảo quản và thuốc nhuộm nguy hiểm được tìm thấy số chất dinh dưỡng thiết yếu mà cơ thể bạn cần số chất dinh dưỡng với số lượng nhỏ , bao gồm vitamin

Chẵn trong tiếng anh viết như thế nào
số chạy nước rút thực hiệnsố chẵn bông hoa