Hướng dẫn can we convert html to pdf in java? - chúng ta có thể chuyển đổi html sang pdf trong java không?

Có nhiều lý do tại sao PDF là định dạng tài liệu được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới. Đối với một, mức độ tương thích của nó là vô song - PDF có thể được xem với độ trung thực hoàn hảo trên PC, Mac, Linux, trình duyệt web và nền tảng di động mà không gặp vấn đề gì. Thêm vào đó là chất lượng in và tính bất biến của nó, và bạn có một lựa chọn rõ ràng khi nói đến sự thuận tiện.

Bây giờ chuyển sang vấn đề chuyển đổi, tuy nhiên, bạn bắt đầu gặp một số vấn đề. Không có phương tiện rõ ràng và đơn giản nào để bạn có thể trực tiếp tạo PDF từ mã HTML với Java. Thay vào đó, toàn bộ quá trình phân tích cú pháp và kết xuất trước tiên phải được thực hiện, điều này cũng thú vị nhiều như âm thanh. Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể đạt được kết quả chất lượng cao mà chúng ta yêu cầu mà không lãng phí một tấn giờ phát triển về vấn đề?

Hướng dẫn can we convert html to pdf in java? - chúng ta có thể chuyển đổi html sang pdf trong java không?

Hôm nay, chúng tôi sẽ xem xét cách thực hiện điều này một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua việc sử dụng API. Sau một vài bước thiết lập đơn giản, chúng tôi sẽ có thể thực hiện nhiều chức năng hữu ích liên quan đến việc giảm bớt sự chuyển đổi giữa HTML và PDF:

  • Tài liệu HTML cho PDF.
  • Chuỗi HTML thành PDF.
  • URL đến PDF.
  • Chỉnh sửa PDFS.

Một mục tiêu đặc biệt quan trọng đối với các hoạt động này sẽ là duy trì mức độ chính xác cao khi thực hiện quá trình chuyển đổi giữa hai định dạng. Các yếu tố thiết kế nâng cao bao gồm CSS, JavaScript và hình ảnh đều sẽ được bảo tồn sau chuyển đổi. Một chi tiết để ghi nhớ, hình ảnh nên được đưa vào dưới dạng URL tuyệt đối hoặc ở dạng nội tuyến cơ sở 64.

Không còn nữa, hãy đi thẳng vào.

Chúng tôi bắt đầu với cài đặt thư viện của mình, sẽ yêu cầu đầu tiên một tham chiếu kho lưu trữ cho tệp maven pom của chúng tôi


Điều đó sẽ cho phép Jitpack biên dịch động thư viện của chúng tôi. Thứ hai, chúng tôi cũng sẽ cần tham chiếu phụ thuộc của chúng tôi trong đó:


Tiếp theo, chúng ta hãy chuyển sự chú ý của chúng ta sang bộ điều khiển của chúng ta. Trước tiên chúng tôi sẽ cần nhập khẩu của chúng tôi để được thêm vào đầu tệp.


Và bây giờ chúng ta có thể gọi chức năng của chúng ta, vì vậy hãy để xem xét mã ví dụ này bên dưới:


Để thực hiện công việc này, chúng tôi sẽ cần đảm bảo những điều sau:

  • Cung cấp một tài liệu HTML hợp lệ như một InputFile.
  • Gọi chức năng ConvertDocumentHTMLTOPDF bằng cách sử dụng thể hiện API của chúng tôi.
  • Đặt khóa API, có sẵn từ trang web CloudMersive miễn phí (mãi mãi), cho phép tới 1.000 cuộc gọi trên tất cả các API có sẵn.

Và chỉ như vậy, bạn đã được thiết lập. Lưu ý rằng chức năng trên được thiết kế để hoạt động với các tài liệu HTML. Vì vậy, nếu chúng ta có một chuỗi HTML thay thế? Quá trình về cơ bản là giống nhau, nhưng chúng tôi sẽ gọi một chức năng khác, là một phần của ConvertWebapi. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ cần thay đổi/thêm vào nhập khẩu của mình để phản ánh điều này:


Bây giờ chúng ta có thể gọi convertWebHtmlToPdf:


Sự khác biệt chính ở đây là thay vì nhập tệp HTML, chúng tôi sẽ thêm chuỗi HTML làm một phần của đối tượng HtmlToPdfRequest của chúng tôi. Mọi thứ khác đều giống như trước đây và chỉ đơn giản để xuống khỏi mặt đất. Trong API này, cũng có các chức năng liên quan cho phép bạn chuyển đổi HTML đầu vào thành hình ảnh PNG, tài liệu DOCX hoặc chuỗi văn bản đơn giản.

Chúng ta hãy chuyển sang xem trực tiếp tạo các tệp PDF từ các trang web, sử dụng URL. Chúng tôi sẽ sử dụng Converwebapi một lần nữa, vì vậy hãy chắc chắn rằng nó nằm trong danh sách nhập khẩu của bạn. Hàm chúng ta cần được gọi là convertWebUrlToPdf:


Tương tự như hàm trước, chúng tôi tạo một đối tượng yêu cầu, sau đó chuyển URL mong muốn của chúng tôi và một số tham số tùy chọn, chẳng hạn như hệ số tỷ lệ cho đầu ra. Khá đơn giản. Ngoài ra còn có các chức năng liên quan cho phép bạn tạo PNG hình ảnh ảnh chụp màn hình hoặc chuỗi văn bản từ URL.

Vậy API này có thể làm gì khác với PDFS? Nếu bạn muốn thêm một số bảo mật, bạn có thể mã hóa tệp PDF của mình bằng mật khẩu bằng cách sử dụng chức năng này bên dưới:

Lưu ý rằng với các tham số khác nhau, bạn có thể đạt được mức độ kiểm soát cao đối với các quyền khác nhau, chẳng hạn như in, chỉnh sửa và trích xuất nội dung. Bạn cũng có thể đặt độ dài của khóa mã hóa và chính mật khẩu. Hoạt động ngược cũng có sẵn thông qua editPdfDecrypt, cho phép bạn xóa bảo vệ mật khẩu và mở khóa các tệp PDF của bạn. Trong API này, cũng tồn tại các chức năng để có được và đặt siêu dữ liệu PDF, chuyển các trang giữa các tài liệu PDF và chỉnh sửa các chú thích cũng như các trường biểu mẫu.

Ý kiến ​​được thể hiện bởi những người đóng góp Dzone là của riêng họ.

Cách tạo tệp PDF với Java

PDFractor có thể được triển khai theo những cách khác nhau. Tích hợp PDFRACTOR làm thư viện hoặc gói OSGI trong ứng dụng Java của bạn hoặc sử dụng pdfractor làm dịch vụ web. Dịch vụ web được sử dụng bởi các API máy khách như PHP, .NET, Python, Ruby, Perl, Java, JavaScript và Node.js.

PDFREACTOR cho phép bạn dễ dàng tạo tệp PDF với Java. Bạn không cần bất kỳ phần mềm bổ sung nào. Điều này làm cho việc tích hợp hệ thống vào các dịch vụ, EJB, dịch vụ web hoặc máy chủ ứng dụng web rất đơn giản. Tạo các tệp PDF bằng Java hoặc chuyển đổi HTML thành PDF trong Java với PDFReactor là một cách nhanh chóng để có kết quả tuyệt vời. Người dùng cuối chỉ cần trình duyệt web hoặc trình xem tệp PDF.

Có nhiều cách khác để chuyển đổi HTML thành PDF, ngoài việc sử dụng Java. Cho dù bạn quen thuộc hơn với việc tạo & NBSP; HTML đến PDF với PHP hoặc JavaScript: PDFReactor phù hợp nhất cho tất cả các ngôn ngữ lập trình dựa trên máy chủ.

Ưu điểm của việc chuyển đổi HTML thành PDF với thư viện Java

Chỉ trong một vài bước đơn giản, bạn có thể tạo tệp PDF trong Java bên trong các ứng dụng hoặc dịch vụ của mình. Khi được sử dụng trong một servlet để tạo PDF trong Java chẳng hạn, PDFReactor có thể viết trực tiếp vào servletOutputStream. Do đó, không cần cài đặt thêm là cần thiết. PDFREACTOR sử dụng API ghi nhật ký Java để xuất thông tin tiến trình. Do đó, một bộ ghi bảng điều khiển đơn giản có thể được tạo ra. Ngoài ra, PDFRACTOR cung cấp hỗ trợ cho OSGI. Biểu hiện của biến thể độc lập của pdfreactor (pdfractor.jar) chứa tất cả các mục cần thiết để triển khai như một gói trong môi trường OSGI của bạn. Gói PDFRACTOR đi kèm với hai biến thể thư viện PDFRACTOR:

PDFFRACTOR.jar là một thư viện độc lập có chứa tất cả các thư viện bên thứ 3 theo yêu cầu của PDFREACTOR. Tệp JAR này là một thư viện PDFfreactor độc lập. Không có thư viện khác được yêu cầu.

PDFFREACTORCOR.JAR Chỉ chứa PDFRACTOR, các thư viện bên thứ 3 tùy chọn có trong thư mục 3RDParty nên được thêm vào đường dẫn lớp PDFReactor tùy thuộc vào việc chúng có được cài đặt trên máy chủ hoặc chức năng của chúng là mong muốn hay không.

Bộ chuyển đổi HTML sang PDF trong Java: Các khu vực ứng dụng

Như đã đề cập, các tài liệu PDF rất hữu ích trong bất kỳ ngành nào. PDFREACTOR đã được nhiều công ty sử dụng, chẳng hạn như BASF, BMW, Bosch, Europäische Zentralbank và nhiều người khác. Tích hợp HTML cho người tạo PDF trong Java và sử dụng nó trong các lĩnh vực như bảo hiểm, hậu cần hoặc trong thương mại bán lẻ. Từ cả HTML tương tác cũng như tĩnh, việc tạo các tệp PDF với pdfreactor về cơ bản là dễ dàng. Việc tích hợp các trường hợp kinh doanh, hướng dẫn được tạo tự động, sáng tạo động và các tài liệu kinh doanh như hóa đơn chỉ là một vài trong số các trường hợp ứng dụng phổ biến.

Cách dễ nhất để chuyển đổi HTML thành PDF bằng Java!

Bạn có bị thuyết phục với việc chuyển đổi HTML thành PDF trong Java với pdfreactor không? Bắt đầu thời gian dùng thử 30 ngày của bạn ngay bây giờ để trải nghiệm những lợi thế của bộ chuyển đổi HTML sang PDF với Java. Cũng đọc Hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi để tìm hiểu thêm về tải xuống, cài đặt, tích hợp và chuyển đổi.

HTML có thể được chuyển đổi thành PDF không?

Cách chuyển đổi các trang HTML thành các tệp PDF: Trên máy tính Windows, hãy mở trang web HTML trong Internet Explorer, Google Chrome hoặc Firefox. Trên máy Mac, mở một trang web HTML trong Firefox. Nhấp vào nút Chuyển đổi sang PDF, trong thanh công cụ Adobe PDF để bắt đầu chuyển đổi PDF.

Bạn có thể chuyển đổi Java thành HTML không?

Tìm và chọn các tệp Java trên máy tính của bạn và nhấp vào Mở để đưa chúng vào doxillion để chuyển đổi chúng sang định dạng tệp HTML.Bạn cũng có thể kéo và thả các tệp Java của mình trực tiếp vào chương trình để chuyển đổi chúng.. You can also drag and drop your JAVA files directly into the program to convert them as well.

Bộ chuyển đổi HTML sang PDF tốt nhất là gì?

Bộ chuyển đổi HTML sang PDF tốt nhất năm 2022 đầy đủ:..
Chuyển đổi.HTML tốt nhất để chuyển đổi tổng thể PDF.....
Công cụ PDF24.HTML dành riêng tốt nhất cho bộ chuyển đổi PDF.....
pdfcrowd.Bộ chuyển đổi HTML sang PDF tốt nhất cho độ chính xác nhất quán.....
Soda pdf.Bộ chuyển đổi HTML sang PDF tốt nhất với đầu ra một trang.....
Web2pdf.Bộ chuyển đổi HTML sang PDF tốt nhất cho người mới bắt đầu ..

Một tài liệu HTML Chrome có thể được chuyển đổi thành PDF không?

Duyệt đến trang web mong muốn: Nhấp vào nút Tùy chọn khác Các dấu chấm dọc trên bên trái của dải băng hàng đầu của trình duyệt. Bấm vào tùy chọn in. Dưới biểu diễn để lưu dưới dạng PDF.Click the More Options button —three vertical dots on the far-left of the browser's top ribbon. Click on the Print option. Change Destination to Save As PDF.