Hướng dẫn dùng rnr trong PHP

chúng được gọi là gì \ r \ n và có hướng dẫn giải thích chúng không?

  • php

15 hữu ích 1 bình luận 75k xem chia sẻ

answer

25

Hướng dẫn dùng rnr trong PHP

Chúng lần lượt là "ký tự xuống dòng" và "nguồn cấp dữ liệu dòng". Thông thường trên Windows, bạn cần cả hai cùng nhau để biểu thị dấu chấm dứt dòng: "\ r \ n" trong khi trên hầu hết (tất cả?) Hệ thống Unix, "\ n" là đủ.

Xem mục Newline của Wikipedia để biết thêm chi tiết về sự thay đổi của các hệ thống khác nhau.

Xem hướng dẫn sử dụng PHP để biết thêm chi tiết về trình tự thoát nói chung và các trình tự khác có sẵn trong PHP.

Nhiều ngôn ngữ khác (ví dụ: C, C ++, C #, Java, Perl, Python, Ruby) chia sẻ cùng một chuỗi thoát cho ký tự xuống dòng và nguồn cấp dữ liệu dòng - nhưng tất cả chúng đều được chỉ định cho ngôn ngữ riêng lẻ. (Nói cách khác, nó là ngôn ngữ cụ thể, nhưng câu trả lời sẽ giống nhau đối với nhiều ngôn ngữ.)

25 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

16

\rvận chuyển trở lại

\ndòng mới

Chúng có sẵn trong nhiều ngôn ngữ khác ngoài PHP.

16 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

7

Chúng là chuỗi thoát . \nlà một dòng mới và là một ký tự xuống dòng \r.

Trong Windows hầu hết các trình soạn thảo văn bản có dòng mới là \ r \ n và trên unix là \ n

7 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

6

Không phải là câu trả lời cho câu hỏi của bạn, nhưng vẫn có liên quan: Tôi khuyên bạn nên sử dụng hằng số PHP_EOL bất cứ khi nào bạn muốn chèn một dòng mới. Hằng số PHP_EOL chứa (các) ký tự dòng mới chính xác cho nền tảng đang chạy tập lệnh (\ n trên Unix, \ r \ n trên Windows).

6 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

5

\rlà Vận chuyển trở lại \n là Nguồn cấp dữ liệu theo dòng (hoặc dòng mới ).

Trên các hệ thống Windows, chúng tạo ra một dòng mới (tức là mỗi khi bạn nhấn nút enter, bản sửa lỗi của bạn sẽ nhận được a \r\n).

Trong PHP, nếu bạn mở một tệp văn bản kiểu Windows, bạn sẽ nhận được \r\nở cuối các đoạn / dòng khi bạn nhấn enter. Nếu đó là tệp văn bản kiểu Unix, bạn chỉ nhận được một \n.

5 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

4

\nlà dòng mới hoặc dòng cấp dữ liệu, phía bên kia \rlà ký tự xuống dòng . Chúng khác nhau về cách sử dụng chúng. Windows sử dụng \r\nđể biểu thị phím enter đã được nhấn, trong khi Linux và Unix sử dụng \nđể biểu thị rằng phím enter đã được nhấn.

Trong Unix và tất cả các hệ thống giống Unix, \nlà mã cho end-of-line, \rcó nghĩa là không có gì đặc biệt. Trong các hệ thống Mac cũ (trước OS X), \rthay vào đó là mã cho end-of-line. \r\nlà đầu cuối dòng tiêu chuẩn cho các định dạng văn bản trên Internet.

\rra lệnh cho con lăn quay ngược lại bên trái cho đến khi nó chạm vào điểm dừng ngoài cùng bên trái, \nra lệnh cho con lăn cuộn lên một dòng (thao tác nhanh hơn nhiều). Đó là lý do bạn luôn có \ r trước \ n để con lăn có thể di chuyển trong khi toa vẫn đi về bên trái.

4 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

answer

3

"\ r" là Vận chuyển trở lại. Hãy nhớ đến dấu ngoặc kép khi bạn sử dụng nó với PHP! Nếu bạn sử dụng dấu ngoặc kép, Bạn sẽ nhận được chuỗi \ r thay vì ngắt dòng.

BTW , nó phù hợp để sử dụng "\ r \ n" nếu bạn muốn đặt dấu ngắt dòng trong văn bản của mình để nó được hiển thị chính xác trong các hệ điều hành khác nhau.

  • Mac: \ r
  • Linux / Unix: \ n
  • Windows: \ r \ n

3 hữu ích 0 bình luận chia sẻ

Đăng nhập để trả lời câu hỏi

Có thể bạn quan tâm