Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương 2024

Excel là một phần mềm rất phổ biến trong công việc văn phòng và quản lý dữ liệu. Việc sử dụng Excel không chỉ giúp bạn tổ chức thông tin một cách hiệu quả mà còn giúp tạo ra các báo cáo, biểu đồ và tính toán số liệu một cách nhanh chóng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách thức làm bài tập Excel Tin học đại cương, từ những kiến thức cơ bản đến những kỹ năng nâng cao.

Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương - Phần 1: Giới thiệu về phần mềm Excel

Lịch sử phát triển của Excel

Microsoft Excel là một phần mềm được phát triển bởi Microsoft Corporation, lần đầu tiên ra mắt vào năm 1985 cho máy tính Macintosh. Sau đó, phiên bản dành cho Windows được tung ra và nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng tạo và quản lý bảng tính phổ biến nhất trên thế giới.

Các thành phần chính trong giao diện Excel

Giao diện của Excel bao gồm thanh công cụ, ô công thức, bảng tính và thanh trạng thái. Thanh công cụ bao gồm các tab như File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, View. Ô công thức dùng để nhập và hiển thị các công thức tính toán. Bảng tính là nơi bạn nhập dữ liệu và thực hiện các tính toán. Thanh trạng thái hiển thị các thông tin như tọa độ ô đang chọn, kiểu định dạng dữ liệu, ...

Các khái niệm cơ bản trong Excel

Trong Excel, có một số khái niệm cơ bản mà bạn cần nắm vững như ô (cell), bảng tính (worksheet), công thức (formula), hàm (function), biểu đồ (chart), ...

Khái niệm Mô tả
Ô (cell) Ô là đơn vị nhỏ nhất trong bảng tính, nơi bạn nhập dữ liệu hoặc thực hiện các tính toán
Bảng tính Là một tập hợp các ô được tổ chức thành các dòng và cột, mỗi bảng tính có tên riêng
Công thức Là một chuỗi các phép tính và tham chiếu đến các ô, được sử dụng để thực hiện tính toán
Hàm Là một công cụ tích hợp sẵn trong Excel, giúp thực hiện các tính toán phức tạp một cách nhanh chóng
Biểu đồ Là một cách hiển thị dữ liệu dưới dạng đồ thị, giúp bạn dễ dàng nhận biết xu hướng và khía cạnh của dữ liệu

Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo và quản lý bảng tính trong Excel.


Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương - Phần 7: Tạo bảng và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Tạo mới và quản lý bảng tính

Để tạo một bảng tính mới trong Excel, bạn có thể nhấn vào nút "Blank workbook" khi mở phần mềm. Khi bảng tính mới được tạo ra, bạn có thể đổi tên bảng tính bằng cách double-click vào tên mặc định ở phía dưới cùng bên trái của cửa sổ.

Ngoài việc tạo mới, bạn cũng có thể sao chép, di chuyển hoặc xóa bảng tính theo nhu cầu của mình. Để sao chép một bảng tính, bạn có thể click chuột phải lên tên bảng tính và chọn "Move or Copy". Để xóa bảng tính, bạn cũng có thể click chuột phải và chọn "Delete".

Nhập liệu và sắp xếp dữ liệu trong Excel

Khi đã có bảng tính mới, bạn có thể bắt đầu nhập liệu từ bàn phím hoặc sao chép từ nguồn dữ liệu khác. Bạn cũng có thể sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo một hoặc nhiều tiêu chí khác nhau.

Điền dữ liệu vào bảng tính

Để điền dữ liệu vào bảng tính, bạn chỉ cần click chuột vào ô cần điền và bắt đầu nhập liệu. Bạn cũng có thể kéo chuột để chọn một khoảng ô và nhập cùng lúc cho nhiều ô.

Sắp xếp dữ liệu

Để sắp xếp dữ liệu trong Excel, bạn có thể sử dụng tính năng Sort trong tab "Data". Bạn có thể sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng dần, giảm dần hoặc theo một cột dữ liệu khác.

Lọc dữ liệu và tạo bảng tổng hợp

Ngoài việc sắp xếp dữ liệu, Excel cũng cung cấp tính năng lọc dữ liệu theo các điều kiện nhất định. Bằng cách sử dụng tính năng Autofilter, bạn có thể lọc ra các bản ghi thỏa mãn điều kiện mà bạn đặt ra.

Bên cạnh việc lọc dữ liệu, bạn cũng có thể tạo bảng tổng hợp dựa trên dữ liệu trong bảng tính. Bằng cách sử dụng PivotTable và PivotChart, bạn có thể tạo ra các bảng tổng hợp và biểu đồ tóm tắt dữ liệu một cách linh hoạt.

Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương - Phần 8: Kiểm tra và xác thực dữ liệu trong Excel

Kiểm tra dữ liệu

Trong quá trình nhập liệu, đôi khi có thể xuất hiện các lỗi như dữ liệu trùng lắp, dữ liệu thiếu, hoặc dữ liệu không hợp lý. Excel cung cấp các công cụ giúp bạn kiểm tra và xử lý các lỗi này.

Kiểm tra trùng lặp dữ liệu

Để kiểm tra trùng lặp dữ liệu, bạn có thể sử dụng tính năng Conditional Formatting trong tab "Home". Bằng cách chọn "Highlight Cells Rules", sau đó chọn "Duplicate Values", Excel sẽ giúp bạn tô màu các ô chứa dữ liệu trùng lặp.

Kiểm tra dữ liệu thiếu

Để kiểm tra dữ liệu thiếu, bạn có thể sử dụng tính năng Find & Select trong tab "Home". Bạn chọn "Go To Special" và sau đó chọn "Blanks", Excel sẽ giúp bạn chọn tất cả các ô chứa dữ liệu thiếu.

Xác thực dữ liệu

Bên cạnh việc kiểm tra dữ liệu, Excel còn cung cấp tính năng xác thực dữ liệu, giúp bạn đảm bảo rằng dữ liệu được nhập vào đúng định dạng và theo qui định của bạn.

Thiết lập quy tắc xác thực dữ liệu

Để thiết lập quy tắc xác thực dữ liệu, bạn có thể vào tab "Data" và chọn "Data Validation". Tại đây, bạn có thể thiết lập các quy tắc như giới hạn giá trị nhập, loại trừ dữ liệu trùng lặp, hoặc chọn từ danh sách giá trị đã thiết lập sẵn.

Hiển thị thông báo khi dữ liệu không hợp lệ

Sau khi thiết lập quy tắc xác thực dữ liệu, mỗi khi bạn nhập dữ liệu không hợp lệ, Excel sẽ hiển thị thông báo cảnh báo và không chấp nhận dữ liệu đó.

Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương - Phần 9: Kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng

Sử dụng hàm VLOOKUP

Hàm VLOOKUP (Vertical Lookup) là một trong những hàm phổ biến giúp kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng trong Excel. Hàm này cho phép bạn tìm kiếm một giá trị trong cột đầu tiên của một vùng dữ liệu, và trả về giá trị liên quan từ cột khác trong hàng chứa giá trị tìm kiếm đó.

Cú pháp cơ bản của hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Trong đó:

 • lookup_value: giá trị cần tìm kiếm
 • table_array: vùng dữ liệu chứa giá trị cần tìm và giá trị trả về
 • col_index_num: số thứ tự của cột trong vùng dữ liệu chứa giá trị trả về
 • range_lookup: tham số tùy chọn, xác định cách thức tìm kiếm (TRUE: tìm gần đúng, FALSE: tìm chính xác)

Sử dụng PivotTable

PivotTable là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng theo cách linh hoạt và dễ dàng. Bằng cách sử dụng PivotTable, bạn có thể tạo ra các bảng tổng hợp dựa trên dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và thực hiện các phân tích chi tiết.

Để tạo PivotTable, bạn có thể chọn dữ liệu từ bảng tính và chọn "Insert" -> "PivotTable". Sau đó, bạn có thể chọn các trường dữ liệu cần hiển thị và thực hiện các phép tính tổng hợp như tổng, trung bình, max, min, ...

Hướng dẫn làm bài tập Excel Tin học đại cương - Phần 10: Mẹo và thủ thuật nâng cao trong Excel

Tính toán nhanh với Flash Fill

Flash Fill là một tính năng mạnh mẽ giúp bạn tự động điền dữ liệu một cách nhanh chóng và linh hoạt. Thay vì phải viết công thức hoặc thao tác thủ công, bạn có thể sử dụng Flash Fill để tự động nhận diện và điền dữ liệu theo mẫu bạn đã chỉ định.

Để sử dụng Flash Fill, bạn chỉ cần nhập ví dụ đầu tiên vào một cột mới, sau đó nhấn tổ hợp phím "Ctrl + E" hoặc chọn "Data" -> "Flash Fill".

Sử dụng công cụ Solver

Solver là một add-in mạnh mẽ mà bạn có thể kích hoạt trong Excel để giải quyết các vấn đề tối ưu hóa và ra quyết định dựa trên các ràng buộc và điều kiện nhất định.

Để sử dụng Solver, bạn cần kích hoạt add-in này trong Excel và sau đó thiết lập các ô chứa các biến và ràng buộc, cùng với ô chứa hàm mục tiêu. Sau đó, Solver sẽ giúp bạn tìm ra giá trị của các biến sao cho hàm mục tiêu đạt được giá trị tối ưu.

7 hướng dẫn làm bài tập excel tin học đại cương

 1. Hiểu rõ đề bài: Đọc kỹ hướng dẫn và yêu cầu của bài tập, đảm bảo bạn hiểu rõ những gì cần phải làm. Chú ý các chi tiết, thông số quan trọng và nhận diện các dữ liệu có sẵn cùng các dữ liệu cần phải tính toán.

 1. Thiết lập bảng dữ liệu: Tạo một bảng dữ liệu để nhập các giá trị ban đầu. Bảng dữ liệu phải bao gồm các cột và hàng theo yêu cầu của bài tập. Định dạng dữ liệu thích hợp, chẳng hạn như số, tiền tệ, ngày tháng, v.v.

 1. Sử dụng công thức: Sử dụng các hàm và phương thức tính toán phù hợp để tính toán các giá trị cần thiết. Hàm chung trong excel bao gồm hàm thống kê, hàm tìm kiếm, hàm logic, hàm chuỗi và hàm liên kết văn bản,... Ngoài bài tập yêu cầu, bạn cũng có thể sử dụng thêm các hàm để tăng tính chính xác, tốc độ tính toán và độ linh hoạt của bài tập.

 1. Dùng định dạng bảng để dễ đọc: Định dạng bảng giúp cho bảng tính dễ nhìn hơn, giúp người xem nhanh chóng nắm bắt thông tin. Bảng tính Excel được chia thành nhiều vùng, trong đó vùng dữ liệu là vùng thường xuyên chỉnh sửa. Bạn cần thiết lập dữ liệu lọc đúng vùng để tránh ảnh hưởng đến dữ liệu khác.

 1. Định dạng dữ liệu đúng: Đảm bảo rằng dữ liệu được định dạng đúng theo yêu cầu của bài tập. Sử dụng các định dạng dữ liệu như số, ngày tháng, tiền tệ và phần trăm để đảm bảo tính chính xác và dễ đọc.

 1. Các cột và hàng sắp xếp rõ ràng: Sắp xếp các cột và hàng một cách logic để dễ dàng phân tích và trình bày dữ liệu. Sử dụng tính năng lọc và sắp xếp để hỗ trợ cho việc phân tích dữ liệu.

 1. Kiểm tra tính chính xác: Sau khi hoàn thành bài tập, hãy kiểm tra lại tính chính xác của kết quả. Sử dụng các phương pháp kiểm tra thủ công hoặc sử dụng các tính năng kiểm tra dữ liệu trong Excel để xác minh kết quả.

Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách thức làm bài tập Excel Tin học đại cương từ các khái niệm cơ bản như tạo bảng tính, sắp xếp dữ liệu, kiểm tra và xác thực dữ liệu, kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng, đến những mẹo và thủ thuật nâng cao trong Excel. Hi vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp bạn nắm vững và tự tin hơn khi thực hiện các công việc liên quan đến Excel trong tương lai.