lol rip là gì - Nghĩa của từ lol rip

lol rip có nghĩa là

Khi ai đó chết theo cách một cách hài hước ex) ai đó chết của cắt giấy

Ví dụ

lol xé mẹ tôi.

lol rip có nghĩa là

LOL RIP LMAO được sử dụng trong bối cảnh với Gravestone, bạn nhảy lên đỉnh nhà của bạn Grave và nói "Lol-Rip-lmao", hoặc khi homie của bạn chết trong một trò chơi

Ví dụ

lol xé mẹ tôi. LOL RIP LMAO được sử dụng trong bối cảnh với Gravestone, bạn nhảy lên đỉnh nhà của bạn Grave và nói "Lol-Rip-lmao", hoặc khi homie của bạn chết trong một trò chơi