lol!!!!!!111 là gì - Nghĩa của từ lol!!!!!!111

lol!!!!!!111 có nghĩa là

Cười thành tiếng, theo sau là nhiều dấu chấm than, cộng với một vài người đã sai ở cuối khi Typer loại bỏ ngón tay của họ "Shift" ...

Thí dụ

Đó là funny11 lol !!!!!! 111